Close

Ważne zmiany w naszych produktach w wersji Server i Data Center
Wprowadzamy zmiany w naszych produktach w wersji Server i Data Center polegające między innymi na wycofaniu ze sprzedaży nowych licencji Server od 2 lutego 2021 roku oraz zakończeniu wsparcia technicznego dla wersji Server 2 lutego 2024 roku. Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Wydawanie nowych wersji produktów 14% częściej dzięki narzędziom Jira i Bitbucket

Zespoły korzystające z integracji Jira Software i Bitbucket wydają nowe wersje 14% częściej niż te, które tego nie robią. Dowiedz się poniżej, jak integracja pomaga im w szybszym wydawaniu produktów.

Zgłoszenie Jira z wyskakującym okienkiem integracji z Bitbucket
Logo Jira Software

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do Jira Software

Jira Software to narzędzie przeznaczone dla wszystkich członków zespołu programistów, które służy do planowania, śledzenia procesu tworzenia i wdrażania oprogramowania wysokiej jakości.

Logo Bitbucket

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do Bitbucket Server

Bitbucket to więcej niż tylko zarządzanie kodem w systemie Git. Produkt ten umożliwia zespołom planowanie projektów, współpracę w zakresie tworzenia kodu, testowanie go i wdrażanie w jednym miejscu.

Szybsze wydawanie produktów dzięki tym integracjom

Ikona

Praca ze zgłoszeniami Jira w Bitbucket

Uzyskaj kontekst swojej pracy i przekazuj informacje zespołowi bez potrzeby przełączania się między aplikacjami. Wyświetlaj, twórz i przenoś zgłoszenia Jira w interfejsie użytkownika Bitbucket.

Ikona

Zwiększ automatyzację dzięki Jira i Bitbucket Server

Wyzwalacze przepływów pracy Jira pozwalają na automatyczne przenoszenie zgłoszeń w miarę kończenia prac w Bitbucket. Dodaj identyfikator zgłoszenia do commitu, gałęzi lub pull requestu i informuj zespół na bieżąco.

Ikona

Zunifikuj zarządzanie użytkownikami w Jira

Deleguj zarządzanie użytkownikami i grupami Bitbucket Server do Jira, aby ułatwić wdrażanie i zarządzanie zespołami.

Funkcje integracji Jira Software

Bitbucket

Alternatywne narzędzia

Wyświetlanie zgłoszeń Jira w narzędziu

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Twórz zgłoszenia Jira w narzędziu

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Wyświetlanie gałęzi powiązanych ze zgłoszeniami w Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Wyświetlanie operacji commit powiązanych ze zgłoszeniami w Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Wyświetlanie poleceń pull request powiązanych ze zgłoszeniami w Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń Jira za pomocą inteligentnych wiadomości operacji commit

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń Jira podczas operacji commit

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Dodawanie komentarzy na temat zgłoszeń Jira za pomocą wiadomości operacji commit

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Rejestrowanie śledzenia czasu poświęcanego na zgłoszenia Jira za pomocą wiadomości operacji commit

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń Jira podczas tworzenia gałęzi

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń Jira przy scalaniu poleceń pull request

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń przy odrzucaniu poleceń pull request

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Twórz gałęzie w zgłoszeniach Jira

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Automatyczne łączenie operacji commit ze zgłoszeniami Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Automatyczne łączenie gałęzi ze zgłoszeniami Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Automatyczne łączenie poleceń pull request ze zgłoszeniami Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń Jira przy użyciu nazw poleceń pull request

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Tworzenie poleceń pull request w zgłoszeniach Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Zarządzaj użytkownikami z poziomu Jira

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Integracja z Jira w 30 sekund

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Wyświetla stan prac programistycznych w Jira Issue Navigator

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Dowiedz się więcej o integracji

Ilustracja przedstawiająca pączka i kawę

6 kwestii, o których warto wiedzieć przed i po integracji Jira Software Server z Bitbucket Server

Ilustracja przedstawiająca plac budowy z blokami Jira Server

Dlaczego profesjonalne zespoły wybierają rozwiązania Jira Software i Bitbucket

Ilustracja przedstawiająca terminal i przenoszone do niego zgłoszenie Jira

Rozpocznij swoją przygodę z DevOps dzięki Jira Software i Bitbucket Server 5.3