Close

Automatische productontdekking in Atlassian Access

Afbeelding van Automatische productontdekking

Wat is automatische productontdekking?


Beheerders krijgen inzicht in schaduw-IT en kunnen dit binnen hun organisatie beheren door Atlassian-cloudproducten te ontdekken die door hun beheerde gebruikers zijn ontwikkeld, te zien wie de beheerder van deze producten is en hoeveel gebruikers zich bij deze producten hebben aangesloten.

Wat is het belang van automatische productontdekking?


Gebruikers kunnen eenvoudig nieuwe producten ontwikkelen in de cloud, ongeacht of het centrale beheerteam van de organisatie ervan op de hoogte is of goedkeuring heeft gegeven. Dit kan verontrustend zijn voor beheerders omdat het kan leiden tot:

  • gebrek aan kostenbeheer
  • operationele complexiteit
  • zorgen over beveiliging en compliance

Automatische productontdekking geeft organisatiebeheerders de mogelijkheid om consistent inzicht te krijgen in door gebruikers ontwikkelde Atlassian-cloudproducten (schaduw-IT) binnen hun organisatie. Het maakt het ook eenvoudiger om deze schaduw-IT-producten te beheren, door organisatiebeheerders te koppelen aan de gebruikers die deze producten beheren. Door contact op te nemen met de eigenaren van de schaduw-IT kunnen organisatiebeheerders:

  • zorgen over facturering en beveiliging wegnemen door de producten te verwijderen
  • een door IT goedgekeurd product ontwikkelen dat voldoet aan de eisen van de gebruikers
  • producten en gegevens consolideren in het officiële product van de organisatie

Hoe het werkt


Atlassian stuurt proactief een e-mail met informatie over het aantal schaduw-IT-producten dat door hun beheerde gebruikers is ontwikkeld en wat het exacte schaduw-IT-product is.

Op admin.atlassian.com kunnen organisatiebeheerders ook aanvullende informatie bekijken, zoals de eigenaar van deze producten, hoeveel gebruikers er bij dat product zitten en de datum waarop het is aangemaakt.

Om met het herstel te beginnen, kunnen organisatiebeheerders op de verticale "..." klikken om contact op te nemen met de producteigenaar.

Schermafbeelding van Automatische productontdekking
Schermafbeelding van Automatische productontdekking