Close
Element dekoracyjny
Katalog usług

Ulepszenie platformy Atlassian i najważniejszych praktyk zespołowych

Zapoznaj się z naszymi usługami Atlassian Platform, Service Management, Agile, DevOps i Work Management, aby szybko uzyskać kompleksowe wskazówki pozwalające stworzyć mocne podstawy i poprawić wydajność zespołu.

Platforma

ikona skali

Wskazówki dotyczące strategii wdrażania

Maksymalizuj wydajność, skalowalność i odporność wdrożenia architektury, aby zwiększyć produktywność.

ikona apteczki

Kontrola i optymalizacja stanu konfiguracji

Zwiększ produktywność, efektywność i ogólną wydajność swojego zespołu, usprawniając konfigurację platformy.

Elastyczność na dużą skalę

Ikona wykresu.

Przyspieszenie działania modelu operacyjnego dla Jira Align

Określ ramy łączące dane na poziomie zespołu w celu usprawnienia podejmowania decyzji i ustalania priorytetów w Jira Align.

Ikona wykresu słupkowego.

Aktywacja portfolio dla Jira Align

Określ podstawy praktyk dotyczących portfolio Agile i pilotuj je w Jira Align.

Ikona pakietu

Rozszerzenie programu dla Jira Align

Zwiększ wydajność i osiągaj szybciej wyniki, bezproblemowo wdrażając do czterech nowych programów.

Ikona rozszerzenia

Rozszerzenie portfolio dla Jira Align

Zwiększ elastyczność swoich zespołów zarządzających portfelami. Rozszerz wykorzystanie na pierwszy portfel oraz połóż podwaliny pod przyszły wzrost i ekspansję.

ikona przyspieszenia

Przyspieszenie transformacji dla Jira Align

Daj swojemu zespołowi ds. transformacji możliwość przyspieszenia realizacji planów transformacji i optymalizacji zespołów dzięki Jira Align.

Elastyczność międzyzespołowa

Ikona kalendarza

Wskazówki dotyczące planowania kwartalnego

Usprawnij planowanie kwartalne i realizację projektów, zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym dzięki narzędziom Jira i Confluence.

DevOps

ikona grupy 3 osób

Transformacja kultury i praktyk

Określ możliwości rozwijania jednolitej kultury, która prowadzi do wyższej jakości, innowacyjności i satysfakcji zespołu — ostatecznie poprawiając wskaźniki DevOps.

Ikona narzędzia

Optymalizacja łańcucha narzędzi

Zrestrukturyzuj pipeline CI/CD, skróć czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększ produktywność dzięki usprawnieniu integracji narzędzi i automatyzacji zadań.

Zarządzanie usługami

Ikona priorytetu

Modernizacja wniosku o usługę

Zwiększ satysfakcję klientów i zespołu przy jednoczesnym skróceniu czasu osiągnięcia korzyści dzięki optymalizacji Jira Service Management.

Ikona porad strategicznych

Optymalizacja zarządzania zmianami

Usprawnij zarządzanie zmianami i procesy decyzyjne, aby obniżyć wskaźniki awaryjności dzięki optymalizacji Jira Service Management.

Ikona incydentu

Optymalizacja zarządzania incydentami

Uzyskaj ujednolicone zrozumienie celów zespołu i ogranicz liczbę incydentów o znaczeniu krytycznym dla działalności dzięki optymalizacji Jira Service Management.

ikona planowania usług

Optymalizacja planowania usług

Usprawnij proces począwszy od popytu aż po realizację dzięki wdrażaniu najlepszych praktyk i integracji Jira Service Management z Jira Software w celu usprawnienia prac.

Zarządzanie pracą

ikona zarządzania projektami

Optymalizacja zarządzania projektami

Zwiększ widoczność i przyspiesz pomyślną realizację projektów dzięki skutecznym i ujednoliconym praktykom dostępnym w rozwiązaniach Atlassian.

Poznaj opcje

Ilustracja maksymalizacji wyników

Plany subskrypcji

Poznaj opcje ukierunkowane na wyniki i odpowiadające etapowi transformacji, na którym się znajdujesz.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym zespołem ds. usług doradczych.