Close

Zbuduj światowej klasy środowisko dla programistów

Witamy w nowej erze współpracy programistów. Łatwe rozpoczynanie pracy i nieograniczona elastyczność — Compass oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować idealne środowisko programistyczne dla swoich zespołów.

Szafa na akta z dokumentacją kodu

Katalog

Monitoruj architekturę techniczną i współpracujące w jej ramach zespoły.

DNA

Kondycja DevOps

Stosuj najlepsze praktyki inżynierskie na dużą skalę i dbaj, aby architektura była niezawodna, wydajna i bezpieczna.

połączone ze sobą pierścienie

Możliwości rozbudowy

Połącz informacje w całym łańcuchu narzędzi, tworząc pojedyncze, ujednolicone środowisko dla programistów.

Szafa na akta z dokumentacją kodu

Katalog

Monitoruj architekturę techniczną i współpracujące w jej ramach zespoły.

Przegląd komponentów

Chcesz wiedzieć, jak działa komponent lub jakie oferuje interfejsy API, poznać najnowsze wdrożenia, trwające incydenty lub kluczowe wskaźniki kondycji albo po prostu znaleźć kanał Slack zespołu, aby zadać pytanie? Bez względu na to, czego potrzebujesz, w tym miejscu znajdziesz odpowiedź.

Przegląd komponentów
Zależności — zrzut ekranu

Zależności

Z łatwością sprawdzaj i wizualizuj zależności między komponentami.

Aktywność komponentu

Wyświetlaj wszystkie aktywności dotyczące komponentu i jego zależności w jednym miejscu.

Aktywność komponentu
Szafa na akta z dokumentacją kodu

Kondycja DevOps

Choć rozwiązanie Compass zostało opracowane przy użyciu publicznie dostępnych interfejsów API, umożliwia utworzenie unikatowego środowiska dla programistów. Można je rozbudowywać, dostosowywać i rozwijać, opierając się na istniejących integracjach lub opracowując własne dzięki możliwościom platformy Forge.

Karta wyników — zrzut ekranu

Karty wyników

Kodyfikowanie najlepszych praktyk rozwojowych i operacyjnych na dużą skalę. Zapewnienie zespołom autonomii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, zgodności i niezawodności najlepszych praktyk.

Pulpit zespołu

Zapewnij zespołom wszystko, czego potrzebują do monitorowania własnych komponentów i utrzymywania ich w dobrej kondycji.

Pulpit zespołu
Karta wyników — zrzut ekranu

CheckOps

CheckOps to ćwiczenie wykonywane przez zespoły w celu lepszego zrozumienia kondycji DevOps i komponentów. Umożliwia łatwe identyfikowanie trudności operacyjnych, analizowanie wydajności i kondycji komponentu oraz tworzenie czynności do wykonania w celu rozwiązania problemów.

Szafa na akta z dokumentacją kodu

Silnik rozszerzalności

Połącz informacje w całym łańcuchu narzędzi, tworząc pojedyncze, ujednolicone środowisko dla programistów.

Opracowane z myślą o rozszerzalności

Choć rozwiązanie Compass zostało opracowane przy użyciu publicznie dostępnych interfejsów API, umożliwia utworzenie unikatowego środowiska dla programistów. Można je rozbudowywać, dostosowywać i rozwijać, opierając się na istniejących integracjach lub opracowując własne dzięki możliwościom platformy Forge.

Logo

Twórz aplikacje, a nie infrastrukturę

Dostosuj rozwiązanie Compass, korzystając z Forge — platformy Atlassian do tworzenia aplikacji. Atlassian zajmie się obliczeniami, przechowywaniem i zabezpieczeniami, a także dystrybucją aplikacji w zespołach.

Lista rozwijana aplikacji w Compass

Rozszerzalność interfejsu użytkownika

Twórz nowe funkcje i dostarczaj je bezpośrednio programistom w interfejsie użytkownika na poziomie komponentu, zespołu lub globalnym.

Diagram interfejsu użytkownika

Funkcje dostosowane do potrzeb Twojego zespołu

Tworzenie komponentów

Dodawaj komponenty ręcznie, za pośrednictwem interfejsu API lub importuj je z narzędzia SCM.

Zapowiedzi

Informuj o ważnych zmianach w komponentach zespoły, które ich używają.

Lista komponentów

Uzyskaj ogólny widok wszystkich komponentów w organizacji.

Wyszukiwanie komponentów

Proste, a jednocześnie skuteczne wyszukiwanie pomaga znajdować komponenty według nazwy, opisu, zespołu, pól niestandardowych lub etykiet.

Metryki

Wykorzystaj wskaźniki i wyświetlaj kondycję komponentów na podstawie danych pozyskanych z łańcucha narzędzi.

Pola niestandardowe

Definiuj i przechowuj metadane o komponencie, który jest dla Ciebie istotny.

Karty wyników

Twórz karty wyników na potrzeby pomiaru kondycji operacyjnej, bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i nie tylko.

Stosowanie na dużą skalę

Stosuj karty wyników według typu komponentu, etykiety lub poziomu.

Elastyczne kryteria

Wykorzystuj pola, aktywność lub wskaźniki, aby definiować, co oznacza „dobra kondycja”.

Wagi kryteriów

Stosuj wagi kryteriów w celu definiowania, co jest istotne.

Widok globalny kart wyników

Wyświetlaj wyniki w całej organizacji i określaj komponenty, które wymagają uwagi.