Elastyczne oprogramowanie ITSM wspierające współpracę i zapewniające szybkie świadczenie usług

Intuicyjne rozwiązanie ITSM z certyfikatem PinkVERIFY ITIL

Wszystkie funkcje, których zespoły IT potrzebują do szybszego świadczenia usług i współpracy. Uzyskaj możliwości obsługi procesów ITSM, takich jak zarządzanie żądaniami, incydentami, zmianami oraz problemami i nie tylko.

Podawanie ikon kobiecie za ladą

Zarządzanie żądaniami

Jira Service Desk pomaga Twojemu zespołowi IT zapewniać obsługę na światowym poziomie i umożliwia pracownikom szybkie znalezienie potrzebnych informacji.

Zrzut ekranu rozwiązania Jira Service Desk

Portal samoobsługowy

Zwiększ możliwości swoich pracowników, ułatwiając im znajdowanie odpowiedzi na najczęstsze pytania za pomocą samoobsługowego portalu. Mogą oni wykorzystać bazę wiedzy, która w inteligentny sposób przedstawia artykuły odpowiednio do wyszukiwanych treści. Można też w prosty sposób wysyłać żądania pomocy. Portal można skonfigurować, dostosowując go do potrzeb firmy.

Baza wiedzy

Dodaj aplikację Confluence do Jira Service Desk, aby uzyskać zintegrowaną bazę wiedzy ułatwiającą bezproblemowe udostępnianie informacji w organizacji. Wyjątkowe funkcje, takie jak wzmianka @mention, współpraca podczas edycji i makra ułatwiają współpracę.

Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA)

Ustaw dowolną liczbę potrzebnych zasad dot. umów SLA, aby monitorować terminy w oparciu o czas, który upłynął, lub kategorie żądań. W łatwy sposób rozwiązuj żądania w oparciu o priorytety, a także korzystaj z automatycznych reguł eskalacji w celu powiadamiania odpowiednich członków zespołu, by unikać naruszeń umów SLA.

Kolejki agentów

Uzyskaj łatwe w konfiguracji kolejki, z których agenci mogą korzystać do ustalania priorytetów oraz segregowania i przypisywania przychodzących żądań.

Raportowanie CSAT

Dokonuj pomiaru zadowolenia klientów, aby lepiej ich poznać i zwiększyć poziom obsługi. Jira Service Desk zapewnia prosty wbudowany mechanizm pozyskiwania opinii klientów.

Zarządzanie incydentami

Szybko reaguj na incydenty, ucz się na nich i rozwiązuj zaistniałe problemy, udzielając wszystkim zainteresowanym bieżących informacji.

Zrzut ekranu zgłoszenia w rozwiązaniu Jira Service Desk

Automatyzacja

Skonfiguruj niestandardowe reguły automatyzacji lub skorzystaj z wbudowanych reguł w celu obsługi zadań ręcznych. Eskaluj, przypisuj, ustawiaj priorytety, przypisuj kategorie i zamykaj incydenty za pomocą automatycznych reguł.

Alerty dotyczące incydentów

Korzystaj z rozwiązania Opsgenie, aby w łatwy sposób zarządzać harmonogramami dyżurów wielu zespołów. Przekierowuj alerty do odpowiednich osób. Powiadamiaj osoby za pomocą dużej liczby kanałów. Automatycznie eskaluj alerty do momentu podjęcia działań i błyskawicznie reaguj na incydenty jako skoordynowany zespół.

Informowanie o zdarzeniach

Zarządzaj przejrzystym procesem komunikacji z interesariuszami, budując relację opartą na zaufaniu w miarę rozwiązywania incydentów dzięki integracji Statuspage.

Ponad 200 narzędzi integracji

OpsGenie integruje się z setkami najlepszych narzędzi do monitorowania, współpracy i zarządzania przepływem pracy. W połączeniu z elastycznym silnikiem reguł Opsgenie powiadamia odpowiednie osoby na dyżurze, umożliwiając im szybkie działanie.

Przeglądy po incydentach

Śledź i analizuj wszystkie działania związane z reagowaniem w oprogramowaniach Jira Service Desk i Opsgenie. Określaj, co się powiodło, a co wymaga poprawy, a także rejestruj te informacje w rozwiązaniu Confluence w celu udostępniania ich interesariuszom.

Zarządzanie problemami

Zminimalizuj wpływ incydentów, zapisuj informacje o problemach i obejściach oraz ułatw agentom znalezienie głównej przyczyny.

Zrzut ekranu zgłoszenia Jira

Analiza głównej przyczyny

Połącz zgłoszenia problemów ze zgłoszeniami incydentów, aby określić powtarzające się problemy i zbadać główną przyczynę.

Połączenie z listą zadań programistów

Dzięki wykorzystaniu platformy Jira zespoły IT zyskują wgląd w listę zadań zespołów programistycznych i mogą zobaczyć elementy powiązane z problemem.

raportowanie

Uruchamiaj raporty, aby określić metryki, takie jak liczba incydentów powiązanych z problemem, główne problemy w danym miesiącu i wiele innych.

Zarządzanie zmianami

Usprawnij przepływ zmian w infrastrukturze i usługach, jednocześnie minimalizując ryzyko dla organizacji i przyspieszając świadczenie usług.

