Close

Polecany produkt: Jira Work Management

Najprostszy sposób na współpracę i osiąganie fantastycznych wyników dla zespołów kreatywnych. Dowiedz się więcej

„Różnica jest niesamowita, a nasza produktywność gwałtownie wzrosła. Teraz możemy wszystko wizualizować, porządkować i układać w stosy, i na pierwszy rzut oka wiem, nad czym pracują poszczególne osoby”.


Leslie Benito

Dyrektor ds. IT oraz dyrektor ds. usług technicznych, Defense Media Activity

Logo DMA

Powiązane szablony

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon tworzenia zasobów

Uprość wnioski o zasoby, aby Twój zespół mógł się skoncentrować na tworzeniu.

Użyj szablonu
najlepsze dla

Projekt

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline'ami

Czym jest szablon tworzenia zasobów?

Szablon tworzenia zasobów usprawnia zarządzanie wnioskami o utworzenie zasobów, niezależnie od tego, czy pracujesz z dużym zespołem, czy zajmujesz się tworzeniem zasobów samodzielnie.

Co zawiera szablon tworzenia zasobów?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Lista

Widok listy porządkuje wszystkie prace w projekcie na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.

Widok listy JWM

Kalendarz

Widok kalendarza pomaga wizualizować i planować prace. Za jego pomocą można łatwo sprawdzić, kiedy przypadają terminy zadań, i szybko zapoznać się z zadaniami zaplanowanymi na następne kilka tygodni lub miesięcy.

Zrzut ekranu kalendarza

Formularze

Łatwo gromadź informacje i przechwytuj wnioski dotyczące prac od innych zespołów lub osób zainteresowanych w organizacji. Twórz różne rodzaje formularzy do gromadzenia różnego typu prac od osób zainteresowanych.

Zrzut ekranu kalendarza

Przepływy pracy

Niezależnie od stopnia złożoności procesów w Twojej firmie możesz tworzyć dostosowane do dowolnego stylu działania przepływy pracy ze statusami i ich zmianami.

Zrzut ekranu przepływu pracy
Okno przepływów pracy

Usprawniony przepływ pracy

Ogranicz wymianę wiadomości dzięki łatwym do zastosowania formularzom, które pozwolą Ci zarejestrować wszystkie szczegóły.

Skrzynka z narzędziami

Scentralizowane zarządzanie zasobami

Scentralizuj priorytety, terminy, łącza i inne dane w pojedynczej wspólnej lokalizacji, aby proces twórczy przebiegał w narzędziu do zarządzania zasobami.

Kalendarz

Monitorowanie terminów

Ustaw daty rozpoczęcia i terminy zadań, a następnie skorzystaj z widoku kalendarza, aby uzyskać czytelny obraz obciążenia pracą.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu tworzenia zasobów

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu procesem tworzenia zasobów.

1. Dodaj zasoby
  

Do swojej listy zadań do wykonania możesz dodawać zasoby z poziomu widoku listy, tablicy lub kalendarza. Ogranicz się do prostych haseł lub dodaj tyle szczegółów, ile tylko zechcesz, korzystając z załączników, priorytetów, etykiet i innych funkcji.

2. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy
  

Możesz ustawić daty rozpoczęcia oraz terminy dla poszczególnych zasobów. To pozwoli monitorować pracę w widokach kalendarza i osi czasu, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

3. Przypisz członków zespołu
  

Powiąż członków zespołu z poszczególnymi zasobami, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.

4. Ustalaj priorytety i porządkuj
  

Możesz błyskawicznie posortować zasoby według priorytetów, aby łatwiej wyłuskać najważniejsze elementy i śledzić na bieżąco najistotniejsze zadania.

5. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle