Close

Łatwe łączenie i współpraca z dowolnego urządzenia i miejsca

Confluence sprawia, że asynchroniczna współpraca rozproszonych zespołów jest łatwa i wydajna.

Ilustracja współpracy zdalnej

Przekazuj i otrzymuj opinie w czasie rzeczywistym

Aby szybciej uzyskać wyniki, sprawdź, czy cały zespół jest zsynchronizowany i wykonuje zadania w ramach poszczególnych projektów.

Ikona ołówka

Edycja stron przez wielu użytkowników — jednocześnie w czasie rzeczywistym

Ikona wiadomości

Prowadzenie rozmów przy użyciu komentarzy, polubień i emoji

Megafon — ikona

Wyeliminowanie izolacji zespołów za pomocą kanałów na żywo, alertów i tagowania przypisanych zadań

Błyskawiczna wymiana opinii w Confluence
Organizowanie projektów zdalnych w jednym scentralizowanym miejscu

Scentralizuj całą pracę zespołową i zachowaj porządek

Confluence zapewnia wszystkim członkom rozproszonych zespołów dostęp do tych samych informacji. Ogłaszaj plany, pracuj nad inicjatywami i mierz wyniki w jednej scentralizowanej przestrzeni roboczej.

90% klientów zgadza się co do tego, że Confluence umożliwia ich zespołom pracę w czasie rzeczywistym i synchronizację działań bez względu na lokalizację.

* Według ankiety klienckiej TechValidate

Mniej spotkań i e-maili

Confluence pozwala zespołowi skupić się na zadaniach o znaczeniu krytycznym dla działalności, a nie na niepotrzebnych spotkaniach. Oznaczaj tagami członków zespołu, dodawaj komentarze i przypisuj zadania z dowolnego urządzenia.

Łatwa zdalna współpraca w Confluence
Plakat zespołu

Pomóż wszystkim członkom zespołu ustalić, nad czym pracują inni członkowie oraz dlaczego.

Plakat zespołu

Pomóż wszystkim członkom zespołu ustalić, nad czym pracują inni członkowie oraz dlaczego.

Plan 90-dniowy

Przygotuj 90-dniowy plan onboardingu, aby nowi pracownicy szybko się wdrożyli.

Plan 90-dniowy

Przygotuj 90-dniowy plan onboardingu, aby nowi pracownicy szybko się wdrożyli.

Burza mózgów

Zaplanuj, przeprowadź i udokumentuj zdalną sesję burzy mózgów dotyczącą kolejnego ciekawego pomysłu.

Burza mózgów

Zaplanuj, przeprowadź i udokumentuj zdalną sesję burzy mózgów dotyczącą kolejnego ciekawego pomysłu.

Oszczędzaj cenny czas dzięki naszym szablonom

Od sesji burzy mózgów do oceny projektów — szablony Confluence pomagają zespołom pracować szybciej z dowolnego miejsca. Zapomnij o rezerwowaniu sali konferencyjnej.

Logo Fortiate
Cudzysłów

Confluence pozwala na stworzenie kultury, w której wszyscy mają dostęp do tych samych informacji. Zapewnia przy tym transparentność w zakresie dokumentów, wniosków, ustaleń, decyzji, postępów i wiedzy w całym zespole. Confluence sprawia, że pracując zdalnie czujemy się tak, jakby cały zespół siedział razem w biurze.

Amit Godbole, założyciel Fortiate Data Solutions
Logo Salesforce
Logo Zoom
Logo Zoom
Logo Google Drive
Logo Google Drive

Produktywna praca zdalna dzięki integracji aplikacji

96% klientów twierdzi, że nasze rozbudowane integracje są lepsze. Zobacz, jak bardziej ujednolicone środowisko wzmacnia zdalne zespoły.

Logo invision
Logo invision
Logo Slack
Logo Slack
Logo Figma
Logo Figma

Każdy zespół może lepiej współpracować w Confluence

Przenoszenie zgłoszeń na tablicy Jira

Szybko wizualizuj postęp na każdym etapie projektu

Ołówki, papier i wykresy

Otwarcie i wydajnie współpracuj nad projektami

Połączone węzły

Pracuj nad wszystkimi swoimi projektami z dowolnym zespołem w jednym miejscu

Wypróbuj Confluence bezpłatnie