Close
Data Center

Zarządzanie użytkownikami

Łatwo zarządzaj użytkownikami na dużą skalę i zapewniaj bezpieczeństwo produktów dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania użytkownikami dostępnym w produktach Data Center.

Dowiedz się więcej o wszystkich zaawansowanych funkcjach zarządzania użytkownikami dostępnych w naszych produktach Data Center.

Jak pomaga wersja Data Center

Ilustracja SAML

Uwierzytelnianie bez zbędnych komplikacji

Włącz logowanie jednokrotne (SSO) za pomocą protokołu SAML lub OpenID Connect.

Ilustracja zgłoszenia

Skalowalna aprowizacja użytkowników

Aprowizacja just-in-time (JIT) pomaga użytkownikom szybko zacząć pracę.

Przepustka użytkownika

Obsługa wiodącego standardu autoryzacji

Uprość integracje z produktami innych firm dzięki uwierzytelnianiu OAuth 2.0.


Uwierzytelnianie bez zbędnych komplikacji

Zarządzanie użytkownikami powinno przede wszystkim pomagać w zagwarantowaniu bezpieczeństwa produktów. Logowanie jednokrotne zapewnia bezproblemową obsługę użytkowników, upraszczając zachowanie bezpieczeństwa.

W związku z tym oferujemy obsługę dwóch wiodących standardów zarządzania tożsamościami, które umożliwiają wdrożenie logowania jednokrotnego w produktach Atlassian Data Center: SAML 2.0 i OpenID Connect.

Skalowalna aprowizacja użytkowników

Aprowizacja nowych użytkowników może stać się wąskim gardłem i wpływać negatywnie zarówno na zespoły IT, jak i użytkowników, którzy potrzebują dostępu. Dzięki produktom Atlassian Data Center możesz ograniczyć problemy w trakcie procesu aprowizacji, wykorzystując dostawcę tożsamości jako pojedyncze źródło rzetelnych informacji.

Aprowizacja użytkowników just-in-time (JIT) umożliwia automatyczne dodawanie nowych użytkowników do produktów Atlassian, gdy logują się po raz pierwszy za pośrednictwem protokołu SAML lub OIDC. Pozwala to zarówno Tobie, jak i Twoim użytkownikom oszczędzić cenny czas.

Obsługa wiodącego standardu autoryzacji

Integracja narzędzi Atlassian z aplikacjami innych firm ma kluczowe znaczenie dla płynności przepływów pracy. Jednak zarządzanie tymi integracjami i zapewnianie ich bezpieczeństwa może być czasochłonne. Dzięki obsłudze wiodącego standardu autoryzacji OAuth 2.0 możesz łatwo zintegrować narzędzia i aplikacje innych firm z produktami Atlassian.

Nasz obecny poziom obsługi umożliwia korzystanie z uwierzytelnienia OAuth 2.0 do łączenia produktów Atlassian z serwerami poczty, takimi jak Google i Microsoft. W naszym planie rozwoju uwzględniliśmy bardziej rozbudowaną obsługę, aby uprościć wszystkie integracje z produktami Atlassian.


Osoby pracujące przy identyfikatorze użytkownika

Interesują Cię jeszcze wydajniejsze funkcje zarządzania użytkownikami?

Wypróbuj Crowd — nasze rozwiązanie do zarządzania tożsamościami dla produktów Data Center — aby wprowadzić scentralizowane i uproszczone zarządzanie użytkownikami na dużą skalę.

Zasoby Data Center

Kompletny przewodnik po Atlassian Data Center — okładka PDF

Kompletny przewodnik po wersji Data Center

Uzyskaj szczegółowe informacje o wszystkich funkcjach klasy korporacyjnej w wersji Data Center.

Zestaw narzędzi — ilustracja

Data Center — zestaw narzędzi biznesowych

Opracuj uzasadnienie biznesowe, aby uzyskać akceptację dla produktów Data Center.