Close

Co nowego
w Jira Software Cloud

Narzędzia Integracji

Nowe, gotowe, głębokie integracje z narzędziami DevOps, narzędziami do zwiększania produktywności i wieloma innymi


Informacje ogólne

Za sprawą integracji oprogramowanie Jira Software może jeszcze lepiej sprawdzać się jako pojedyncze źródło rzetelnych informacji dla Twojej organizacji. Głębokie integracje sprawiają, że nie musisz poświęcać tyle czasu na przełączanie kontekstu w celu wyszukania potrzebnych informacji. Dodatkowo zwiększa się również produktywność projektantów, programistów oraz innych członków zespołu, którzy mogą aktualizować status swojej pracy bez opuszczania narzędzi, z jakich korzystają na co dzień. Chcemy również dać każdemu zespołowi w Twojej organizacji możliwość dobierania i integrowania tych narzędzi, które sprawdzą się najlepiej w jego pracy. Niezależnie od rodzaju narzędzi używanych przez poszczególne zespoły każdy członek organizacji będzie zawsze na bieżąco. Dowiedz się więcej.

Narzędzia Integracji
Ikona informacji

Na tej stronie przedstawiono wybrane funkcje już wprowadzone oraz planowane. Wszystkie planowane pozycje mogą ulec zmianie.

Już dostępne

Twórz niestandardowe raporty z danym systemu Jira w programie Excel

Dzięki integracji Jira Cloud dla programu Excel każdy użytkownik Jiry może przenosić z niej dane do arkusza kalkulacyjnego. Ta integracja może przydać się zespołom, które chcą tworzyć niestandardowe raporty, inne niż te dostępne w szablonach raportów w systemie Jira. Można również wysłać zapytanie JQL dotyczące informacji w systemie Jira bezpośrednio z poziomu arkusza kalkulacyjnego.

Dowiedz się więcej

Nowe sposoby interakcji ze zgłoszeniami w systemie Jira z poziomu platformy Slack

Możesz teraz szybko utworzyć zgłoszenie w systemie Jira bezpośrednio na platformie Slack bez opuszczania kontekstu rozmowy, dodając wzmiankę o bocie Jira lub za pomocą polecenia /jira.

Dowiedz się więcej
Nowe sposoby interakcji ze zgłoszeniami w systemie Jira z poziomu platformy Slack

Zarządzanie zgłoszeniami z poziomu skrzynki odbiorczej dzięki integracji Jira for Outlook

Ten dodatek umożliwia tworzenie nowych zgłoszeń w systemie Jira, wyświetlanie informacji o istniejących zgłoszeniach i wykonywanie operacji na zgłoszeniach za pomocą kilku kliknięć, bezpośrednio z poziomu programu Outlook.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie zgłoszeniami z poziomu skrzynki odbiorczej dzięki integracji Jira for Outlook

Ułatwienie pracy programistom przez połączenie systemu Jira Software z platformą VSCode

Dzięki temu rozszerzeniu wzbogacisz swoje środowisko IDE o najlepsze cechy rozwiązań Bitbucket Cloud i Jira Software Cloud, aby programiści mogli wyszukiwać kolejne zadania, zmieniać status zgłoszeń i wykonywać wiele innych czynności bez opuszczania IDE.

Dowiedz się więcej
Ułatwienie pracy programistom przez połączenie systemu Jira Software z platformą VSCode

Tworzenie raportów niestandardowych w Arkuszach Google w oparciu o dane z systemu Jira

Dzięki integracji systemu Jira Cloud z Arkuszami Google każdy użytkownik Jiry może przenosić z niej dane do arkusza kalkulacyjnego. Ta integracja może przydać się zespołom, które chcą tworzyć niestandardowe raporty, inne niż te dostępne w szablonach raportów w systemie Jira. Można również wysłać zapytanie JQL dotyczące informacji w systemie Jira z poziomu arkusza kalkulacyjnego. Ta integracja jest dostępna w sklepie pakietu G-Suite i może ją zainstalować dowolny użytkownik systemu Jira Cloud.

Dowiedz się więcej
Tworzenie raportów niestandardowych w Arkuszach Google w oparciu o dane z systemu Jira

Nowy, precyzyjny wgląd w pipeline dostaw dzięki JQL

Teraz, wykorzystując zapytania JQL obejmujące wiele połączonych narzędzi, możesz tworzyć zaawansowane widoki procesów odbywających się w ramach pipeline'u. Możesz na przykład napisać niestandardowe zapytanie JQL, które pozwoli utworzyć raport obejmujący wszystkie zgłoszenia Jira wdrożone w produkcji, ale wciąż zawierające otwarte pull requesty.

Dowiedz się więcej
Nowy, precyzyjny wgląd w pipeline dostaw dzięki JQL

Monitorowanie statusu pipeline'u programistycznego z poziomu systemu Jira

Nowe integracje narzędzi CI/CD dostarczają aktualnych informacji z ulubionych narzędzi do kompilacji i wdrażania w oprogramowaniu Jira Software. Teraz za pomocą oprogramowania Jira Software możesz automatycznie aktualizować i śledzić zgłoszenia w obrębie całego pipeline'u prac programistycznych, od backlogu po wydanie.

Dowiedz się więcej
Monitorowanie statusu pipeline'u programistycznego z poziomu systemu Jira