Close
Data Center

Skala, wydajność i dostępność

Spełniaj potrzeby związane ze skalowaniem i wydajnością dzięki funkcjom i środkom kontroli przeznaczonym dla firm.

Hierarchia

Framework wersji Data Center umożliwia zespołom uzyskanie najlepszej wydajności na dużą skalę.

Jak pomaga wersja Data Center

Plan

Budowanie skalowalnej infrastruktury

Specjalistyczne wsparcie w zakresie optymalizacji środowiska

Taca do serwowania

Wykorzystanie udoskonaleń platformy

Wbudowane bezpośrednio w platformę funkcje skalowania i zwiększania wydajności

Podkładka z listą

Dostosowywanie instancji

Środki kontrole ułatwiające ochronę danych i zarządzanie nimi

Kula ziemska

Wspieranie zespołów

Zaawansowane ustawienia spełniające specyficzne wymagania


Skalowalna platforma

Aby sprostać potrzebom Twojej organizacji, produkty, których używasz, muszą pozwalać na skalowanie. Z tego powodu w wersji Data Center odpowiednie funkcje są wbudowane bezpośrednio w platformę. Te podstawowe funkcje spełniają najważniejsze potrzeby w zakresie dostępności, wydajności i skalowalności i są gotowe do użycia, dzięki czemu możesz cieszyć się korzyściami bez konieczności samodzielnego konfigurowania.

Środki kontroli z możliwością dostosowania

W miarę skalowania i dojrzewania Twojej organizacji musisz mieć możliwość dostosowania instancji tak, aby odpowiadała Twoim konkretnym potrzebom, dlatego wersja Data Center oferuje środki kontroli instancji.

Można je podzielić na dwie kategorie:

  • Ochrona
  • Higiena danych i zarządzanie nimi

Ochrona

Utrzymywanie stabilności instancji na dużą skalę może stanowić wyzwanie, zwłaszcza gdy starasz się zachować zgodność z przepisami i wymogami prawnymi. Dzięki wersji Data Center możesz dostosować instancję tak, aby była zawsze dostępna bez obniżania poziomu bezpieczeństwa.

Ograniczenie przepustowości pozwala kontrolować liczbę wysyłanych zewnętrznych żądań API REST, w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnego przestoju. Masz dodatkowy wgląd w to, komu, jak często i kiedy ostatnio ograniczano przepustowość. Niestandardowe konfiguracje dają możliwość dostosowania limitów użytkowników, chroniąc instancję przed niektórymi użytkownikami i udzielając zaawansowanych uprawnień tym, którzy tego potrzebują.

Możesz także skorzystać z funkcji zaawansowanego audytu zapewniającej cyfrowy rejestr zdarzeń, które wystąpiły w danej instancji. Te dzienniki zdarzeń pomagają podejmować szybkie i skuteczne działania, dzięki czemu instancja jest zawsze bezpieczna.

Higiena danych i zarządzanie nimi

Im częściej zespoły korzystają ze swoich produktów, tym więcej danych jest gromadzonych. Przy dużej skali zbyt wiele danych może prowadzić do obniżenia wydajności i nadmiernego obciążenia infrastruktury.

Wersja Data Center zapewnia funkcje ułatwiające oczyszczanie danych instancji i zarządzanie nimi, takie jak optymalizator pól niestandardowych w Jira Software Data Center i archiwizacja przestrzeni w Confluence Data Center. Ponieważ produkty Atlassian pomagają Twojej organizacji współpracować na różne sposoby, te funkcje są opracowywane z myślą o konkretnym produkcie.

Zaawansowane środki kontroli skalowania

Firmom o bardziej złożonych potrzebach wersja Data Center oferuje zaawansowane środki kontroli wydajności i skalowania, które można wykorzystać do skonfigurowania instancji w celu spełnienia specyficznych potrzeb w zakresie skalowania.

Te zaawansowane środki kontroli pozwalają spełniać potrzeby w trzech obszarach:

  • Dostępność
  • Skalowalność
  • Wydajność

Wdrożenie wersji Data Center w architekturze klastrowanej pozwala zapewnić stałą dostępność produktów. Dodając moduł równoważenia obciążenia w celu dystrybucji ruchu użytkowników zespołu i dodatkowe węzły do klastra, można zmniejszyć ryzyko nieplanowanych przestojów i sprawić, że produkty będą zawsze wydajne, nawet w miarę skalowania.

Aby pomóc Ci lepiej wspierać zespoły, których członkowie znajdują się w różnych miejscach świata, wersja Data Center oferuje obsługę CDN. CDN to rozproszona sieć serwerów proxy i ich centrów danych. Usługa jest dystrybuowana przestrzennie do użytkowników końcowych. Dzięki obsłudze CDN globalnie rozproszona sieć serwerów pomaga zminimalizować opóźnienia występujące podczas próby załadowania zawartości, zmniejszając fizyczną odległość między serwerem a zespołem.

Zasoby Data Center

Podręcznik dotyczący zabezpieczeń i zgodności w firmie — okładka PDF

Wybierz odpowiednią infrastrukturę dla wdrożenia Data Center

Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować infrastrukturę w celu uzyskania lepszej wydajności przy dużej skali.

Od wersji Server do Data Center — okładka PDF

Odzyskiwanie awaryjne w przypadku wersji Data Center

Dowiedz się, jak zbudować strategię odzyskiwania awaryjnego dla swojej organizacji.

Ilustracja klucza w kłódce w kształcie tarczy

Infografika dotycząca wydajności i skalowania

Uzyskaj porady na temat optymalizowania skalowalności i wydajności wersji Data Center.