Close

Kiva

Współpraca, przejrzystość i komunikacja to tylko niektóre z wartości, którymi kieruje się zespół Kiva, starając się łączyć pożyczkodawców z przedsiębiorcami na całym świecie za pośrednictwem Internetu. Dowiedz się, jak system Jira wspiera działalność tej organizacji non-profit.

Logo Kiva
Branża

Organizacje non-profit

Lokalizacja

San Francisco, Kalifornia

Rozmiar firmy

0–500

Udostępniaj

„Współpracujemy w taki sposób, aby misja stanowiła zawsze centrum naszych działań, mając przy tym na uwadze, że każdy postrzega misję nieco inaczej. Wykorzystujemy te różnice, aby tworzyć naprawdę wspaniałe rozwiązania dla społeczności Kiva”.

Emily

Menedżer, program praktyk i stypendiów, Kiva

Strategia TREAT

Od 2005 roku misją Kivy jest łączenie ludzi ze sobą poprzez udzielanie pożyczek w celu przeciwdziałania ubóstwu. Od tego momentu ta międzynarodowa organizacja non-profit dostarczyła w formie pożyczek fundusze o wartości ponad 1,12 mld USD do 86 krajów, uzyskując 97% wskaźnik zwrotu pożyczanych pieniędzy.

Dla Kivy docieranie do tak szerokiego grona odbiorców na całym świecie i łączenie się z jego uczestnikami zaczyna się na poziomie wewnętrznym, w zespole liczącym około 130 pracowników. W siedzibie w San Francisco i innych biurach na całym świecie pracownicy kierują się strategią określaną akronimem TREAT powstałym od pierwszych liter angielskich słów: Transparency (przejrzystość), Respect (szacunek), Accountability (odpowiedzialność), Entrepreneurism (przedsiębiorczość) i Teamwork (praca zespołowa). Ostatnia z tych wartości — praca zespołowa — ma krytyczne znaczenie, ponieważ zespół dąży do łączenia pożyczkodawców z pożyczkobiorcami w celu sfinansowania pożyczek, które autentycznie zmieniają ludzkie życie.

Znaczenie pracy zespołowej

Pierwszym słowem w kontekście pracy zespołowej, jakie przychodzi do głowy Emily, menedżerowi programu stypendiów i praktyk w Kivie, jest właśnie „współpraca”. Dla Emily współpraca oznacza „możliwość wykorzystania umiejętności różnych osób i różnic w ich poglądach w celu opracowania naprawdę świetnego produktu”. Kluczowe znaczenie ma uchwycenie różnych perspektyw: „Współpracujemy w taki sposób, aby misja stanowiła zawsze centrum naszych działań, mając przy tym na uwadze, że każdy postrzega ją nieco inaczej. Wykorzystujemy te różnice, aby tworzyć naprawdę wspaniałe rozwiązania dla społeczności Kiva”.

Brandon, menedżer produktu zajmujący się środowiskiem pożyczkodawców w serwisie Kiva.org, zwrócił uwagę na znaczenie przejrzystości w zespołowej realizacji złożonych projektów. „Ważne jest, aby zbudować środowisko, w którym każdy może zgłaszać pomysły i każdy wie, dlaczego podjęte zostały takie, a nie inne decyzje” — mówi Brandon. System Jira zapewnia zespołowi pełną przejrzystość we wszystkich projektach — dużych i małych. „Prowadzimy backlog pomysłów, błędów i sugestii zgłaszanych przez różne osoby. Każdy może je przejrzeć i sprawdzić ich priorytet. Użytkownicy mogą dodawać komentarze związane z priorytetami poszczególnych pozycji. Dzięki temu zyskujemy jasne wyobrażenie tego, nad czym pracujemy i dlaczego”.

Komunikacja jest kluczowa dla Verlance'a, menedżera ds. atmosfery w biurze Kiva: „Abyśmy mogli pracować razem, wszyscy musimy wiedzieć, co się dzieje… Korzystając z systemu Jira każdy ma dostęp do tych samych informacji, a właściwie tej samej strony Confluence. To właśnie tam tworzymy zarys informacji i prezentujemy je sobie nawzajem, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco. Czasy braku organizacji mamy już za sobą”.

