Close
Data Center

Dane i analizy

Uzyskaj praktyczne dane i analizy z produktów Atlassian w celu wykorzystania ich w procesie podejmowania decyzji.

Ilustracja pipeline'u

Zmień dane w analizy, które będą miały istotny wpływ na podejmowane decyzje.

Jak pomaga wersja Data Center

Przeglądanie kodu

Dostęp do systematycznych danych i analiz

Analizy kondycji, wydajności i bezpieczeństwa organizacji obejmujące wszystkie zespoły

Kalendarz planowania finansowego

Zdobycie przewagi konkurencyjnej w biznesie

Podejmowanie decyzji oparte na danych w celu optymalizacji przewagi konkurencyjnej i elastyczności biznesowej


Dostęp do systematycznych danych i analiz

Dzięki funkcjom pipeline'u danych (dostępnym wkrótce) możesz wyeliminować silosy zespołowe i organizacyjne, aby zrozumieć, w jaki sposób praca jest wykonywana w całej organizacji, określić, czy osiągasz właściwe wyniki, reagować na nieoczekiwane zdarzenia i szybko uzyskiwać analizy. Ponadto funkcja zaawansowanego audytu w wersji Data Center zapewnia cyfrowy rejestr aktywności organizacji w celu wykazania zgodności z przepisami, poprawy bezpieczeństwa oraz lepszego zarządzania ryzykiem i przepływem pracy.

Zdobycie przewagi konkurencyjnej w biznesie

Przekształć dane w praktyczne analizy dzięki integracji z wybranym narzędziem BI lub wizualizacji danych i zyskaj przewagę konkurencyjną dla swojej organizacji. Proces decyzyjny i strategia oparte na danych pozwolą Ci wyeliminować niepewność i lepiej prognozować przyszłe wyniki na podstawie danych bieżących i historycznych.

Zasoby Data Center

Podręcznik dotyczący zabezpieczeń i zgodności w firmie — okładka PDF

Łatwiejsze zabezpieczenia, zgodność i widoczność dzięki zaawansowanym audytom

Dowiedz się, jak wersja Data Center zapewnia firmom jeszcze więcej możliwości sprostania coraz bardziej złożonym wymaganiom korporacyjnym.

Ilustracja przepływu pracy

Jak zwiększyć wydajność organizacji dzięki wersji Data Center

Zwiększenie wydajności organizacji może być wyzwaniem, jeśli Twoje produkty nie zapewniają odpowiednich możliwości.

Podgląd dokumentu PDF

Atlassian Data Center: zaawansowane audyty

Jak monitorować zdarzenia związane z bezpieczeństwem w wersji Data Center dzięki integracji z zewnętrznymi narzędziami do monitorowania.