Close

Otwarta platforma wspierająca współpracę Twoich zespołów

Zapewnij widoczność i zgodność w całym przedsiębiorstwie za pomocą łączników i interfejsów API Jira Align

Przyspiesz transformację dzięki narzędziom, które już wykorzystujesz

Stosowanie różnych narzędzi przez poszczególne zespoły wiąże się z oczywistymi ograniczeniami. Dzięki Jira Align możesz uzyskać pełny obraz pracy zespołów uwzględniający cele i strategie wyższego poziomu.

Możesz połączyć narzędzia, które już posiadasz, z Jira Align i stworzyć skuteczną platformę do transformacji przedsiębiorstwa i zarządzania strategiami.

Zespół przeglądający wykresy, tablice Kanban i zgłoszenia.

Poznaj łączniki do narzędzia zespołu

Powiąż zespoły i zadania z produktami, możliwościami biznesowymi, portfelami, strategiami i nie tylko w czasie rzeczywistym.

Jira Software

Zwiększ elastyczność swojej organizacji w odpowiedniej skali bez szkody dla wydajności zespołów Agile.

Microsoft Azure DevOps

Połącz śledzenie elementów zadań i zgłoszeń w różnych narzędziach zespołu w jedno źródło informacji.

Ikony narzędzi Atlassian wprowadzane do maszyny tworzącej inteligentny model danych i wykonującej synchronizację dwukierunkową.

„Współcześnie jest tak wiele zadań rozproszonych po wielu różnych środowiskach. Platforma Jira Align umożliwia zebranie ich wszystkich i opowiedzenie wspólnej historii za pomocą danych”.

Wiceprezes ds. dostarczania i usług Agile w zakresie produktów

Towarzystwo ubezpieczeniowe z listy Fortune 500

Twórz zintegrowane przepływy pracy w zespołach w odpowiedniej skali

Połącz prace w łańcuchu narzędzi programistycznych i IT ze strategią przedsiębiorstwa, planowaniem i dostarczaniem za pomocą naszego interfejsu API REST.

Przepływ pracy DevOps


Ikona nieskończoności

Ciągła integracja

Zwiększ elastyczność swojej organizacji w odpowiedniej skali bez szkody dla wydajności zespołów Agile.

Ikona nakładających się okręgów

Dopasuj dostarczanie do strategii

Zapewnij zespołom DevOps możliwość strategicznego planowania pracy w Jira Align i synchronizuj wyniki zespołów za pośrednictwem ulubionych narzędzi CI/CD.

Ikona wykresu organizacyjnego

Podejmowanie lepszych decyzji na każdym poziomie

Gdy zespoły kończą pracę w Jenkins, informacje w czasie rzeczywistym, takie jak historia i poziom realizacji zadań, są wysyłane z powrotem do Jira Align w celu raportowania na poziomie programu, portfela i przedsiębiorstwa.

Przepływy pracy IT


Ikona wykresu słupkowego

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w stan incydentów

Zwiększ elastyczność swojej organizacji w odpowiedniej skali bez szkody dla wydajności zespołów Agile.

Ikona błyskawicy

Śledź błędy od ich pojawienia się aż do wyeliminowania

Pomóż zespołom przyspieszyć identyfikację, śledzenie, raportowanie i eliminowanie błędów.

Ikona wykresu liniowego

Podejmuj świadome decyzje biznesowe

Dzięki w pełni dwukierunkowej synchronizacji danych możesz dostarczać zautomatyzowane raporty i wskaźniki na poziomie wersji, programu, portfela i rozwiązania.

Przepływy pracy czatu


Ikona przepływu pracy

Łatwa komunikacja dotycząca pracy

Skonfiguruj kanały dla różnych przepływów pracy zespołu, a powiadomienia będą automatycznie przesyłane po wprowadzeniu zmian.

Ikona znacznika wyboru

Wybierz wymagany poziom szczegółowości

Wysyłaj aktualizacje dotyczące tworzenia, edycji i zmian stanu historii, zadań i błędów, aby na bieżąco śledzić postępy wydawania w czasie rzeczywistym.

Ikona poczty

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, kiedy wprowadzane są ważne zmiany i kończone przepływy pracy.


Zmieniasz narzędzia?

Możemy pomóc Ci przenieść dane oraz szybko przystąpić do pracy.

Ciężarówka z wykresami systemu zgłoszeniowego i zgłoszeniami.