Close

Verkennende testen

Ontdek wat verkennend testen inhoudt en wat de geschiedenis ervan is. Ontdek de voor- en nadelen van verkennend testen, hoe dat verschilt van gescript testen, en wat de juiste context is om het te gebruiken.

Foto van Deepak Parmar
Deepak Parmar

Mede-auteur


Verkennend testen is een benadering van software testen die vaak wordt omschreven als gelijktijdig leren, testontwerp en -uitvoering. Het richt zich op ontdekking en is afhankelijk van de begeleiding van de individuele tester om defecten aan het licht te brengen die niet eenvoudig in de scope van andere tests opgenomen kunnen worden.

De werkwijze van verkennend testen is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Testers en QA-managers worden aangemoedigd om verkennend testen op te nemen als onderdeel van een uitgebreide testdekkingsstrategie.

Geschiedenis van verkennend testen


Verkennend testen bestaat al enige tijd, maar werd vaak 'ad-hoctesten' genoemd. De term 'verkennend testen' werd formeel geïntroduceerd door softwaretest-expert Cem Kaner in zijn kenmerkende boek Testing Computer Software.

De introductie is inmiddels beroemd: "Ongeacht hoeveel testcases van hoeveel soorten je hebt gemaakt, ooit zijn er geen formeel geplande tests meer. Je kunt blijven testen. Nieuwe tests uitvoeren zodra je eraan denkt, zonder veel tijd te besteden aan het voorbereiden of uitleggen van de tests. Vertrouw op je instinct."

Waarom verkennend testen gebruiken?


Teams moeten tegenwoordig continue integratie toepassen en voldoen aan de marktvraag naar hoogwaardige digitale ervaringen om te voldoen aan de stijgende verwachtingen van klanten. Hoewel een snelle marktintroductie belangrijk is, zijn er gevallen van bugs die miljoenen kosten of eenvoudige problemen met de gebruikerservaring die erg duur zijn. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen, van Boeing tot Instagram, waarbij de haast om op de deadline te leveren en tests van slechte kwaliteit hebben geleid tot reputatieschade en financiële schade.

De meeste kwaliteitstests voor software maken gebruik van een gestructureerde aanpak. Testcases worden gedefinieerd op basis van eerder beschreven userstory's en de testgegevens zijn gestructureerd op basis van de beschreven testcases. De dekking van de tests wordt gemeten aan de hand van statistieken voor software engineering en in de meeste gevallen is de dekking technisch gezien voldoende.

Oplossing bekijken

Software bouwen en gebruiken met Open DevOps

Gerelateerd materiaal

Geautomatiseerd testen in DevOps

Wat vaak over het hoofd gezien wordt zijn randgevallen, die worden ontdekt door middel van gebruikersacceptatietests (UAT) en worden getest op basis van gebruikerspersona's. Aan de andere kant is verkennende testen willekeurig of ongestructureerd van aard en kunnen bugs aan het licht komen die tijdens de gestructureerde testfase onontdekt zouden blijven.

Met verkennend testen kunnen testers spelen met een userstory die een bepaalde volgorde volgt. Testers kunnen opmerkingen plaatsen bij defecten, beweringen en spraakmemo's toevoegen en ter plekke documentatie aanmaken. Zo wordt een userstory omgezet in een testcase. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor QA.

In feite wordt de uitvoering van de test uitgevoerd zonder dat de teststappen formeel zijn vastgelegd. De verkennende testtool wordt dan een voorloper van automatisering. Het helpt om de bevindingen te formaliseren en automatisch te documenteren. Met behulp van visuele feedback en tools voor gezamenlijk testen kan iedereen deelnemen aan verkennend testen. Hierdoor kunnen teams snel reageren en zich aanpassen aan veranderingen, waardoor een flexibele workflow mogelijk wordt.

Bovendien kan de tester verkennende testsequenties omzetten in functionele testscripts met behulp van tools voor geautomatiseerde documentatie van testcases. Dit versterkt het traditionele testproces.

Door te integreren met tools zoals Jira en producten voor testmanagement, kunnen teams de geregistreerde documentatie rechtstreeks exporteren naar testcases.