Zrzut ekranu wykresu liczby incydentow według priorytetu

Procesy zatwierdzania zmian

Zmieniaj procesy zatwierdzania zmian zależnie od ich rodzaju, zgodnie z procedurami ustalonymi przez radę ds. zmian (CAB).

Konfigurowalne przepływy pracy

W łatwy sposób konfiguruj przepływy pracy w celu obsługi wszystkich automatycznych procesów ITSM przy jednoczesnym usunięciu ograniczeń i bezproblemowemu łączeniu użytkowników z systemami.

Wydawanie i wdrażanie

Po zatwierdzeniu wdrożenia zmiany Jira Service Desk utwórz połączone zgłoszenie na liście zadań programisty w Jira Software, aby w szybki, dokładny i łatwy sposób wprowadzić poprawkę.

Zmiana planów

Utwórz dokument zmiany w Confluence, aby zarejestrować plan komunikacji, ocenę ryzyka oraz zadania wdrożeniowe.

Zarządzanie konfiguracją

Połącz rozwiązanie bazy danych zarządzania konfiguracją (CMDB) Insight firmy Mindville (obecnie należące do Atlassian), aby zarządzać wszystkimi ważnymi dla organizacji danymi dotyczącymi m.in. oprogramowania, sprzętu, obiektów, osób i umów. W szybki sposób poznaj zależności oraz wpływ zmiany z poziomu Jira Service Desk.

Harmonogram zmiany

Przeprowadź integrację z aplikacją kalendarza ze sklepu Marketplace, aby zapoznać się z przyszłymi harmonogramami i łatwo określić przedział czasowy bez konfliktów oraz żadnych planowanych wyłączeń.

Zarządzanie zasobami

Połącz rozwiązanie Insight firmy Mindville (obecnie należące do Atlassian), aby tworzyć odniesienia do wniosków, śledzić je i wiązać z zasobami bezpośrednio z poziomu Jira Service Desk.

Zrzut ekranu funkcji śledzenia zgłoszeń w systemie Jira

Śledzenie zasobów IT

Użyj rozwiązania Insight w celu śledzenia wszystkich zasobów IT i powiązania ich z wnioskami w Jira Service Desk. Zapewni to Twojemu zespołowi dodatkowy kontekst, umożliwiając skrócenie czasu potrzebnego na badanie i rozwiązywanie incydentów.

Integracja na najwyższym poziomie

Zintegruj Jira Service Desk z rozwiązaniem Insight jako bazą CMDB, aby zgłaszać informacje o krytycznym znaczeniu dla działalności, zwiększać efektywność, obniżać koszty wsparcia i maksymalizować wartość cyklu życia zasobów IT.

Połączenie z bazą danych zarządzania konfiguracją

Skorzystaj z rozwiązania Insight, aby zarządzać ważnymi dla organizacji danymi dotyczącymi m.in. oprogramowania, urządzeń, obiektów, osób i umów.

Zarządzanie wiedzą

Dodanie systemu Confluence do Jira Service Desk pozwala uzyskać zintegrowaną bazę wiedzy, która w inteligentny sposób poleca odpowiednią usługę i rozwija się w oparciu o każdą interakcję. Dzięki temu znalezienie odpowiedzi jest zawsze łatwe.

Zrzut ekranu przewodnika konfiguracji

Inteligentne wyszukiwanie

Technologia uczenia maszynowego w portalu samoobsługowym Jira Service Desk przyspiesza i ułatwia pracownikom i klientom wyszukiwanie artykułów w bazie wiedzy.

Raporty i oceny w zakresie wiedzy

Oceny artykułów Jira Service Desk są przyznawane zależnie od tego, czy pracownicy oceniają artykuł jako pomocny, czy też nie. Uruchom raporty „korzystanie z artykułów” i „skuteczność artykułów”, aby sprawdzić, które artykuły w największym stopniu przyczyniły się do ograniczenia liczby żądań, a które stanowiły rozwiązanie największej liczby problemów.

Wykazy procedur i przeglądy po wdrożeniu (PIR)

Twórz wykazy procedur, przeglądy po wdrożeniu i inne rodzaje dokumentacji wspierającej wymianę wiedzy w serwisie Confluence,a także twórz połączenia tych elementów z żądaniami w Jira Service Desk, co zapewni interesariuszom wszystkie niezbędne informacje.

Połączona baza wiedzy

Podczas wyszukiwania słów kluczowych przez pracownika zapytanie wyszukiwania sprawdza szereg źródeł, w tym punkty obsługi, typy żądań oraz artykuły bazy wiedzy.

Rozszerz możliwości punktu obsługi, korzystając z naszego niezawodnego interfejsu API

Wykorzystaj rozwiązanie Jira Service Desk Connect i zintegruj je z ulubionymi narzędziami. Twórz niestandardowe dodatki, używając naszego interfejsu API REST oraz otwartej platformy, aby znacząco zwiększyć możliwości punktu obsługi. Dowiedz się więcej.

Jira Service Desk — Marketplace i integracja

Nr 1 na liście rozwiązań ITSM oferowanych w najbardziej przystępnej cenie

Już dziś bezpłatnie wypróbuj Jira Service Desk!