Samouczki wideo

Dopiero poznajesz rozwiązanie Jira Service Desk? Te filmy wideo ułatwią Ci rozpoczęcie pracy.


Konfiguracja kanału e-mail

Jeśli Twoi klienci wolą prosić o pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz skonfigurować adres e-mail, na który będziesz otrzymywać zgłoszenia w swojej aplikacji Service Desk. W ten sposób Twój zespół może skupić się na klientach, nie martwiąc się o brakujące zgłoszenia lub obsługę wielu skrzynek odbiorczych.

Raporty

Raporty umożliwiają śledzenie liczby i typów zgłoszeń kierowanych do Twojego zespołu, poziomu zadowolenia klientów, czasu rozwiązywania i innych wskaźników. Mogą pomagać w określeniu obszarów wymagających większej uwagi lub działań, za które członkom zespołu należy się pochwała.