Close
Logo Dokumentów Google
Logo JSW
Logo Zoom
Logo Zoom
Logo JSW
Logo Zoom

Integruj aplikacje, aby szybciej wprowadzać produkty na rynek

96% klientów twierdzi, że nasze rozbudowane integracje są lepsze. Zobacz, jak bardziej ujednolicone środowisko może usprawnić zarządzanie produktami.

* Według ankiety klienckiej TechValidate

Logo invision
Logo invision
Logo Slack
Logo Slack
Logo Figma
Logo Trello
Przypadek użycia w zespole

Confluence do zarządzania produktami

Szybsze tworzenie i wydawanie produktów dzięki zebraniu całego potrzebnego kontekstu w jednym miejscu.

Megafon — ilustracja

Dostarczanie produktów doskonale odpowiadających potrzebom klientów

Confluence to cyfrowa przestrzeń robocza umożliwiająca menedżerom produktu definiowanie wizji produktu i jej realizację.

Centrum skutecznego rozwoju produktów

Kieruj działaniami członków zespołu zgodnie z harmonogramem, aby skutecznie wprowadzać produkty na rynek.

  • Organizuj badania produktów, prowadź analizy konkurencji i zbieraj opinie klientów za pomocą ustrukturyzowanych drzew stron i etykiet.
  • Scentralizuj i śledź decyzje za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, takich jak raporty rejestrujące decyzje na różnych stronach w przestrzeni zespołu.
  • Wykorzystuj powiadomienia, aby informować kierownictwo i interesariuszy o postępach i terminach nadchodzących premier.
Osobista strona główna z integracją systemów Confluence i Jira Service Management
Zsynchronizuj systemy Jira Service Management i Confluence, aby łatwo dzielić się wiedzą

Wydawanie z Confluence

Usprawnij pracę zespołową, aby osiągnąć cele dotyczące produktu.

  • Przyspiesz cykle oceny, zbieraj opinie i usuwaj blokery dzięki wzmiankom @, komentarzom śródwierszowym i polubieniom.
  • Miej pod kontrolą czynności do wykonania na liście kontrolnej wydania produktu dzięki automatycznym przypomnieniom o otwartych zadaniach.
  • Uzyskaj natychmiastowy dostęp do planów produktów, opinii użytkowników i nie tylko dzięki aplikacji Confluence Mobile.

Planowanie, dokumentowanie i wydawanie — wszystko w jednym miejscu

Połącz rozwiązania Confluence i Jira, aby uzyskać bezproblemowy i kompleksowy przepływ pracy — od planowania po wykonanie.

  • Osadzaj harmonogramy Jira na stronach Confluence, aby łatwo wyznaczać, śledzić i realizować kamienie milowe produktu.
  • Przeprowadzaj burze mózgów, wizualizacje i przekuwaj pomysły na zgłoszenia Jira dzięki tablicom Confluence (w wersji beta).
  • Produkt zawiera błąd? Utwórz zgłoszenie Jira bezpośrednio w Confluence, aby rozpocząć proces naprawy.
Osobista strona główna z integracją systemów Confluence i Jira Service Management

Wybieraj spośród setek szablonów

Confluence zawiera szablony na potrzeby zespołów i projektów każdego rodzaju, ułatwiając wprowadzanie na rynek produktów, które klienci pokochają.

Wymagania produktowe

Przygotowanie przed wdrożeniem i sprawdzenie postępów po wdrożeniu

Codzienny standup

Informuj zespół na bieżąco o tym, czym zajmują się poszczególne osoby każdego dnia.

rozpoczęcie projektu

Zintegruj zespół przed rozpoczęciem projektu.

Wymagania produktowe

Przygotowanie przed wdrożeniem i sprawdzenie postępów po wdrożeniu

Codzienny standup

Informuj zespół na bieżąco o tym, czym zajmują się poszczególne osoby każdego dnia.

rozpoczęcie projektu

Zintegruj zespół przed rozpoczęciem projektu.

Logo Crema
Cudzysłów

Confluence jest codziennym narzędziem w naszej firmie. Uważam, że wszelkie notatki, dokumentacja czy integracje z innymi podmiotami, które znajdą się w Confluence, będą czytelne dla wszystkich członków naszego zespołu. Jest to też istotna część naszej pracy zdalnej.

Brooke Purvis, kierownik produktu, Crema

96% klientów twierdzi, że nasze narzędzia integracji są lepsze*

Zaprojektowane z myślą o głębi i prędkości. To widać. Wypróbuj Confluence z rozwiązaniami Slack, Jira, Trello, Microsoft lub 3000 innych, aby przekonać się na własne oczy.

* według ankiety przeprowadzonej wśród klientów Atlassian

Poznaj wszystkie sposoby korzystania z Confluence

Ilustracja przedstawiająca dokumenty i ołówek
zadanie

Współpraca nad projektem

Usprawnij współpracę projektową, niezależnie od wielkości zespołu, aby szybciej dostarczać wyniki.

Ilustracja przedstawiająca pracę zdalną
zadanie

Współpraca w całej firmie

Zwiększ wydajność i skuteczność współpracy z innymi zespołami.

Ilustracja przedstawiająca zarządzanie projektami
zadanie

Zarządzanie projektami

Niezawodne wyznaczanie, śledzenie i osiąganie celów projektu.

Wypróbuj Confluence