Close
Aplikacje

Uwolnij potencjał każdego działu w Twojej firmie


Pobierz te przypadki użycia, aby poznać najczęstsze bolączki poszczególnych działów i konkretne sposoby wykorzystania systemów Jira Software, Jira Service Management, Confluence i Trello w celu usprawnienia współpracy. Zaznacz kratki obok interesujących Cię przypadków użycia w konkretnych działach, a wyślemy Ci odpowiednie arkusze danych.

Streszczenie dla kierownictwa


Podczas gdy Twoja organizacja stara się wdrożyć sposoby pracy oparte na metodyce Agile, zespół IT może pełnić rolę przewodnika poprzez zapewnienie standardowego zestawu narzędzi i udostępnienie najlepszych praktyk dotyczących korzystania z nich.

Korzystanie z systemów Jira, Confluence i innych narzędzi Atlassian w konkretnych przypadkach użycia i przepływach pracy związanych z IT masz zapewne opanowane do perfekcji. Dla Twoich koleżanek i kolegów z innych działów może to jednak nie być równie oczywiste. Jak wygląda Jira dla zespołu HR? Albo Confluence dla zespołu marketingowego?

Przygotowaliśmy te arkusze danych, aby pomóc Ci przemyśleć korzyści, jakie narzędzia Atlassian mogą zapewnić innym działom Twojej organizacji, oraz zainspirować te zespoły do korzystania z nich. Każdy przypadek użycia przedstawia typowe, specyficzne dla zespołu wyzwania i przepływy pracy oraz pomysły na współpracę przy konfigurowaniu niestandardowych projektów w systemie Jira, przestrzeni Confluence, reguł automatyzacji i szablonów, co zwiększy prawdopodobieństwo pomyślnego wdrożenia w długiej perspektywie.

KAŻDY ARKUSZ DANYCH PRZEDSTAWIA:
Ikona bomby

Kluczowe wyzwania, przed którymi stoją dziś poszczególne działy

Ikona narzędzi

W jaki sposób narzędzia Atlassian mogą pomóc w rozwiązaniu każdego wyzwania i usprawnieniu przepływów pracy

Ikona oka

Przykłady dotyczące konkretnych produktów i zrzuty ekranu pokazujące proponowane rozwiązania