Close
Skalowanie Git za pomocą Bitbucket Data Center — okładka

Skalowanie Git za pomocą Bitbucket Data Center

Streszczenie dla kierownictwa


Wraz ze wzrostem złożoności procesu tworzenia oprogramowania i globalizacji zespołów programistycznych scentralizowane systemy kontroli wersji, takie jak Subversion, przestają spełniać potrzeby swoich użytkowników. Tymczasem rozproszone systemy kontroli wersji, takie jak Git, doskonale sprawdzają się w tym środowisku. Zamiast ograniczać programistów do pojedynczej scentralizowanej lokalizacji skupiającej pełną historię wersji oprogramowania, rozproszona kontrola wersji pozwala, aby kopia robocza kodu każdego programisty działała jako pełna historia wszystkich zmian wprowadzonych do oprogramowania. Obecnie Git jest — nie bez powodu — zdecydowanie najczęściej stosowanym przez programistów rozproszonym systemem kontroli wersji.

W tym oficjalnym dokumencie opisano:

Kluczowe korzyści z zastosowania Git w procesie tworzenia oprogramowania

Porady dotyczące wdrażania Git w organizacji

Sposób skalowania Git za pomocą Bitbucket Data Center

Spełnianie wymagań dotyczących zgodności w przypadku Bitbucket Data Center