Close
Logo Fabric alpha

Nowy sposób organizowania i łączenia pracy w Confluence

Strukturyzuj i łącz pracę oraz zarządzaj nią na swój sposób dzięki bazom danych Confluence.

Obraz kwartalnych elementów dostarczanych
Obraz wpisów
Ikona listy

Strukturyzowanie i organizowanie informacji

Nadaj strukturę powiązanym strumieniom prac, aby uzyskać kompleksowy obraz zależności i postępów prac.

Ikona odświeżania

Łączenie i określanie relacji prac

Zdefiniuj relacje między połączonymi projektami i planami. Dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym między bazami danych i stronami zawsze będziesz widzieć najbardziej aktualne informacje.

Łączące się przepływy pracy
Obraz zadań
Ikona tablic Trello

Dostosowywanie widoków i układów

Zmieniaj sposób wyświetlania i formatowania danych oraz wizualizuj bazy danych jako tabele, karty lub tablice. Możesz także filtrować i sortować wpisy, aby uzyskać bardziej spersonalizowane widoki.

Zapisuj wymagania dotyczące produktu, dokumentuj błędy, utwórz bibliotekę uwag do wydania lub zbuduj repozytorium specyfikacji produktów.

Wersje

Przeglądaj i śledź elementy dostarczane w ramach kampanii, przechowuj logo i artefakty projektowe, zarządzaj zasobami sprzedażowymi lub utwórz bibliotekę badań klientów, do której można się odwoływać.

Monitorowanie kampanii

Odwołuj się do notatek ze spotkań, zarządzaj planami spotkań zespołów lub agreguj informacje, narzędzia i łącza związane z projektem w jednym, modyfikowalnym widoku.

Lista programów w Trello

Dodawaj kontekst do procesu rozmów kwalifikacyjnych; monitoruj cykle rozmów z kandydatami i zarządzaj nimi, korzystając z szablonów rozmów i opisów stanowisk w Confluence.

Lista kandydatów

Często zadawane pytania

Czym są bazy danych Confluence?

Bazy danych Confluence to dynamicznie strukturyzowane, usystematyzowane zbiory informacji, które pozwalają zespołom definiować relacje między pracami i odwoływać się do nich, zwiększając spójność i widoczność pomiędzy różnymi działami. Dzięki bazom danych Confluence zespoły mogą tworzyć biblioteki informacji, przeglądać i śledzić elementy dostarczane oraz agregować narzędzia, łącza i informacje z rozwiązania Confluence oraz spoza niego w jednym, modyfikowalnym widoku.

Jak użytkownicy mogą włączyć bazy danych Confluence?

Administratorzy produktu mogą włączyć bazy danych (w wersji beta) w Confluence, wykonując następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę ustawień (koło zębate) w prawym górnym rogu nawigacji Confluence
  2. Przejdź do opcji Funkcje beta na pasku bocznym
  3. Przeczytaj sekcję „Co trzeba wiedzieć”, a jeśli się zgadzasz, kliknij „Zgadzam się i włącz

Przejdź do sekcji ustawień, aby rozpocząć.

Wyrażam zgodę
Ile kosztują bazy danych Confluence?

Bazy danych Confluence są bezpłatne dla klientów uczestniczących w programie wersji beta. Ceny mogą ulec zmianie po zakończeniu okresu wersji beta.

Czy bazy danych Confluence pojawią się w wersji Data Center?

Bazy danych Confluence są ofertą dostępną wyłącznie w wersji Cloud i obecnie nie planujemy ich wprowadzenia do wersji Data Center. Może to jednak z czasem ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Jakie funkcje baz danych nie będą dostępne w wersji beta?

W okresie wersji beta bazy danych nie będą obsługiwać pewnych funkcji Confluence lub nie będą z nimi współpracować. Do takich funkcji można zaliczyć jurysdykcję danych, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie, anonimowy dostęp, klucz administratora, Atlassian Analytics, Atlassian Data Lake oraz łączniki danych, a ponadto bazy danych będą dostępne wyłącznie w języku angielskim. Należy mieć na uwadze, że większość z tych funkcji może nie być początkowo obsługiwana w bazach danych nawet po powszechnym udostępnieniu. Jednak planujemy zapewnienie obsługi wielu z tych funkcji po powszechnym udostępnieniu. Przed kontynuowaniem zapoznaj się z warunkami dotyczącymi korzystania z wersji beta.

Czy certyfikaty zgodności Confluence obejmują bazy danych?

Po włączeniu tej funkcji administratorzy produktu zostaną poinformowani o warunkach dotyczących korzystania z wersji beta, które określają aktualny stan baz danych. Obecnie jesteśmy na etapie wersji beta, co oznacza, że nie wszystkie certyfikaty zgodności Confluence obejmują funkcję baz danych. Pracujemy jednak intensywnie nad uzyskaniem zgodności z SOC 2, ISO 27001 oraz HIPAA i spodziewamy się jej uzyskania. Przed kontynuowaniem zapoznaj się z warunkami dotyczącymi korzystania z wersji beta.

Czy jeśli zdecyduję się na korzystanie z wersji beta, będę mieć później możliwość z tego zrezygnować?

Obecnie klienci, którzy zdecydują się skorzystać z wersji beta, nie będą mogli zrezygnować w okresie wersji beta. Przed kontynuowaniem zapoznaj się z warunkami dotyczącymi korzystania z wersji beta.