Close

Zbuduj światowej klasy środowisko dla programistów

Zbuduj kompleksowe środowisko programistyczne w ciągu kilku dni, a nie miesięcy, z łatwym onboardingiem i bez kosztów obsługi technicznej.

Szafa na akta z dokumentacją kodu

Katalog

Zmniejsz obciążenie poznawcze dzięki obszernemu katalogowi komponentów oprogramowania

DNA

Kondycja

Stosuj karty wyników kondycji, twórz oraz komunikuj zasady i usprawnij pracę programistów

połączone ze sobą pierścienie

Możliwości rozbudowy

Połącz kluczowe usługi, aby zaoszczędzić czas na wyszukiwaniu i ograniczyć przełączanie kontekstu

Ilustracja szablonów.

Szablony

Zautomatyzuj spójność i przyspiesz produkcję dzięki gotowym szablonom oprogramowania

Szafa na akta z dokumentacją kodu

Lepszy DevEx dzięki ujednoliconemu katalogowi oprogramowania

Zmniejsz obciążenie poznawcze dzięki obszernemu katalogowi komponentów oprogramowania, aby programiści mogli znaleźć to, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują.

Przegląd komponentów

Uzyskaj pełny wgląd w szczegóły usługi dzięki odpowiednim interfejsowi API, bibliotekom, dokumentacji, kluczowym metrykom kondycji, najnowszym działaniom wdrożeniowym, harmonogramom dyżurów domowych i nie tylko.

Przegląd komponentów.
Zależności — zrzut ekranu

Zależności

Dokumentuj i śledź wszystkie zależności upstream i downstream. Zrozum wpływ na wydajność w zespołach i usługach.

Aktywność komponentu

Wyświetlaj wszystkie incydenty, wdrożenia i inne kluczowe działania dotyczące usługi i jej zależności w jednym miejscu.

Aktywność komponentu.
DNA — ilustracja.

Uzyskaj pełny wgląd w kondycję swojej usługi

Stosuj najlepsze praktyki inżynierskie na dużą skalę i dbaj o to, żeby systemy były niezawodne, wydajne i bezpieczne.

Karta wyników — zrzut ekranu.

Karty wyników

Kodyfikowanie najlepszych praktyk rozwojowych i operacyjnych na dużą skalę. Zapewnienie zespołom autonomii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, zgodności i niezawodności najlepszych praktyk.

Pulpit zespołu

Zapewnij zespołom wszystko, czego potrzebują do monitorowania własnych komponentów i utrzymywania ich w dobrej kondycji.

Pulpit zespołu — zrzut ekranu.
Karta wyników CheckOPS — zrzut ekranu.

CheckOps

Umożliw zespołom identyfikowanie obszarów problemowych i poprawę wydajności usług dzięki retrospektywom opartym na danych inżynierskich.

Szafa na akta z dokumentacją kodu

Połącz kluczowe usługi, aby zaoszczędzić czas na wyszukiwaniu

Połącz kluczowe usługi, aby zaoszczędzić czas na wyszukiwaniu i ograniczyć przełączanie kontekstu

Opracowane z myślą o rozszerzalności

Choć rozwiązanie Compass zostało opracowane przy użyciu publicznie dostępnych interfejsów API, umożliwia utworzenie unikatowego środowiska dla programistów. Można je rozbudowywać, dostosowywać i rozwijać, opierając się na istniejących integracjach lub opracowując własne dzięki możliwościom platformy Forge.

Logo

Twórz aplikacje, a nie infrastrukturę

Dostosuj rozwiązanie Compass, korzystając z Forge — platformy Atlassian do tworzenia aplikacji. Atlassian zajmie się obliczeniami, przechowywaniem i zabezpieczeniami, a także dystrybucją aplikacji w zespołach.

Lista rozwijana aplikacji w Compass
Ilustracja szablonów.

Zautomatyzuj spójność i przyspiesz produkcję

Twórz złote ścieżki, aby zautomatyzować udostępnianie infrastruktury i wdrożyć konfigurację pipeline z możliwością obserwacji, szczegółami usług i automatycznie dołączonymi zabezpieczeniami.

Ekran szablonów.

Twórz złote ścieżki

Twórz szablony, które integrują najlepsze praktyki i są zgodne ze standardami Twojej organizacji, zawierają wstępnie ustawione informacje, gotowy kod i webhooki, a następnie użyj ich do szybkiego tworzenia szablonów oprogramowania i automatyzacji powtarzalnych zadań.

Funkcje dostosowane do potrzeb Twojego zespołu

Tworzenie komponentów

Dodawaj komponenty ręcznie, za pośrednictwem interfejsu API lub importuj je z narzędzia SCM.

Zapowiedzi

Informuj o ważnych zmianach w komponentach zespoły, które ich używają.

Lista komponentów

Uzyskaj ogólny widok wszystkich komponentów w organizacji.

Wyszukiwanie komponentów

Proste, a jednocześnie skuteczne wyszukiwanie pomaga znajdować komponenty według nazwy, opisu, zespołu, pól niestandardowych lub etykiet.

Metryki

Wykorzystaj wskaźniki i wyświetlaj kondycję komponentów na podstawie danych pozyskanych z łańcucha narzędzi.

Pola niestandardowe

Definiuj i przechowuj odpowiednie metadane komponentów

Szablony

Przyspiesz i ustandaryzuj tworzenie komponentów oprogramowania za pomocą konfigurowalnych szablonów wielokrotnego użytku, które integrują się i są zgodne ze standardami Twojej organizacji

Karty wyników

Twórz karty wyników na potrzeby pomiaru kondycji operacyjnej, bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i nie tylko.

Stosowanie na dużą skalę

Stosuj karty wyników według typu komponentu, etykiety lub poziomu.

Elastyczne kryteria

Wykorzystuj pola, aktywność lub wskaźniki, aby definiować, co oznacza „dobra kondycja”.

Wagi kryteriów

Stosuj wagi kryteriów w celu definiowania, co jest istotne.

Widok globalny kart wyników

Wyświetlaj wyniki w całej organizacji i określaj komponenty, które wymagają uwagi.