Close

Szybkie tworzenie oprogramowania ukierunkowane na klienta

ikona usertesting
PRZYKŁAD USERTESTING

Dowiedz się, jak zespół UserTesting dostarcza produkty 3x szybciej dzięki temu pakietowi szablonów Atlassian.

Obejmuje:

Ikona Slack
ikona Usertesting
Użyj pakietu szablonów
ilustracja usertesting
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu
ikona usertesting
PRZYKŁAD USERTESTING

Tworzenie oprogramowania ukierunkowanego na klienta

Dowiedz się, jak zespół UserTesting dostarcza produkty 3x szybciej dzięki temu pakietowi szablonów Atlassian.

Użyj pakietu szablonów
najlepsze dla

Tworzenie oprogramowania

Co obejmuje

Trzy wstępnie skonfigurowane szablony projektów Jira Software

Jira Software, Jira Product Discovery, Confluence

2 integracje z produktami innych firm: Slack i UserTesting

Zainspiruj się sposobem pracy UserTesting

Ten pakiet szablonów opiera się na sposobie, w jaki UserTesting wykorzystuje narzędzia Atlassian do przyspieszania procesu tworzenia oprogramowania od etapu gromadzenia analiz i pomysłów aż po testowanie i dostarczanie innowacji. Zawiera on wstępnie skonfigurowane projekty Jira, przestrzeń Confluence oraz integracje narzędziami UserTesting i Slack, dzięki czemu możesz pominąć konfigurację i od razu rozpocząć pracę.

Co zawiera szablon tworzenia oprogramowania ukierunkowanego na klienta?

Kreowanie pomysłów i ustalanie priorytetów

Pakiet zawiera jeden projekt odkrywania do rejestrowania analiz z badań ukierunkowanych na odkrywanie i zespołowego ustalania priorytetów pomysłów.

Skoordynuj pracę wszystkich zespołów — zrzut ekranu

Komunikacja i synchronizacja

Pakiet zawiera jedną przestrzeń Confluence do planowania badań, wyznaczania celów i udostępniania aktualności interesariuszom.

Zdefiniuj jasne cele — zrzut ekranu

Projektuj i pisz oprogramowanie

Pakiet zawiera dwa szablony projektów oprogramowania: jeden dla projektantów przeznaczony do projektowania i testowania oraz jeden dla programistów do kompilowania i wydawania.

Projektuj i pisz oprogramowanie — zrzut ekranu
Obrazek stron

Szybkie rozpoczęcie pracy

Uzyskaj wstępnie skonfigurowane projekty, przepływy pracy i automatyzację za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

ilustracja dymków czatu

Połącz cały przepływ pracy

Uwierz, że Jira połączy wszystko, od pomysłu po efekt, w całość dzięki dedykowanym narzędziom dla każdego zespołu.

Ludziki

Ucz się od najlepszych

Zobacz, jak najlepsi w branży korzystają z produktów Atlassian, aby osiągnąć swoje cele.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu tworzenia oprogramowania ukierunkowanego na klienta

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu oceny wydajności

Kreowanie pomysłów i ustalanie priorytetów w Jira Product Discovery
  

Wykorzystaj ten projekt Jira Product Discovery, aby rozpoznać najlepsze możliwości i tworzyć właściwe produkty. (Dopiero stawiasz pierwsze kroki w tym produkcie? Sprawdź Czym jest Jira Product Discovery?)

Wprowadzaj w życie pomysły, gromadząc kontekst i analizy pomocne w ustaleniu priorytetów koncepcji, które będą miały największy wpływ. Możesz współpracować z zespołami i udostępniać długoterminowe osie czasu.

Jira Product Discovery stanowi uzupełnienie oprogramowania Jira Software — Jira Product Discovery pozwala kreować pomysły i ustalać ich priorytety, które można następnie sprawnie przekształcić w rzeczywiste i gotowe do dostarczenia efekty dzięki Jira Software. Poniżej przedstawiamy przydatne materiały filmowe:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Oto przydatne łącze do całej dokumentacji Jira Product Discovery. Możesz tam poczytać o zarządzaniu pomysłami i analizami, tworzeniu i usuwaniu projektów oraz zarządzaniu polami niestandardowymi.

Komunikacja i synchronizacja w Confluence
  

Ta przestrzeń Confluence może stanowić pojedyncze źródło rzetelnych informacji, które pozwala zespołowi na planowanie, opracowanie strategii i wyznaczanie celów. Wspólne edytowanie umożliwia zespołowi grupowe kreowanie pomysłów, ponadto każdy może uczestniczyć w prowadzeniu dokumentacji, a udostępnianie aktualności interesariuszom jest proste.

Jesteś nowym użytkownikiem rozwiązania Confluence? Oto kilka łączy przydatnych na początek:

Zapoznaj się z szablonami Confluence. Są ich dziesiątki. Mogą ułatwić Ci rozpoczęcie nowego projektu, przeprowadzić Cię przez proces planowania strategicznego, zapewnić spójność dokumentacji w różnych zespołach i skorzystać z całego mnóstwa innych możliwości!

Przejdź do produktu:

 • Utwórz nowe przestrzenie lub wyświetl wszystkie przestrzenie, wybierając opcję Przestrzenie w górnym menu nawigacyjnym.
 • Utwórz strony w swojej przestrzeni, wybierając opcję Utwórz w górnym menu nawigacyjnym.

