Close

Wat er nieuw is in
Jira Software Cloud

Sprekers van webinars, hoofd-productmanagement en hoofd-productmarketing

Lees het hele verhaal over wat nieuw is in Jira Software

Meld je aan bij Hoofd van Product en Product Marketing van Jira Software voor demo's, discussies over onze roadmap en Q&A's

     Next-gen

     Kernervaring

     Premium

     Integraties

     Cloudplatform

Next-gen

Snelle innovatie in het nieuwste projecttype van Jira Software


Overzicht

In oktober 2018 lanceerden we een gloednieuw, next-generation projecttype waarbij we de kernonderdelen van de functionaliteiten van Jira Software in een nieuw jasje staken voor het optimaliseren van team-autonomie en gebruiksvriendelijkheid. Nu bevat dit nieuwe projecttype eenvoudiger beheer, meer flexibele borden en splinternieuwe functies zoals een native roadmap. Ons doel voor de langere termijn is om next-gen zo te maken dat het al het vermogen van Jira Software Classic-projecten heeft, terwijl de eenvoud van een klantapplicatie blijft. We bouwen in een razend tempo nieuwe innovatieve functies in next-gen in terwijl we alle vertrouwde functies en functionaliteiten die je in classic waardeert behouden. We raden je aan het eens te proberen. Misschien is next-gen nog niet klaar voor jouw team, maar het verbetert snel. Houd next-gen dus in de gaten!

Afbeelding Jira interface
Informatiepictogram

Deze pagina toont een samengestelde selectie van functies die we gereleased hebben en geplande functies voor onze roadmap. Alle toekomstige items kunnen nog steeds gewijzigd worden

Geleverd

Next-gen projectconfiguraties en workflows delen Beschikbaar in 2020

Teams die hun next-gen projectconfiguraties en best practices willen delen kunnen een project met aangepaste issuetypen en workflows kopiëren. Projecten blijven onafhankelijk als je ze gekopieerd hebt. Dit is met name handig voor teams die hun next-gen best practices willen delen met verschillende teams.

Learn more

JQL-zoekfunctie voor next-gen projecten verbeteren. Beschikbaar in 2020

Er zullen verbeteringen voor de zoekfunctie komen die het eenvoudiger zullen maken om informatie van meerdere onafhankelijke next-gen projecten te verzamelen met JQL.

Krijg een beter inzicht in de gereedheid voor release met versies in next-gen

We zullen versies inclusief het 'fixed version'-veld leveren zodat je meerdere issues voor een release kunt inplannen en bijhouden; net zoals je daadwerkelijk software levert. Versies kunnen ook handig zijn voor het beter begrijpen wanneer iets gereed is voor release en het reviewen van wat er werkelijk in de release zit, voor bijvoorbeeld het onderzoeken van problemen of het vieren van behaalde resultaten.

Learn more

See how your issues ladder up to the big picture from the Jira roadmap

Get a better sense of what your team is working on, at a glance, right from the roadmap. With the addition of roadmap hierarchy, you'll be able to see all the stories, tasks, and other child issues that roll up to your Epics.

Learn more

Get the precise view of the Jira roadmap you need with new filters

New filters enable you to find exactly what you need on the roadmap, whether that’s work items from a specific person, that are in progress, or that you’ve completed. Once you find the right view of the roadmap, you can easily export it to PNG through the roadmap’s share feature.

Learn more

Bekijk in de Jira-roadmap hoe jouw issues meewegen in het grote plaatje Beschikbaar in 2019

Krijg in één oogopslag meer inzicht in waar je team mee bezig is, direct via de roadmap. Door het toevoegen van roadmaphiërarchie krijg je zicht op alle story's, taken en andere onderliggende issues die onder je epics vallen.

Learn more

8-dec-2019 Leg met het nieuwe paragraafveld uitgebreide informatie vast

Met dit nieuwe aanpasbare veld kun je uitgebreide reacties in de hoofdtekst van je issues plaatsen. Voeg opsommingstekens, nummering, kopstijlen en meer toe om de rijke content te maken die nodig is om het werk van jouw team te beschrijven.

