Close
Zarządzanie użytkownikami

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami w Data Center

Dowiedz się więcej o funkcjach autoryzacji, uwierzytelniania i aprowizacji użytkowników w wersji Data Center, które pomogą Ci zoptymalizować przepływ pracy. Zaawansowane funkcje zarządzania użytkownikami wersji Data Center umożliwiają skuteczne spełnianie wymagań standardów bezpieczeństwa — od obsługi wielu dostawców tożsamości po aprowizację JIT.

Uwierzytelnianie

Rozpocznij korzystanie z uwierzytelniania w wersji Data Center