Close
Element dekoracyjny
Plany subskrypcji

Elastyczne opcje dla każdego przedsiębiorstwa i celu

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy prowadzisz działalność od lat, nasi eksperci dopasują się do Twoich szczególnych wyzwań i priorytetów w zakresie transformacji.


Ilustracja planu subskrypcji Essential

Plan subskrypcji Essential

Podejmij poważne wyzwania operacyjne lub migracyjne, aby uzyskać większe korzyści płynące z rozwiązań Atlassian, umożliwiając zespołom rozwój i osiąganie celów.

W skład działań wchodzą:

 • zrozumienie strategii i celów, identyfikacja wyzwań i obszarów możliwości;
 • analiza harmonogramu produktu Atlassian i udostępnienie prezentacji produktów;
 • przekazanie narzuconych wskazówek dotyczących projektowania rozwiązań, w tym najlepszych praktyk;
 • udostępnienie materiałów i ścieżek szkoleniowych;
 • coroczne podsumowanie postępów w realizacji zaplanowanych celów;
 • wskazówki dotyczące gier z porad strategicznych dla zespołów Atlassian i monitorowania wydajności zespołu.

Aby uzyskać pełną listę działań, zapoznaj się z arkuszem danych.


Ilustracja planu subskrypcji Signature

Plan subskrypcji Signature

Sprostaj palącym wyzwaniom, jednocześnie odkrywając możliwości wzrostu i transformacji. Nasi eksperci realizują wiele celów jednocześnie, zapewniając analizę strategiczną w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji w rozwiązania Atlassian.

W skład działań wchodzą:

 • pomoc w tworzeniu strategii dotyczącej produktów Atlassian;
 • przeprowadzanie wyselekcjonowanych ocen w celu identyfikacji wyzwań i obszarów możliwości;
 • ułatwienie projektowania rozwiązań obejmującego najlepsze praktyki oraz kwestie bezpieczeństwa i zgodności;
 • udostępnienie harmonogramu i prezentacji produktów Atlassian;
 • pokierowanie planem wdrożenia obejmującym wdrażanie, szkolenia i facylitację pracowników na maksymalnie czterech sesjach coachingowych dla administratorów i użytkowników;
 • kwartalna ocena postępów — na miejscu do dwóch razy w roku;
 • staranny wybór srebrnych i brązowych ofert z Katalogu usług;
 • realizacja dwóch (2) gier z porad strategicznych dla zespołów Atlassian i jednego (1) monitorowania wydajności zespołu.

Aby uzyskać pełną listę działań, zapoznaj się z arkuszem danych.


Ilustracja planu subskrypcji Elite

Plan subskrypcji Elite

Szybko dostosowuj się do zmian i maksymalizuj korzyści z inwestycji w rozwiązania Atlassian dzięki długoterminowym wskazówkom strategicznym. Umiejętnie koordynując różne cele w całej organizacji, kompleksowo zajmujemy się złożonymi celami operacyjnymi i transformacyjnymi, jednocześnie aktywnie identyfikując możliwości wzbogacenia Twoich doświadczeń.

W skład działań wchodzą:

 • pomoc w tworzeniu długookresowej strategii dotyczącej produktów Atlassian;
 • przeprowadzenie wyselekcjonowanych ocen i warsztatu projektowania rozwiązań obejmującego najlepsze praktyki oraz kwestie bezpieczeństwa i zgodności;
 • udostępnienie dostosowanego harmonogramu i prezentacji produktów Atlassian;
 • opracowanie planu zrównoważonego rozwoju w celu monitorowania zmian organizacyjnych i reagowania na nie;
 • stworzenie środowiska modeli praktycznych, wewnętrznych agentów zmian i bieżących wskaźników sukcesu;
 • pokierowanie planem wdrożenia obejmującym wdrażanie, szkolenia i facylitację pracowników na maksymalnie ośmiu sesjach coachingowych dla administratorów i użytkowników;
 • kwartalna ocena postępów — na miejscu do czterech razy w roku;
 • staranny wybór złotych, srebrnych i brązowych ofert z Katalogu usług;
 • realizacja dwóch (2) gier z porad strategicznych dla zespołów Atlassian i jednego (1) monitorowania wydajności zespołu po ich dostosowaniu do potrzeb.

Aby uzyskać pełną listę działań, zapoznaj się z arkuszem danych.

Poznaj opcje

Element dekoracyjny

Katalog usług

Zapoznaj się z naszą platformą Atlassian i usługami domenowymi, aby szybko stworzyć mocne podstawy i zoptymalizować praktyki zespołu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym zespołem ds. usług doradczych.