Close

Software voor Gantt-grafieken voor projectbeheer

Het volgen van complexe projecten met grote teams en meerdere taken kan voor elke projectmanager een uitdaging zijn. Met software voor Gantt-grafieken, een hulpmiddel voor projectbeheer, kan het werk vereenvoudigd worden door een visuele benadering te bieden met behulp van horizontale grafiekbalken die elke taak en mijlpaal in je project weergeven.

Waarom teams software voor Gantt-grafieken gebruiken

Gantt-grafieken dienen als visueel referentiepunt voor al het werk, tot op het taakniveau, en komen het hele team ten goede. De taken omvatten begin- en einddatums, toewijzingen van middelen, afhankelijkheden, voortgang en mijlpalen.

JSW-tijdlijn

Wanneer de software is geïntegreerd met tools voor productontwikkeling, zoals Jira Software, worden wijzigingen op taakniveau onmiddellijk weergegeven, zodat er een actueel overzicht van het hele project beschikbaar is.

Volg taken

Door taken te plannen, weten belanghebbenden, projectresources en klanten wat ze kunnen verwachten en wanneer. De Gantt-diagramsoftware definieert duidelijke begin- en einddatums voor elke taak. Bij productontwikkelingsprojecten worden vaak terugkerende taken uitgevoerd. In het Jira Software-schema worden deze taken automatisch aangemaakt op basis van sjablonen en voorkeuren.

Afhankelijkheden in kaart brengen

Taakafhankelijkheden treden op wanneer een taak niet kan beginnen totdat een andere taak is voltooid. Het toewijzen van afhankelijkheden wordt eenvoudiger met tools voor het in kaart brengen en visualiseren van zaken, zoals de Gantt-diagramsoftware die het opeenvolgen van taken vereenvoudigt, downtime voorkomt en teamresources optimaliseert.

Projecttracering

Gantt-diagrammen tonen een actueel overzicht van de projectstatus, openstaande en voltooide taken, afhankelijkheden en knelpunten. Terwijl teams de voortgang van de taken bijhouden, volgt de Gantt-diagramsoftware de voortgang van het project in realtime tot aan de oplevering ervan.

Datumverschuivingen

Als je nieuwe taken toevoegt aan een bestaand project, kan dat leiden tot allerlei dataverschuivingen als die taken afhankelijk zijn van elkaar. Met de Gantt-diagramsoftware pas je automatisch de datums aan voor alle afhankelijke werkzaamheden wanneer taken worden toegevoegd of gewijzigd.

Toewijzing van middelen

Bij efficiënt projectmanagement wordt de toewijzing van resources geoptimaliseerd door te focussen op vaardigheden, beschikbaarheid en beperkingen. Met de Gantt-diagramsoftware worden alle resources visueel weergegeven op de tijdlijn van het project, waardoor je kunt zien wanneer ze nodig zijn en hoe lang ze aan elke taak zullen werken.

Roadmapweergaven

Projectmanagers maken gebruik van visuele stappenplannen om de visie, prioriteiten en voortgang van het project duidelijk met iedereen te communiceren. De geavanceerde en basisweergaven van roadmaps in de Gantt-diagramsoftware zorgen ervoor dat de informatie voor iedereen op maat wordt gemaakt door het juiste detailniveau te bieden.

Beperkingen van Gantt-diagrammen

Gantt-diagrammen zijn handig om projecten visueel in realtime weer te geven. Teams die gewend zijn aan kleine, snelle projecten, zoals Agile teams, kunnen deze echter te stijfjes vinden. Gantt-diagrammen bevorderen de samenwerking niet, wat een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van Agile software. Naarmate projecten groter worden, worden Gantt-diagrammen al snel extreem complex en niet meer geschikt om zich snel aan veranderingen aan te passen.

Alternatieven voor Gantt-diagramsoftware

Een aantal alternatieven voor Gantt-diagrammen bieden meer flexibiliteit, samenwerking en klantgerichtheid. Projectmanagers die op zoek zijn naar stapsgewijze vooruitgang en continue verbetering, geven misschien de voorkeur aan tools die zijn ontworpen voor Kanban-, Scrum- en Agile-methodologieën.

