Better together: how integrations impact DevOps workflows

Learn how the integration between Jira Software Server and Bitbucket Server can positively impact your DevOps workflows.

Like all great pairings (Pizza & Beer anyone?) your DevOps tooling should also complement one another's strengths.

Join our webinar to learn how the combination of Jira Software Server and Bitbucket Server speed up release cycles, increase visibility of work in progress, and automate menial tasks.

Topics we'll cover include:

  • Linking commits, branches, and pull requests to their corresponding Jira Software issues (and vice-versa), for more effective status tracking and powerful forensic debugging.
  • Creating a repeatable process through workflow controls like the branching model, Git hooks, and merge restrictions.
  • A walk-through of a typical "idea-production" workflow as it moves through Jira Software and Bitbucket.
  • A look into the future of DevOps and Atlassian.

Mówca

Ian Buchanan headshot

Ian Buchanan

Principal Partner Engineer, Open DevOps

Ian ma szerokie i bogate doświadczenie zarówno w Javie jak i .NET, ale najbardziej znany jest jako mistrz metodyki Agile w dużych przedsiębiorstwach. Obecnie skupia się na rozwijającej się kulturze DevOps i narzędziach umożliwiających lepszą ciągłą integrację, dostarczanie i analizę danych. W trakcie swojej kariery z powodzeniem zarządzał narzędziami do tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw we wszystkich fazach ich cyklu życia. Udało mu się doprowadzić do usprawnienia procesów w całej organizacji, czego efektem jest większa produktywność, wyższa jakość i większe zadowolenie klientów. Tworzył wielonarodowe zespoły, które cenią sobie samorozwój i samodzielną organizację. Kiedy nie wygłasza prelekcji ani nie programuje, Ian oddaje się swoim pasjom związanym z parserami, metaprogramowaniem i językami dziedzinowymi. Obserwuj Iana: @devpartisan.