Close

Atlassian + Datadog

Dzięki integracji Atlassian i Datadog możesz zwiększyć produktywność, zapewniając sobie wgląd w przepływy prac zespołów i dane dotyczące wydajności aplikacji.

Logo Atlassian + logo Datadog
Narzędzia Integracji

Wyświetl integracje

Zobacz, jak połączyć produkty Atlassian i Datadog.

Megafon

Aktualności i artykuły

Przeczytaj najnowsze aktualności i artykuły dotyczące Datadog.

Ciężarówka załadowana wiadomościami i ikonami

Opsgenie i Datadog

Monitoruj alerty i zdarzenia, korzystając z Opsgenie i Datadog.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami i zasobami dotyczącymi najnowszej integracji obejmującej produkty Datadog i Atlassian.

Logo Jira
Logo Bitbucket
Logo OpsGenie
Logo Jira

Tworzenie, aktualizowanie i rozwiązywanie zgłoszeń Jira z poziomu alertów Datadog oraz współpraca nad zdarzeniami

Twórz nowe zgłoszenia Jira na podstawie aktywowanych alertów w Datadog i aktualizuj istniejące zgłoszenia w miarę pojawiania się nowych informacji. Nowe zgłoszenia Jira będą również dodawane jako zdarzenia Datadog, dzięki czemu będzie można je nałożyć na resztę wskaźników w Datadog.

Nowe zgłoszenie Jira

Logo Bitbucket
Repozytorium Bitbucket

Obserwowanie wpływu zmian kodu na infrastrukturę

Dzięki możliwości wyświetlenia commitów i pull requestów Bitbucket w strumieniu zdarzeń Datadog możesz śledzić zmiany kodu w czasie rzeczywistym, dodawać znaczniki, aby ilustrować zmiany kodu na pulpitach Datadog i omawiać zmiany kodu z zespołem. Możesz również nałożyć commity bezpośrednio na wskaźniki, aby zobaczyć wpływ zmian kodu na wydajność.


Logo Bitbucket

Tworzenie, zatwierdzanie i rozwiązywanie alertów Opsgenie z poziomu monitorów i zdarzeń Datadog

Twórz alerty Opsgenie z poziomu wywołujących je zdarzeń lub monitorów w Datadog. Zatwierdzaj lub zamykaj alerty z poziomu Datadog, korzystając z funkcji komentarzy.

Zgłoszenie Datadog

Rozpocznij korzystanie

Dowiedz się, jak skonfigurować w chmurze integracje produktów Datadog z Jira, Bitbucket i Opsgenie.