Screenshot van backlog

De backlogweergave van Jira Software is een speciale ruimte voor het definiëren en prioriteren van werk, zodat teams het werk op één plek kunnen zien. Agile teams gebruiken vaak backlogs in plaats van Gantt-diagrammen om sprints te plannen en te prioriteren, omdat er over het algemeen minder taken zijn in elke sprint. Kanban-teams behandelen ook minder taken per project. Het Kanplan houdt toekomstige taken bij en houdt de takenlijst overzichtelijk en paraat.

Screenshot van backlog

Met Jira Work Management kunnen teams taken beheren over meerdere planningen en tijdlijnen zodat ze hun deadlines steeds halen. De kalenderweergave biedt teamleden een vertrouwde manier om snel te zien waar ze wanneer aan moeten werken.

Screenshot van backlog

Met Jira Product Discovery kunnen teams ideeën vastleggen, prioriteren en afstemmen op de productroadmap. Voor Agile teams is het verzamelen van ideeën en inzichten een gezamenlijke oefening die resulteert in visuele roadmaps. Hierdoor kunnen belanghebbenden zien welke producten worden gebouwd, wanneer en waarom.

Advanced Roadmaps

De Advanced Roadmaps van Atlassian combineren kwesties uit meerdere projecten tot een masterplan dat betrekking heeft op meerdere teams. De visuele hiërarchie biedt een overzicht van projecten binnen het bedrijf, inclusief aankomende prioriteiten, afhankelijkheden en risicogebieden. Dit maakt het delen van gegevens tussen teamleden eenvoudiger en verbetert de optimalisatie van resources en de planning van releasedatums.

Gantt-diagramsoftware: veelgestelde vragen

Welke voordelen bieden alternatieven voor Gantt-diagrammen? Copy link to heading Copied! tonen+
  

Projectmanagers vinden dat Gantt-diagrammen flexibiliteit bieden en ondersteuning bieden voor stapsgewijze vooruitgang en voortdurende verbetering. En ze kunnen worden opgesteld met verschillende kantoorprogramma's, zoals Microsoft Excel.

Voor klantgerichte teams die samenwerken, waaronder Agile-, Kanban- en verspreide teams, kunnen Jira Software-tools, zoals Product Discovery, Advanced Roadmaps en Work Management, meer flexibiliteit bieden bij het gezamenlijk vaststellen, verbeteren en herprioriteren van taken.

Is de Gantt-diagramsoftware geschikt voor Agile projecten? Copy link to heading Copied! tonen+
  

Gantt-diagrammen kunnen Agile teams helpen sprints in kaart te brengen en roadmaps voor productontwikkeling op te stellen. Sprints bestaan echter uit minder taken tijdens snellere iteraties, wat misschien niet de inspanning vereist die nodig is om een Gantt-diagram te maken. Tools zoals Jira Software helpen teams om taken op te splitsen in kleinere eenheden, zodat teams gefocust kunnen blijven.

DevOps-teams, waarbij leden over de volledige levenscyclus van applicaties werken, gebruiken Jira Software ook voor het bijhouden van bugs en productupdates, omdat Jira Software meerdere processen automatiseert en versnelt.

Wat is de beste Gantt-diagramsoftware voor projectmanagement? Copy link to heading Copied! tonen+
  

Welke software je het beste kunt kiezen voor Gantt-diagrammen hangt af van de behoeften van je bedrijf. Veel softwareplatforms voor projectbeheer bieden Gantt-diagrammen, maar geavanceerde tools die specifieke methodologieën ondersteunen, zoals Agile en Kanban, verbeteren het algehele succes. Projectmanagementbedrijven die zich richten op best practices, bieden ook gratis beoordelingen en inzichten in de beste tools op basis van een methodologie voor specifieke gebieden van productontwikkeling.

Voor veel moderne productontwikkelingsteams vormen samenwerking, snelheid en gebruikersgerichte beslissingen de belangrijkste drijfveren bij het definiëren van projecten. Agile-, Scrum- en Kanban-teams gebruiken vaak alternatieve Gantt-diagrammen, zoals Jira Software, Jira Work Management en Jira Product Discovery, omdat deze zijn afgestemd op de behoeften van deze methodologieën.