Projektowanie i tworzenie oprogramowania w Jira Software
  

Projekt dotyczący projektowania jest przeznaczony dla projektantów i pozwala kreować pomysły, projekty oraz testować prototypy. Jest on projektem Kanban. Prace realizuje się na tablicy, zazwyczaj bez backlogu, aby umożliwić monitorowanie prac i zadbać, aby zespół nie był przeciążony. Nie znasz jeszcze metodyki Kanban? Zapoznaj się z tym samouczkiem dotyczącym metodyki Kanban.

Projekt dotyczący projektowania zawiera 6 wstępnie skonfigurowanych statusów zgłoszeń: Do zrobienia, Przygotowywanie, Badanie, Po badaniu, Gotowe i Zablokowane. Statusy zgłoszeń są przedstawione na tablicy. Przeciągaj i upuszczaj zgłoszenia z jednego statusu do drugiego po ukończeniu pracy.

Aby zarządzać statusami, przejdź do:

 • Ustawienia projektu (menu po lewej stronie)
 • Tablica
 • Kolumny i stany

Dowiedz się więcej na temat statusów i poznaj sposoby zarządzania statusami, rozwiązaniami i priorytetami.

Wstępnie skonfigurowany przepływ pracy oznacza, że statusy zgłoszeń można zmieniać tylko w określonym zakresie. Spróbuj przeciągnąć zgłoszenie na tablicy, a następnie je upuścić, aby automatycznie sprawdzić, czy dana zmiana jest dopuszczalna. Aby edytować przepływ pracy, przejdź do:

 • Ustawienia projektu (menu po lewej stronie)
 • Typy zgłoszeń
 • Edycja przepływu pracy (w prawym górnym rogu ekranu)
  • W tym miejscu możesz dodawać nowe statusy, usuwać stare, dodawać konkretne zmiany statusów i nie tylko. Spróbuj przeciągać i upuszczać statusy, łączyć je za pomocą strzałek i korzystać z innych możliwości. Przeczytaj o tym, jak zarządzać zamianami statusów w przepływie pracy.

Projekt ten obejmuje również jedną automatyzację: nowe zgłoszenia będą automatycznie tworzone w projekcie Tworzenie oprogramowania (poniżej) po ukończeniu testowania koncepcji zgłoszenia w ramach Projektu dotyczącego projektowania. Aby wyświetlać, tworzyć i edytować automatyzacje, przejdź do:

 • Automatyzacja (błyskawica) blisko górnej części tablicy;
  LUB
 • Wybierz Ustawienia projektu (menu po lewej stronie)
 • Automatyzacja.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edycji automatyzacji. Aby uzyskać inspirację i wskazówki dotyczące automatyzacji, sprawdź naszą bibliotekę szablonów automatyzacji.

Projekt Tworzenie oprogramowania jest przeznaczony dla programistów do wykonywania i dostarczania pracy. Jest to projekt Scrum. Praca jest organizowana w backlogu, aktualizowana na tablicy, a następnie realizowana w sprintach. Nie znasz metodologii Scrum? Zapoznaj się z tym samouczkiem dotyczącym metodologii Scrum.

Zgłoszenia są tworzone automatycznie po ukończeniu testowania koncepcji w projekcie dotyczącym projektowania. (Jak wspomniano powyżej, aby wyświetlać, tworzyć i edytować automatyzacje, wybierz opcję Automatyzacja (błyskawica) blisko górnej części tablicy LUB wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu (menu po lewej stronie) > Automatyzacja.)

Ten projekt zawiera 6 statusów zgłoszeń: Do zrobienia, W toku, Gotowe do kontroli jakości, Kontrola jakości, Gotowe do zaprogramowania i Gotowe.

Podobnie jak w przypadku projektu dotyczącego projektowania i testowania powyżej, ten projekt zawiera wstępnie zdefiniowany przepływ pracy, co oznacza, że statusy zgłoszeń można zmieniać tylko w ograniczonym zakresie.

Narzędzia integracji innych firm
  

Ten pakiet obejmuje automatyczne instalacje produktów UserTesting i Slack. Aby zarządzać każdą integracją, przejdź do:

 • Aplikacje (górny pasek menu)
 • Zarządzaj aplikacjami.

UserTesting pojawi się jako aplikacja zainstalowana przez użytkownika. (Slack pojawi się jako system).

UserTesting

Integracja Jira z UserTesting umożliwia oglądanie wywiadów z klientami bezpośrednio w Jirze.

Poczytaj więcej o integracji UserTesting z Jirą.

Zgłoszenia będą zawierać pole UserTesting for Jira. Możesz ukryć to pole za pomocą przycisku dodatkowych opcji pola (•••). Aby wyświetlić pole, wybierz przycisk UserTesting u góry zgłoszenia.

Slack

Zintegruj Slack z oprogramowaniem Jira Software, aby otrzymywać powiadomienia Slack o zaktualizowaniu zgłoszeń lub zatwierdzeniu wydań oraz tworzyć zgłoszenia bezpośrednio z poziomu Slack (i korzystać z wielu dodatkowych możliwości). Aby połączyć systemy Jira i Slack, przejdź do:

 • Ustawienia projektu (menu po lewej stronie)
 • Aplikacje
 • Integracja z platformą Slack

Więcej informacji zawiera artykuł Integracja Slack z Jira Software

Zintegruj Slack z Jira Product Discovery, aby opracowywać pomysły i analizy na dedykowanym kanale Slack połączonym bezpośrednio z systemem Jira.

Zintegruj Slack z Confluence, aby wyświetlać podglądy stron i blogów w Slack, odpowiadać bezpośrednio na komentarze lub dodawać polubienia stron w Slack i nie tylko.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj pakietu szablonów
obraz w tle