Close

Portfolio for Jira — Twoje narzędzie do tworzenia harmonogramu programowania zwinnego

Dzięki płynnej integracji z rozwiązaniem Jira

narzędzie Portfolio for Jira ułatwia zespołowi wizualizowanie harmonogramów programowania zwinnego.

Ilustracja przepływu pracy w Jira porządkowanego za pomocą Portfolio for Jira

Ustalanie dat w Portfolio for Jira

Ustalaj terminy wydań i przypisuj do nich zgłoszenia


Naciśnij przycisk obliczania i sprawdź prognozowany harmonogram

Generowanie prognozowanego harmonogramu w Portfolio for Jira

Dostrzegasz czerwone flagi?

Aby wydać produkt w terminie, zmień zakres wydania lub skład zespołu i poeksperymentuj ze scenariuszami warunkowymi.

Zmiana zakresu wersji w Portfolio for Jira

Zarządzaj zakresem

Ikona czterech strzałek

Przenieś zgłoszenia do innych wersji

Ikona trzech osób

Przypisz problemy do różnych członków zespołu 

Ikona przypiętej notatki

Zmień priorytety zgłoszeń

Ikona pętli strzałek

Zmień zadania podczas sprintu

Zarządzaj zadaniami dla zespołu

Ikona dodawania użytkownika

Zmień zadania dla istniejących zespołów lub członków zespołów

Ikona kalendarza

Sprawdź scenariusze dostępności zespołów

Ikona czatu wideo

Utwórz wirtualnych członków zespołu (podwykonawcy, nowi pracownicy)

Wszystkie flagi są zielone?

Jesteś na dobrej drodze, aby wydać produkt w terminie

Zgodny z harmonogramem zakres wersji w Portfolio for Jira

Podoba Ci się utworzony plan?

Kciuk w górę

Zatwierdź zmiany poleceniem commit

Rozwiązanie Jira zostanie automatycznie zaktualizowane

Kciuk w dół

Cofnij lub kontynuuj planowanie

Wróć i wypróbuj inne scenariusze


Czynności końcowe

Czas zabrać się do pracy, aby zakończyć programowanie w terminie.

Przenoszenie zgłoszeń na tablicy Jira

Zacznij pracę w Jira

Startujący statek kosmiczny

Rozpocznij sprint

Drogowskazy

Zakończ Sprint i sprawdź ponownie harmonogram

Wypróbuj narzędzie Portfolio for Jira bezpłatnie przez 30 dni