Verkennend testen versnelt dus de documentatie, vereenvoudigt de unittests en helpt om een directe feedbackloop te creëren. Zoals James Bach, medeoprichter van de Context-Driven School of Software Testing het verwoordt: "verkennend testen stimuleert wetenschappelijk denken in realtime."

Wanneer moet je verkennend testen gebruiken?


Verkennend testen is geschikt voor specifieke testscenario's, bijvoorbeeld wanneer iemand snel kennis moet maken met een product of toepassing en snel feedback moet geven. Ze helpen om de kwaliteit van een product te beoordelen vanuit het perspectief van de gebruiker.

In veel softwarecycli is een vroege iteratie vereist wanneer teams niet veel tijd hebben om de tests te structureren. Verkennend testen is in dit scenario heel nuttig.

Bij het testen van bedrijfskritieke toepassingen zorgt verkennend testen ervoor dat je geen randgevallen over het hoofd ziet die tot kritieke kwaliteitsfouten leiden. Gebruik bovendien verkennend testen om het unittestproces te ondersteunen, documenteer de stappen en gebruik die informatie om tijdens latere sprints uitgebreid te testen.

Het is vooral handig om nieuwe testscenario's te vinden om de testdekking te verbeteren.

Wanneer moet je nee zeggen tegen verkennend testen?


Organisaties moeten de juiste balans kunnen vinden tussen verkennend testen en gescript testen. Enkel verkennend testen biedt onvoldoende dekking en teams moeten dit niet proberen, tenzij ze een paar eerste mijlpalen hebben bereikt.

Vooral bij elk type test dat gereguleerd of op naleving gebaseerd is, is gescript testen de beste keuze. Bij tests op basis van naleving, waarbij bepaalde checklists en mandaten om juridische redenen gevolgd moeten worden, is het aan te raden om bij gescript testen te blijven. Een voorbeeld hiervan zijn toegankelijkheidstests, waarbij verschillende wetten het testprotocol regelen en er gedefinieerde normen zijn waaraan voldaan moet worden.

Het belang van verkennend testen voor CI/CD


Verkennend testen maakt testen toegankelijk voor alle belangrijke belanghebbenden, niet alleen voor getrainde testers. Met behulp van een tool voor verkennend testen kun je schermafbeeldingen maken, spraakmemo's opnemen en feedback noteren tijdens sessies. Hierdoor kan er sneller en efficiënter beoordeeld worden door anderen die geen doorsnee softwaretester zijn.

Verkennend testen vormt een aanvulling op de bestaande teststrategie van QA-teams. Het omvat een reeks niet-gedocumenteerde testsessies om nog onontdekte problemen of bugs te bloot te leggen. In combinatie met geautomatiseerd testen en andere testmethoden vergroot het de dekking van tests, worden er randgevallen ontdekt, mogelijk nieuwe functies toegevoegd en wordt het softwareproduct over het algemeen verbeterd. Ook stimuleert het experimenteren, creativiteit en ontdekking binnen de teams zonder structurele starheid.

Door de bijna directe feedback kan de kloof tussen testers en ontwikkelaars gedicht worden. Bovenal bieden de resultaten van verkennend testen een gebruikersgericht perspectief en feedback aan de ontwikkelingsteams. Het doel is om traditioneel testen aan te vullen om defecten die miljoenen kosten te vinden die over het algemeen verborgen zijn achter de gedefinieerde workflow.

Je kunt naar de Atlassian Marketplace gaan om meer te weten te komen over toepassingen voor testmanagement. Ook kun je ontdekken hoe Atlassian en tools van derden testen kunnen integreren in je workflow met onze DevOps-testtutorials.

Deepak Parmar
Deepak Parmar

I’ve lived and breathed QA for the last decade now through my experience of working with leading QA services and product companies. I’m currently the head of Marketing and Partnerships at QMetry, bringing with me 20 years of experience in the IT industry, which has instilled in me the strong belief in improving customer delight through software quality.


Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Toelichting DevOps

DevOps-community

Afbeelding van kaart

Gratis aan de slag

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up