Close

Międzynarodowa organizacja normalizacyjna (ISO) jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową zrzeszającą 163 krajowe organy normalizacyjne.

Norma ISO/IEC 27018 wprowadza powszechnie akceptowane cele kontroli, środki kontroli oraz wytyczne dotyczące wdrażania środków ochrony danych umożliwiających identyfikację (PII) zgodnie z zasadami ochrony prywatności przewidzianymi w normie ISO/IEC 29100 dla środowisk obliczeniowych chmury publicznej.

Konkretnie dokument ten określa wytyczne na podstawie normy ISO/IEC 27002, z uwzględnieniem wynikających z przepisów wymagań dotyczących ochrony danych umożliwiających identyfikację, które można zastosować w kontekście środowisk ryzyka dla bezpieczeństwa informatycznego dostawcy usług w chmurze publicznej.

Odpowiednie produkty

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Cloud

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Cloud

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Opsgenie
Nowoczesne reagowanie na incydenty

Opsgenie

Ikona Statuspage
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.