Close

Auditlog van een organisatie in Atlassian Access

Vergrootglas boven document

Wat is het auditlog van een organisatie?


Een auditlog van een organisatie is een uitgebreid logboek van de beheerdersactiviteiten die plaatsvinden in de Atlassian-cloudorganisatie. Een auditlog van een organisatie laat beheerders het wie, wat en wanneer van beheeractiviteiten zien.

Waarom zou ik een auditlog voor mijn organisatie gebruiken?


Gegevensverlies voorkomen: doordat beheerders kunnen zien wie toegang heeft tot welke productinstallatie, kunnen ze actie ondernemen om toegang voor gebruikers in te trekken en een gedetailleerd verslag van verdachte activiteiten krijgen als er sprake is van gegevensverlies (bijv. intellectueel eigendom, gevoelige medische of financiële gegevens) en vervolgens onmiddellijk herstelmaatregelen nemen.

Activiteitscontrole: bij probleemoplossing of root cause analysis kunnen beheerders zien welke gebruiker wanneer toegang heeft gekregen, om de oorzaak te achterhalen van een probleem dat zich op een bepaald moment voordeed. Dit is vooral nuttig voor compliance- en auditdoeleinden.

Samenwerkingsbeheer: informatie van de auditlog beantwoordt vragen als "Mag deze gebruiker die pagina of dat project bekijken of bewerken?", zodat hij verwijderd kan worden, of "Waarom heeft deze gebruiker niet langer toegang tot een product waar hij wel toegang tot zou moeten hebben?", zodat de toegang hersteld kan worden.

Hoe het werkt


Organisatiebeheerders kunnen op Access-dashboards het auditlog bekijken en filteren. Beheerders kunnen ook activiteiten van de afgelopen zes maanden downloaden om deze te exporteren naar een .CSV-bestand.

Het auditlog bevat de datum, auteur en de uitgevoerde activiteit. Gebruikers kunnen zoeken en sorteren op deze categorieën.