Close
Przewodniki i samouczki dotyczące produktów

Wszystko, co musisz wiedzieć, rozpoczynając pracę z Jira Service Management.

Ilustracja ludzi wchodzących do monitora, na którym wyświetlana jest platforma Jira

Szybkie rozpoczęcie pracy z aplikacją Jira Service Management w 3 krokach

Ten przewodnik jest przeznaczony dla wszystkich osób rozpoczynających pracę od skonfigurowania projektu ITSM w aplikacji Jira Service Management. Zarejestruj się, aby skorzystać z darmowego okresu próbnego, jeśli dotąd nie było takiej okazji. Po otwarciu aplikacji Jira Service Management możesz wszystko skonfigurować, korzystając z dostępnej w niej skróconej instrukcji obsługi. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowej pomocy lub przed rzuceniem się na głęboką wodę chcesz sprawdzić, czy wszystko jest na swoim miejscu, ten przewodnik jest dla Ciebie.


Krok 1 — Konfiguracja i dostosowanie projektu ITSM

Skonfiguruj podstawowe ustawienia projektu — kto może z niego korzystać, jak ma on wyglądać i co będzie z nim połączone.

 • Tworzenie projektu ITSM
  • Utwórz projekt, korzystając z szablonu zarządzania usługami IT.
   • Na górnym pasku nawigacji wybierz listę rozwijaną Projekty.
   • Wybierz opcję Utwórz projekt.
   • Wprowadź nazwę projektu.
   • (Aby przejrzeć inne typy szablonów) Wybierz opcję Zmień szablon.
   • Kliknij przycisk Utwórz.
 • Dostosowywanie portalu
  • Zadbaj o to, aby portal był czytelny i na temat. Dzięki temu użytkownicy będą mieć pewność, że znaleźli się we właściwym miejscu.
   • Wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu > Ustawienia portalu.
   • W obszarze Informacje o projekcie usługowym wprowadź w polu Nazwa nową nazwę portalu.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
 • Dodawanie logo do portalu
  • W miarę możliwości dodaj logo swojej marki — coś, co użytkownicy rozpoznają i będzie im znane.
   • Wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu > Ustawienia portalu.
   • W obszarze Informacje o projekcie usługowym kliknij przycisk Dodaj logo.
   • Przeciągnij i upuść obraz lub kliknij przycisk Prześlij obraz, aby wybrać go z komputera.
   • Kliknij przycisk Prześlij.
 • Konfiguracja wniosków e-mail
  • Dodaj adres e-mail, aby Twoi użytkownicy końcowi mogli wysyłać wnioski e-mail bezpośrednio do Twojego projektu.
   • Wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu > Wnioski e-mail.
   • Wybierz Twojego dostawcę usług poczty elektronicznej i wykonaj wskazane czynności, aby powiązać swoje konto.
 • Konfiguracja Twoich usług
  • Dodaj produkt lub aplikację używaną w Twojej organizacji.
   • Przejdź do obszaru Usługi.
   • Wybierz opcję Utwórz usługę.

Czas zacząć działać! Po skonfigurowaniu usług możesz zacząć zapraszać członków zespołu. Aby zaangażować swój zespół, najpierw dodaj poszczególnych członków zespołu jako agentów do projektu usługowego.

 • Dodawanie członków zespołu
  • Wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu > Osoby.
   • Wybierz opcję Dodaj osoby.
   • Wprowadź nazwę użytkownika lub adres e-mail agenta.
   • Z listy rozwijanej (zespołu Service Desk) wybierz rolę dodawanego użytkownika.
   • Kliknij przycisk Dodaj.
   • Dodana osoba otrzyma wiadomość e-mail z łączem do Twojego projektu.
 • Kolejne kroki
  • Gdy już opanujesz podstawy, przenieś swój projekt na nowy poziom, korzystając z naszego zbioru pomocnych przewodników informacyjnych, objaśnień i dokumentacji. Jest jeszcze wiele informacji do zdobycia…

Krok 2 — Konfiguracja środowiska zarządzania incydentami

Incydenty pomagają w rozwiązywaniu problemów z jakością Twoich usług lub eskalowaniu ich do zespołów pełniących dyżury domowe w celu podjęcia skoordynowanej reakcji.