Learn more

8-dec-2019 Find related work faster with epic assignments and issue ordering

We’ve added breadcrumbs in the issue view to facilitate actions for adding, changing, and removing epics. In addition, the ordering of child issues in the issue view now matches the ordering on the Board and Backlog, and any updates on the Board or Backlog are reflected immediately in the issue view.

21-nov-2019 Integreer live roadmaps in Confluence

Met de Jira-roadmapmacro kun je een live roadmap van Jira Software rechtstreeks in Confluence integreren. 'Live' wil in dit geval zeggen dat als je jouw roadmap in Jira Software bijwerkt, die bewerkingen in realtime doorgegeven worden aan Confluence. Deze functie is handig om je roadmap met extra context zichtbaar te maken voor je teamgenoten of leidinggevenden die mogelijk niet vaak naar jouw Jira Software-site kijken. Ook is het heel geschikt om roadmaps van verschillende teams te delen op één locatie. En het is gebruiksvriendelijker dan ooit: voer je roadmap-url in Confluence in en kijk wat er gebeurt.

Learn more
Live roadmaps in Confluence integreren

19-nov-2019 De sprint burndown opnieuw uitgevonden

In next-gen hebben we het sprintrapport en de burndown-grafiek samengevoegd in één rapport. De burndown-grafiek geeft de hoeveelheid werk weer dat in een sprint gedaan is en het werk wat er in totaal overblijft. Ook is het handig bij het begrijpen van het projectbereik en voor het bieden van een samenvatting over sprintretrospectieven.

Learn more
Sprint burndown-grafiek

9-sep-2019 Maak sneller issues aan op de backlog (en bij next-gen)

Maak issues aan zonder teveel gedoe door ze inline in de backlog toe te voegen (evenals op het bord en de roadmap).

Learn more
Sneller issues aanmaken op de backlog

9-sep-2019 Splits werk op in kleinere stappen met subtaken in next-gen

We hebben subtaken toegevoegd om mensen te helpen hun werk op te splitsen.

Learn more
Werk opsplitsen in subtaken

9-sep-2019 Bied collega's een leidraad met standaardwaarden in het omschrijvingsveld

Help je teamgenoten bij het invullen van het omschrijvingsveld voor Jira-issues, door alvast kant-en-klare standaardwaarden in te voegen.

Learn more
Kant-en-klare standaardwaarden toevoegen in het omschrijvingsveld voor Jira-issues

9-sep-2019 Tijd bijhouden voor next-gen issues

We hebben tijdregistratie toegevoegd zodat je de uren werk aan issues kunt bijhouden. Dit is vooral nuttig voor mensen die bij moeten houden hoeveel tijd ze aan issues besteden of een factuur voor hun werk moeten opmaken.

Learn more
De uren bijhouden die je aan issues besteedt

9-sep-2019 Identificeer knelpunten in je workflow met het nieuwe cumulatieve stromingsschema

Met het cumulatieve stromingsschema kunnen teams issues na verloop van tijd als een totaalplaatje zien, wat handig kan zijn voor het identificeren van knelpunten in de workflow van je team. In dit rapport vind je nieuwe legenda's voor het wisselen van kolommen om de bruikbaarheid te verbeteren, prestatieverbeteringen voor projecten met veel gegevens en een paar gloednieuwe kleuren.

Learn more
Knelpunten in je workflow identificeren met het nieuwe cumulatieve stromingsschema

9-sep-2019 Breng afhankelijkheden in kaart op de roadmap van Jira Software

Blijf blockers en afhankelijkheden van je team voor door de verhoudingen tussen epics in kaart te brengen op de roadmap van Jira Software.

Learn more
Afhankelijkheden in kaart brengen op de roadmap van Jira Software

9-sep-2019 Houd de voortgang bij op de roadmap van Jira Software

Zie in één oogopslag de voortgang van al je items op de roadmap door te kijken hoeveel procent van de issues in je epics al voltooid is.