Współpraca, przejrzystość i komunikacja odegrały istotną rolę, gdy Emily podjęła się ostatnio projektu przebudowy ich platformy Salesforce. „Mogłam koordynować działania między menedżerem produktu, inżynierem i moim szefem, a rozwiązania Jira i Confluence pomogły nam wszystko zorganizować. To było moje pierwsze zetknięcie z systemem Jira jako narzędziem do zarządzania projektami, a menedżer projektu szybko wprowadził mnie w zawiłości epików, historyjek i zgłoszeń. To bardzo ułatwiło mi wprowadzenie własnych przemyśleń”.

Poznaj zespół (od lewej do prawej): Nicole, Emily, Verlance, Brandon

Skały i standardowa robota

System Jira jest dla zespołu pojedynczym źródłem rzetelnych informacji na temat całej pracy, niezależnie od wielkości czy priorytetu projektu. Zespół śledzi swoje priorytetowe inicjatywy — które Brandon nazywa „skałami” — i wykorzystuje system Jira do podziału pracy na mniejsze fragmenty. Podzielenie projektu na mniejsze części umożliwia przeprowadzenie symulacji kosztów z interesariuszami i bardziej precyzyjne ustalenie terminu realizacji. „Możemy precyzyjnie przyjrzeć się zakresowi prac do wykonania, co zwiększa prawdopodobieństwo terminowej realizacji projektu i spełnienia założonych wymagań” — twierdzi Brandon.

Zespół zarządza również backlogiem mniejszych inicjatyw nazywanych projektami Business As Usual (BAU), czyli standardową robotą, skupiając się na priorytetach. Organizacja ma charakter non-profit, dlatego szczególnie istotne w jej przypadku jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów. „Jesteśmy zarządcami odpowiedzialnymi za pieniądze przekazywane przez ludzi. Naprawdę ważne jest to, abyśmy w jak najlepszy sposób wykorzystywali nasze zasoby i ich nie marnowali” — dodaje Brandon. System Jira daje nam właśnie taką możliwość, pozwalając śledzić codzienne postępy nad mniejszymi, ale ważnymi bieżącymi pracami.

Spojrzenie w przyszłość

W planach na resztę 2018 roku system Jira będzie odgrywał kluczową rolę w organizacji zespołu i jego pracy.

Analizując program praktyk, Emily dostrzega pewne ulepszenia, które można wprowadzić w danych zgromadzonych na przestrzeni ostatnich 12 lat. „Chcę lepiej wykorzystać dane w programie praktyk, podejmować lepsze decyzje dotyczące strategii programowej oraz zwiększyć różnorodność i integrację. Zdecydowanie dostrzegam rolę systemu Jira w tym procesie”.

Celem Brandona jest rozwiązanie problemu niezdecydowania pożyczkodawców w kwestii wyboru projektów, które chcieliby sfinansować. „Zaczęliśmy przeprowadzać różne eksperymenty w ramach tej części witryny. Mamy mnóstwo różnych pomysłów na to, jak zwiększyć konwersje, jednak uporządkowanie backlogu tych koncepcji według priorytetów będzie naprawdę pomocne i przydatne — i tutaj właśnie sprawdzi się system Jira”. Uproszczenie tej części procesu przełoży się w bezpośredni sposób na pozyskanie większej ilości pieniędzy w terenie, a w konsekwencji na wsparcie większej liczby pożyczkobiorców, którzy potrzebują kapitału.

Z każdym kolejnym projektem zespoły Kiva zwiększają swoją wydajność i dążą do realizacji misji organizacji: łączenia ludzi poprzez udzielanie pożyczek w celu przeciwdziałania ubóstwu.

Wykorzystaj system Jira w pracy swojego zespołu już dziś


Ponad 40 000 organizacji na całym świecie korzysta z systemu Jira

Loga marek Square, eBay, Visa, Cisco i Pfizer