Close

Prostsze oprogramowanie do zarządzania produktami

Twórz i dostarczaj lepsze produkty szybciej dzięki Confluence. Monitoruj statusy, korzystając z osi czasu i czynności. Confluence ułatwia współpracę w zakresie wymagań produktowych, ponieważ wszystko jest dostępne w jednym miejscu.

ludziki tworzące stronę

Skuteczna współpraca nad produktami

Praktyczne funkcje współpracy pozwalają uzyskać odpowiednie informacje na temat funkcji. Komentuj, taguj i udostępniaj strony, aby lepiej komunikować się z wieloma interesariuszami.

Powiadamiaj interesariuszy w razie potrzeby

Uporządkuj wszystko w przestrzeniach i na stronach

Współpracuj z dowolnego miejsca

strona planu funkcji dla urządzeń mobilnych
Grafika nowej aplikacji mobilnej

Śledzenie działań od pierwszego pomysłu do wdrożenia

Monitoruj wszystko w jednym miejscu, łącząc Confluence z Jirą. Utwórz harmonogram, śledź błędy i dokumentuj projekty bez ciągłego przełączania się między wieloma stronami.

Wszystko w jednym miejscu: projektowanie, dokumentowanie, wydawanie

Utwórz uporządkowane, łatwo dostępne miejsce dla każdego elementu składowego produktu. Funkcje samoobsługi w Confluence eliminują potrzebę wielokrotnego wysyłania bezpośrednich wiadomości na czacie z prośbą o dokumenty. Dokumentacja zarządzania produktem ułatwia pracę, ponieważ każdy ma dostęp do tych samych informacji.

Strona paska wyszukiwania
Wymagania produktowe

Określ, monitoruj i ustal zakres wymagań dotyczących produktu lub funkcji.

Wymagania produktowe

Określ, monitoruj i ustal zakres wymagań dotyczących produktu lub funkcji.

Od wizji do wartości

Zdefiniuj wizję firmy, aby umożliwić tworzenie strategii biznesowych stanowiących doskonały punkt wyjścia do działania.

Od wizji do wartości

Zdefiniuj wizję firmy, aby umożliwić tworzenie strategii biznesowych stanowiących doskonały punkt wyjścia do działania.

Raport z rozmowy z klientem

Zamień rozmowy z klientami we wnikliwe analizy, korzystając z raportu z rozmowy z klientem.

Raport z rozmowy z klientem

Zamień rozmowy z klientami we wnikliwe analizy, korzystając z raportu z rozmowy z klientem.

Szybki start dzięki szablonom zarządzania produktem

Nie wymyślaj koła na nowo. Użyj szablonów współpracy nad produktami, aby utworzyć harmonogram, wymagania i plan wprowadzenia na rynek. Wszystkie szablony zostały opracowane przez ekspertów ds. produktów.

Logo Blend
Cudzysłów

Praca w aplikacji Docker jest praktycznie niemożliwa bez użycia Jira i Confluence. Te narzędzia płynnie ze sobą współdziałają. Dzięki nim komunikują się członkowie różnych zespołów, a nowi programiści mogą się szybko wdrożyć i zacząć pracę.

Justen Stepka, dyrektor ds. zarządzania produktem
Logo Dokumentów Google
Logo JSW
Logo Zoom
Logo Zoom
Logo JSW
Logo Zoom

Wykorzystaj setki aplikacji do współpracy nad produktami

Opracowuj swoje produkty — od etapu prototypu do wprowadzenia na rynek — w jednym miejscu. Połącz wszystkie narzędzia z Confluence, aby wyeliminować konieczność przełączania się między narzędziami programowymi.

Logo invision
Logo invision
Logo Slack
Logo Slack
Logo Figma
Logo Trello

Każdy zespół może lepiej współpracować w Confluence

Ołówki, papier i wykresy

Otwarcie i wydajnie współpracuj nad projektami

Przenoszenie zgłoszeń na tablicy Jira

Szybko wizualizuj postęp na każdym etapie projektu

Połączone węzły

Wszystkie zespoły mogą wspólnie pracować nad projektami w Confluence

Wypróbuj Confluence bezpłatnie