Learn more
Voortgang bijhouden op de roadmap van Jira Software
Nog mee bezig

Zorg dat iedereen in het team hun weergave van het bord kan personaliseren Beschikbaar in 2019

Swimlane-configuratie is nu beschikbaar, zodat alle teamleden hun werk op het bord op de manier kunnen bekijken die voor hen het meest handig is - of dat nu is door de issues te rangschikken op uitvoerder, epic, of op subtaken.

Zorg dat iedereen in het team hun weergave van het bord kan personaliseren

Workfloweditor opnieuw uitgevonden Beschikbaar in 2020

Bij de next-gen projecten hebben we veel over de kernfuncties van Jira Software nagedacht en hoe we deze kunnen optimaliseren voor meer team-autonomie en gebruiksvriendelijkheid. We nemen deze filosofie mee en integreren deze in een gloednieuwe workfloweditor.

In ons classic-sjabloon zijn workflows algemene items, wat betekent dat je ze consistent kan maken in meerdere projecten. Dit werkt goed voor het schalen van een specifieke workflow over meerdere teams, maar vereist ook dat veranderingen door een beheerder wordt gecontroleerd omdat ze impact op meerdere Jira-projecten kunnen hebben.

In next-gen zijn projecten compleet onafhankelijk van elkaar, wat betekent dat je iets in één project kunt veranderen zonder dat dat invloed heeft op een ander. In next-gen bestaan workflows binnen projecten en zijn ze verbonden aan specifieke issuetypen. Je kunt bijvoorbeeld een specifieke workflow hebben voor bugs en een andere voor je story's. Omdat de projecten volledig onafhankelijk van elkaar zijn, geeft het de teams meer autonomie om hun workflows aan te passen en continu te blijven optimaliseren, zonder dat het andere teams beïnvloedt, of dat er een beheerder naar moet kijken. De next-gen workfloweditor is ook visueel verbeterd, waardoor het eenvoudiger is je workflows te bewerken en helder weer te geven.

De workfloweditor

Copy next-gen project configurations and workflows Coming in 2020

For teams that want to share next-gen project configurations and best practices, you’ll be able to copy a project, including custom issue types and workflows. Projects will continue to remain independent after you copy them. This will be particularly helpful for teams that want to share next-gen best practices across teams.

CI/CD informatie in de releasehub Beschikbaar in 2020

We zijn 'releases' opnieuw aan het uitvinden zodat je gewoon binnen Jira Software gebruik kunt maken van de CI/CD informatie van een provider naar keuze. Deze nieuwe functie biedt een ongekende zichtbaarheid en inzicht van pipelines van je releases. Dit kun je dan weer gebruiken voor de manier waarop je team plant en werk volgt.

Het beheerschema in next-gen Beschikbaar in 2020

Door het beheerschema kun je cyclustijd voor je product, versie of sprint beter begrijpen. Je kunt hiermee vaststellen of gegevens van de huidige sprint kunnen worden gebruikt om toekomstige prestaties te bepalen.

Tijdsinschattingen aan je issues toevoegen Beschikbaar in 2020

Leg vast hoeveel tijd je denkt dat er nodig is om een specifieke issue te voltooien. Dit kan handig zijn bij het vergelijken van je schattingen met de werkelijke tijd die nodig is om de issues te voltooien.

Je bord gemakkelijk opschonen Beschikbaar in 2020

Maak je bord met een paar klikken leeg, zodat je een helder beeld krijgt van de issues die je moet bekijken en zodat je issues die al naar voltooid verplaatst zijn eenvoudig kunt verwijderen.

Assign work to epics in bulk Coming in 2020

Say goodbye to assigning issues to an epic one at a time! Users will soon be able to plan all their work from the backlog and bulk assign issues to an epic.

Het hele verhaal van de roadmap van Jira Software