Step Up Your DevOps Game with 4 Key Integrations for Jira & Bitbucket

Fragmented tools and communication across teams can make DevOps challenging to implement. Join this webinar to learn how to leverage Atlassian’s powerful DevOps ecosystem to streamline your DevOps workflows with integrations for agile testing, DevSecOps, feature flagging, observability.

DevOps is now a corporate term with over 90% of companies agreeing that DevOps has a direct impact on business metrics*. However, while DevOps enables teams accelerate and improve software delivery and quality, it isn’t easy. Teams from development to operations to business often operate in silos with independent workflows and tools.

Atlassian’s industry-leading DevOps ecosystem powers a robust collection of use cases that complement and extend the Atlassian platform to meet your team’s requirements, no matter where you are in your DevOps journey. Join Atlassian’s Ian Buchanan, principal solutions engineer and resident DevOps expert, to learn how to break down silos, improve team productivity, and step up your DevOps game with Atlassian's partner ecosystem.

What will be covered:

  • Benefits of an integrated tool stack and how to accelerate your DevOps strategy
  • How to incorporate Agile Testing and Feature Flagging into your Jira workflows
  • How to incorporate Monitoring & Observability and Security into Bitbucket
  • Examples from best-in-class platforms, Dynatrace, LaunchDarkly, Snyk, and Zephyr Test Management by SmartBear

*2020 Atlassian DevOps Trends Report

Spreker

Ian Buchanan headshot

Ian Buchanan

Principal Solutions Engineer, Atlassian

Ian Buchanan is een Principal Solutions Engineer voor DevOps bij Atlassian waar hij zich richt op de opkomende DevOps-community en de toepassing van Jira, Bitbucket en Bamboo voor betere continue integratie en continue levering. Hoewel Ian Buchanan een brede en uitgebreide kennis heeft van zowel Java als .NET, staat hij vooral bekend als expert op het gebied van lean en agile methoden bij grote ondernemingen.

Tijdens zijn carrière heeft hij met succes enterprise softwareontwikkelingstools beheerd in alle fases van hun levenscyclus, van begin tot eind. Ook was hij de motor achter organisatiebrede procesverbeteringen resulterend in een hogere productiviteit, kwaliteit en klanttevredenheid. Hij heeft agile teams met meerdere nationaliteiten onder zijn leiding opgericht. Voor deze teams was zelfsturing en zelforganisatie erg belangrijk. Wanneer hij geen presentaties geeft of codeert, is hij waarschijnlijk bezig met een van zijn passies als parsers, metaprogramming en domeinspecifieke talen.