Close

Maak kennis met bring-your-own-key (BYOK)-encryptie


Alle klantgegevens in Atlassian-cloudproducten worden in transit en at rest versleuteld met behulp van door Atlassian-beheerde codes in AWS Key Management Service (KMS). Binnenkort bieden we BYOK-codering aan, waardoor je je cloudproductgegevens kunt coderen met codes die worden gehost in je eigen AWS-account. Met BYOK-codering heb je meer controle over het beheer van je codes en kun je op elk moment toegang intrekken, zowel voor je eigen eindgebruikers als voor Atlassian-systemen.

BYOK-codering heeft veel voordelen:

  • Verminderd risico: BYOK voegt nog een beschermingslaag toe voor gevoelige gegevens.
  • Verbeterd gegevensbeheer: toegang tot versleutelingscodes die worden gehost in je AWS-account kan geregistreerd en bewaakt worden via AWS CloudTrail.
  • Meer controle: je kunt de toegang tot je versleutelingscodes intrekken zonder dat je afhankelijk bent van de provider.

De BYOK-aanpak van Atlassian

We ondersteunen codering met behulp van coderingssleutels die worden gehost in je AWS-account via de AWS Key Management Service (KMS). AWS KMS kan worden geïntegreerd met AWS CloudTrail in je AWS-account voor logs van sleutelgebruik. Deze oplossing maakt codering van je gegevens op verschillende lagen in de toepassingen mogelijk.

Wanneer je BYOK-codering inschakelt voor een Atlassian-product, moet je een AWS KMS-account en een specifieke servicerol instellen. Dit account mag uitsluitend bestemd zijn voor Atlassian-producten.

Release-tijdlijn

Het Early Access Program (EAP), dat passieve versleuteling biedt voor gegevens van Jira-issues, is in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar als onderdeel van ons Enterprise-abonnement. De prijzen kunnen veranderen als we de app algemeen beschikbaar (GA) stellen. Deze release bevat alleen in nieuwe productinstallaties standaard- en aangepaste issuevelden.


De content die hierin wordt beschreven, is bedoeld om een beeld te schetsen van onze algemene productrichting, uitsluitend voor informatieve doeleinden. Dit is geen toezegging om materiaal, codes of functionaliteit te leveren, en mag niet de basis zijn voor het nemen van aankoopbeslissingen. De ontwikkeling, release en timing van alle functies of functionaliteiten die hierin worden beschreven, blijven naar eigen goeddunken van Atlassian en kunnen worden gewijzigd.