Close

Porównanie rozwiązań
Jira Software i Redmine

Jira Software is built for every member of your software team to plan, track, and release great software. See how it stacks up against Redmine.

Porównanie rozwiązań
Jira Software i Redmine

Redmine is an open-source issue tracking tool. Unlike Redmine, Jira Software comes out-of-the-box with full agile functionality so your team can focus on shipping value to customers instead of installing and customizing Redmine.

Roadmaps

Sketch out the big picture and ensure your roadmap connects to your team's work.

Agile boards

Fit your framework: Scrum and kanban boards focus your team on delivering customer value, faster.

Workflow engine

Get started quickly with predefined workflows or design your own.

DevOps metrics

Bring information from your development tools into Jira and get visibility into your software pipeline.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Jira Software zamiast Redmine?

See what makes Jira Software the #1 software development tool used by agile teams.

Porównanie funkcji

Jira Software

Redmine

Standardowa obsługa metod Agile

Obsługa metod Scrum, Kanban i innych środowisk pracy. Zespoły mogą zacząć od prostego rozwiązania, a następnie stopniowo dodawać kolejne funkcje.

Jira Software

Redmine

Wymaga wtyczki innej firmy

Szybko rozpocznij pracę i łatwo dostosuj się do zmian

Rozpocznij korzystanie już dziś, bez długiej konfiguracji ani projektów wdrożenia. Zespoły mogą natychmiast rozpocząć pracę i, używając iteracji, dodawać kolejne funkcje w razie potrzeby.

Jira Software

Redmine

Konfigurowalny mechanizm obsługi przepływu pracy

Bez względu na wielkość lub strukturę zespołu dynamiczny mechanizm obsługi przepływu pracy Jira Software można dostosować do jego unikatowego przepływu pracy.

Jira Software

Redmine

Interfejs z możliwością przeciągania i upuszczania

Łatwo aktualizuj zadania na tablicy. Rozwiązanie Jira Software umożliwia przenoszenie zgłoszeń i ustawianie priorytetów zadań za pomocą przeciągania i upuszczania.

Jira Software

Redmine

Wbudowane harmonogramy

Szybko utwórz oś czasu planu, zaktualizuj zmieniające się priorytety, zwizualizuj zależności i poinformuj osoby zainteresowane o stanie prac.

Jira Software

Redmine

Pulpit z możliwością dostosowywania

Twórz w rozwiązaniu Jira Software niestandardowe pulpity zawierające wszystkie informacje wymagane do efektywnego planowania i śledzenia pracy.

Jira Software

Redmine

Wymaga wtyczki innej firmy

Kompleksowe raportowanie Agile

Zespoły mają dostęp do kilkunastu raportów, które w czasie rzeczywistym zapewniają dane dotyczące wyników zespołu w poszczególnych sprintach.

Jira Software

Redmine

Zaawansowane wyszukiwanie

Jira Software oferuje zaawansowane funkcje wyszukiwania oparte na języku Jira Query Language umożliwiające zespołowi szczegółowy wgląd w wykonywane prace.

Jira Software

Redmine

Interfejsy API REST

Zintegruj rozwiązanie Jira Software z narzędziami używanymi w zespole, wykorzystując rozbudowany zestaw interfejsów API.

Jira Software

Redmine

Sklep Marketplace z ponad 1000 dodatków plug-and-play

Ponad 1000 dodatków plug-and-play ze sklepu Atlassian Marketplace zwiększa możliwości rozwiązania Jira Software, umożliwiając jego dostosowanie do zastosowań lub procesów programowania.

Jira Software

Redmine

Dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw

Rozwiązanie Jira Software zapewnia wysoką dostępność, wydajność w dużej skali i zaawansowane funkcje zabezpieczeń, na przykład szyfrowanie magazynowanych danych.

Jira Software

Redmine

Information effective July 24 2019

„Mimo że Jira to program o zamkniętym kodzie źródłowym, oferuje znacznie większe możliwości w zakresie interfejsu API i bardziej zróżnicowaną infrastrukturę wtyczek, co zapewnia więcej opcji dostosowania narzędzia do wymagań firmy”.

Manikant M

Review from G2

Zaufało nam ponad 65 000 klientów na całym świecie

Przejdź na rozwiązanie Jira Software

All the features your team needs to build great software, at a fraction of the cost. Choose Jira Software today.