Close

Confluence databases

Nowy sposób organizowania i łączenia pracy w Confluence

Strukturyzuj i łącz pracę oraz zarządzaj nią na swój sposób dzięki bazom danych Confluence.

Obraz wpisów
Ikona listy

Strukturyzowanie i organizowanie informacji

Nadaj strukturę powiązanym strumieniom prac, aby uzyskać kompleksowy obraz zależności i postępów prac.

Ikona odświeżania

Łączenie i określanie relacji prac

Zdefiniuj relacje między połączonymi projektami i planami. Dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym między bazami danych i stronami zawsze będziesz widzieć najbardziej aktualne informacje.

Łączące się przepływy pracy
Obraz zadań
Ikona tablic Trello

Dostosowywanie widoków i układów

Zmieniaj sposób wyświetlania i formatowania danych oraz wizualizuj bazy danych jako tabele, karty lub tablice. Możesz także filtrować i sortować wpisy, aby uzyskać bardziej spersonalizowane widoki.

Zapisuj wymagania dotyczące produktu, dokumentuj błędy, utwórz bibliotekę uwag do wydania lub zbuduj repozytorium specyfikacji produktów.

Wersje

Przeglądaj i śledź elementy dostarczane w ramach kampanii, przechowuj logo i artefakty projektowe, zarządzaj zasobami sprzedażowymi lub utwórz bibliotekę badań klientów, do której można się odwoływać.

Monitorowanie kampanii

Odwołuj się do notatek ze spotkań, zarządzaj planami spotkań zespołów lub agreguj informacje, narzędzia i łącza związane z projektem w jednym, modyfikowalnym widoku.

Lista programów w Trello

Dodawaj kontekst do procesu rozmów kwalifikacyjnych; monitoruj cykle rozmów z kandydatami i zarządzaj nimi, korzystając z szablonów rozmów i opisów stanowisk w Confluence.

Lista kandydatów

Często zadawane pytania

Czym są bazy danych Confluence?

Bazy danych Confluence to dynamicznie strukturyzowane, usystematyzowane zbiory informacji, które pozwalają zespołom definiować relacje między pracami i odwoływać się do nich, zwiększając spójność i widoczność pomiędzy różnymi działami. Dzięki bazom danych Confluence zespoły mogą tworzyć biblioteki informacji, przeglądać i śledzić elementy dostarczane oraz agregować narzędzia, łącza i informacje z rozwiązania Confluence oraz spoza niego w jednym, modyfikowalnym widoku.

Ile kosztują bazy danych Confluence?

Bazy danych Confluence są bezpłatne dla klientów uczestniczących w programie wersji beta. Ceny mogą ulec zmianie po zakończeniu okresu wersji beta.

Czy bazy danych Confluence pojawią się w wersji Data Center?

Bazy danych Confluence są ofertą dostępną wyłącznie w wersji Cloud i obecnie nie planujemy ich wprowadzenia do wersji Data Center. Może to jednak z czasem ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Czy certyfikaty zgodności Confluence obejmują bazy danych?

Po włączeniu tej funkcji administratorzy produktu zostaną poinformowani o warunkach dotyczących korzystania z wersji beta, które określają aktualny stan baz danych. Obecnie jesteśmy na etapie wersji beta, co oznacza, że nie wszystkie certyfikaty zgodności Confluence obejmują funkcję baz danych. Pracujemy jednak intensywnie nad uzyskaniem zgodności z SOC 2, ISO 27001 oraz HIPAA i spodziewamy się jej uzyskania. Przed kontynuowaniem zapoznaj się z warunkami dotyczącymi korzystania z wersji beta.