Close
Data Center

Zgodność i bezpieczeństwo

Wykazuj zgodność z przepisami i dbaj o bezpieczeństwo dzięki zaawansowanym funkcjom opracowanym dla firm.

Dowiedz się więcej o wszystkich zaawansowanych funkcjach zarządzania użytkownikami dostępnych w naszych produktach Data Center.

Jak pomaga wersja Data Center

Kłódka

Poprawa bezpieczeństwa

Skuteczniej chroń ludzi, dane i przepływy pracy.

Ilustracja tarczy

Wykazywanie zgodności z przepisami

Dostosuj się do coraz bardziej zmieniającego się środowiska regulacyjnego.

Mikroskop

Uzyskanie widoczności

Monitoruj aktywność instancji i podejmuj świadome decyzje.


Poprawa bezpieczeństwa

W miarę skalowania firmy ochrona aplikacji o znaczeniu krytycznym staje się coraz ważniejsza. Dzięki wersji Data Center zyskujesz dostęp do funkcji, które ułatwiają utrzymanie kontroli nad instancją i ograniczanie ryzyka.

Funkcja ograniczania przepustowości w wersji Data Center pozwala monitorować i kontrolować szybkość ruchu przychodzącego i wychodzącego, zwiększając stopień bezpieczeństwa instancji. Dzięki funkcjom samodzielnej ochrony masz dodatkowy wgląd w to, komu ograniczono przepustowość, jak często są ograniczane żądania i kiedy ostatnio je ograniczono. Niestandardowe konfiguracje dają możliwość dostosowania limitów użytkowników, chroniąc instancję przed niektórymi użytkownikami i udzielając zaawansowanych uprawnień tym, którzy tego potrzebują. Te analizy pomagają zapobiegać obniżeniu wydajności i chronić instancję przed potencjalnymi zagrożeniami.

Wykazywanie zgodności z przepisami

Zarządzanie zgodnością z przepisami staje się coraz bardziej złożone w miarę ciągłego rozwoju środowiska regulacyjnego.

Spełnianie wymagań dotyczących zgodności z przepisami nie musi być pracochłonnym zadaniem, nawet pomimo ciągłego zwiększania liczby przepisów. Zadbaj o to, aby narzędzia IT Twojej organizacji były zgodne z zaawansowanymi funkcjami i możliwościami wersji Data Center. Niezależnie od tego, jakich przepisów lub procedur audytu musisz przestrzegać, wersja Data Center maksymalnie ułatwia wykazanie zgodności z przepisami i dostosowanie się do zmieniającego się środowiska regulacyjnego.

Uzyskanie widoczności

Im większa organizacja (i instancja), tym bardziej prawdopodobne jest wystąpienie incydentu związanego z bezpieczeństwem. Dokumentując wzorce zabezpieczeń i dostęp do witryny, zespoły zyskują dane niezbędne do szybkiego działania i bezproblemowego zarządzania złożonymi systemami.

Funkcja zaawansowanego audytu w wersji Data Center zapewnia cyfrowy rejestr aktywności organizacji w celu wykazania zgodności z przepisami, poprawy bezpieczeństwa oraz lepszego zarządzania ryzykiem i przepływem pracy. Zwiększony zasięg audytu, obejmujący zdarzenia związane z bezpieczeństwem, uprawnienia globalne i konfiguracje lokalne, umożliwia śledzenie i monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Ta rozszerzona widoczność oznacza, że możesz szybko reagować i zapewnić bezpieczne środowisko.

Zasoby Data Center

Podręcznik dotyczący zabezpieczeń i zgodności w firmie — okładka PDF

Podręcznik dotyczący zabezpieczeń i zgodności z przepisami w firmie

Dowiedz się, jak dzięki zaawansowanym funkcjom Atlassian Data Center pomaga organizacjom zwiększyć bezpieczeństwo na dużą skalę.

Od wersji Server do Data Center — okładka PDF

Priorytetowe podejście do bezpieczeństwa i zgodności z przepisami firmy Benevity

Poznaj najlepsze praktyki tej firmy dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania lukami w zabezpieczeniach w Atlassian Data Center.

Ilustracja klucza w kłódce w kształcie tarczy

Stan bezpieczeństwa i zgodności z przepisami na poziomie korporacyjnym

Poznaj aktualny stan bezpieczeństwa i zgodności z przepisami na poziomie korporacyjnym w środowiskach samodzielnie zarządzanych.