 • Konfiguracja profilu do otrzymywania powiadomień
  • Aby otrzymywać powiadomienia o poważnych incydentach, najpierw musisz skonfigurować swój profil.
   • W aplikacji Jira Service Management wybierz z głównego paska bocznego nawigacji opcję Alerty, aby przejść do Opsgenie.
   • Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia.
   • W polach SMS i Wiadomość głosowa wpisz swój numer telefonu.
   • Przewiń stronę w dół, aby przejść do ustawień Reguły powiadomień.
  • Dowiedz się więcej na temat powiadomień Opsgenie
 • Konfiguracja zespołu reagowania
  • Następnie utwórz zespół, który będzie mógł reagować na incydenty, oraz wskaż, kto i kiedy będzie powiadamiany, dostosowując harmonogram dyżurów domowych.
   • Z poziomu Opsgenie przejdź do sekcji Zespoły.
   • Wybierz opcję Dodaj zespół.
   • Nadaj zespołowi nazwę, wprowadzając ją w polu Nazwa.
   • Dodaj członków, wyszukując ich spośród kont użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dodaj członka.
   • Zespół jest gotowy. Teraz możesz zapoznać się ze stroną i zmienić domyślny harmonogram dyżurów domowych, regułę kierowania oraz politykę eskalacji.
  • Dowiedz się więcej na temat pulpitu zespołu w Opsgenie
 • Przypisanie zespołu będącego właścicielem do usługi
  • Poinformuj odpowiednie zespoły, że mogą od razu rozpocząć pracę nad rozwiązywaniem incydentów.
   • W Opsgenie przejdź do sekcji Usługi, w której znajdziesz listę wszystkich usług.
   • Wybierz opcję Dodaj usługę.
   • Uzupełnij pole Nazwa usługi i wybierz ustawienie opcji Zespół-właściciel.
   • Kliknij przycisk Dodaj , aby zapisać usługę.
   • Następnie przejdź do ustawień usługi zespołu, aby poznać więcej opcji.
  • Uwaga: usługi są zsynchronizowane i będą widoczne zarówno w Opsgenie, jak i w Jira Service Management.
  • Dowiedz się więcej na temat łączenia zespołów i usług
 • Usprawnienie reagowania w ramach zarządzania incydentami
  • Teraz, gdy Twój zespół jest już gotowy do reagowania na incydenty w rekordowym czasie, dowiedz się, jak dodatkowo usprawnić proces reagowania.

Krok 3 — Łączenie funkcji zarządzania zmianą

Funkcja zmian umożliwia rejestrowanie, przeglądanie i zatwierdzanie zmian tak, aby Twoje zespoły mogły je wdrażać szybko, ograniczając ryzyko do minimum.

 • Połączenie z pipelinem CI/CD
  • To da Ci możliwość automatycznego tworzenia wniosków w miarę przesyłania zmian.
   • Wybierz kolejno opcje Ustawienia projektu > Zarządzanie zmianą.
   • Wybierz opcję Połącz pipeline.
   • Wykonaj wyświetlone instrukcje.
  • Dowiedz się więcej na temat łączenia pipeline'u
 • Dodawanie osób zatwierdzających zmiany do usługi
  • Będą to osoby zatwierdzające, do których kierować się będzie wszelkie zmiany dotyczące konkretnej usługi.
   • Przejdź do obszaru Usługi.
   • (Dodawanie osób zatwierdzających do nowej usługi) Wybierz opcję Utwórz usługę.
   • (Dodawanie osób zatwierdzających do istniejącej usługi) Wybierz nazwę połączonej usługi, a następnie kolejno opcje > Edytuj usługę.
   • Wybierz opcje Zmień osoby zatwierdzające.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Uwaga: zanim wybierzesz osoby zatwierdzające, konieczne może być utworzenie grupy osób zatwierdzających zmiany.
  • Dowiedz się więcej na temat tworzenia usług i osób zatwierdzających zmiany
 • Wykorzystanie potencjału zarządzania zmianą
  • Udało Ci się skonfigurować podstawy zarządzania zmianą. Teraz zapoznaj się z naszą dokumentacją, aby się dowiedzieć, co jeszcze możesz zrobić ze zmianami.

Więcej informacji o szkoleniach dotyczących produktów i certyfikatach można znaleźć w witrynie Atlassian University.