Close
Wypełnianie luki — podgląd dokumentu PDF

Data Center: wypełnianie luki dzięki nowoczesnym ramom postępowania

Streszczenie dla kierownictwa


Aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom, organizacje muszą przemyśleć możliwości szybszego i bezpieczniejszego dostarczania kodu. Wiele z nich zaczęło wdrażać nowocześniejsze ramy postępowania, które pomagają wyeliminować silosy organizacyjne, połączyć zespoły i lepiej realizować cele końcowe.

Jednak zastosowanie nowoczesnych ram postępowania wymaga produktów o odpowiednio zaawansowanych możliwościach zapewniających ich obsługę. Na potrzeby organizacji działających w samodzielnie zarządzanych środowiskach opracowano produkty Atlassian Data Center, które mają właściwe funkcje i możliwości, aby sprostać ich potrzebom.

Z tego przewodnika dowiesz się, jak zastosować zasady DevOps, SecOps i DevSecOps w całej organizacji. Ponadto zawiera on szczegółowe informacje o produktach i możliwościach Data Center, z których można korzystać na każdym etapie tego procesu.

W tym oficjalnym dokumencie opisano:
Ikona DevOps

Jak zaimplementować zarówno DevOps, jak i SecOps, aby bezpiecznie przyspieszyć dostarczanie kodu.

Ikona tarczy

Jak nadać priorytet bezpieczeństwu, wykorzystując zasady SecOps.

Diagram Venna

Jak wyeliminować izolację i stworzyć warunki do współpracy między zespołami IT i programistycznymi.