Close
Przewodniki i samouczki dotyczące produktów

Wszytko, co warto wiedzieć o kupowaniu, użytkowaniu i dostosowywaniu rozwiązania Jira Software.

Ilustracja ludzi wchodzących do monitora, na którym wyświetlana jest platforma Jira

Krótki opis platformy Jira

Jira to rodzina produktów, które zostały opracowane, aby pomóc wszelkiego rodzaju zespołom zarządzać pracą. Zawiera ona wiele produktów i opcji wdrożenia zaprojektowanych dla zespołów programistycznych, IT, biznesowych, operacyjnych i nie tylko. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, która wersja jest odpowiednia dla Ciebie.


O platformie Jira

Produkty i aplikacje oparte na platformie Jira pomagają zespołom planować, przypisywać, śledzić i raportować zadania oraz zarządzać nimi. Platforma Jira łączy zespoły zajmujące się wszystkim, od tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile i obsługi klienta po zarządzanie listami zakupów i obowiązkami rodzinnymi.

Na platformie Jira opierają się cztery produkty: Jira Software, Jira Service Desk, Jira Ops i Jira Core. Każdy z nich zawiera wbudowane szablony do różnych zastosowań i daje możliwość bezproblemowej integracji, usprawniając współpracę różnych zespołów w organizacji.

Przegląd produktów Jira

Jira Software

Twórz plany, śledź postęp prac i wydawaj oprogramowanie światowej klasy.

Dowiedz się więcej

Jira Service Desk

Zapewnij klientom prosty sposób na uzyskanie pomocy i ułatw agentom jej świadczenie.

Dowiedz się więcej

Jira Core

Zarządzaj dowolnymi projektami biznesowymi, w tym kampaniami marketingowymi, wdrażaniem HR, zatwierdzaniem i weryfikacją dokumentów prawnych.

Dowiedz się więcej

Jira Ops

Uzyskaj większą kontrolę, reaguj szybciej i zminimalizuj zakłócenia w przypadku poważnych incydentów.

Dowiedz się więcej

Użytkownicy
 • Twórcy oprogramowania
 • Kierownicy projektów
 • Mistrzowie SCRUM
 • Klienci
 • Agenci punktu obsługi
 • Kierownicy IT
 • Agenci wsparcia
 • Kierownicy wsparcia
 • Użytkownicy nietechniczni
 • Użytkownicy biznesowi
 • Kierownicy ds. zdarzeń
 • Twórcy oprogramowania
 • Kierownicy DevOps
 • Inżynierowie ds. niezawodności witryny
 • Kierownicy IT
 • Zespoły ds. reagowania na incydenty
 • Dyrektorzy ds. technicznych
Przykłady zastosowania
 • Śledzenie błędów
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie produktami
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie zadaniami
 • Tworzenie oprogramowania
 • Tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile
 • Centrum pomocy IT
 • ITSM
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie usługami Enterprise
 • Obsługa zgłoszeń
 • Zarządzanie żądaniami obsługi
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie problemami
 • Zarządzanie zmianami
 • Projekty zespołów nietechnicznych
 • Zatwierdzenia przepływów pracy
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie incydentami
 • Reagowanie na incydenty
 • Śledzenie incydentów
Ważne integracje
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Slack
 • GitHub
 • Confluence
 
 • Opsgenie i inne narzędzia do ostrzegania
 • Statuspage
 • Confluence
 • Jira Service Desk
 • Slack
 • Zoom
Opcje hostingu
 • Cloud, Server, Data Center
 • Cloud, Server, Data Center
 • Cloud, Server, Data Center
 • Cloud
Licencje
 • Wszyscy użytkownicy Jira Software mają dostęp do funkcji Jira Core
 • Użytkownicy mają dostęp do:
 • Projektów i funkcji programistycznych
 • Projektów i funkcji biznesowych
 • Wszyscy użytkownicy Jira Software mają dostęp do funkcji Jira Core
 • Użytkownicy mają dostęp do:
  • Projektów i funkcji programistycznych
  • Projektów i funkcji biznesowych
 • Wszyscy użytkownicy Jira Software mają dostęp do funkcji Jira Core.
 • Użytkownicy mają dostęp do projektów i funkcji biznesowych (pulpity, raporty itp.).
 • Oprogramowanie Jira Ops jest teraz dostępne bezpłatnie w ramach wczesnego dostępu do chwili wydania wersji 1.0
 • Wydanie oprogramowania Jira Ops w wersji 1.0 planowane jest na 2019 r.

Przegląd produktów Jira

Jira Software

Twórz plany, śledź postęp prac i wydawaj oprogramowanie światowej klasy.

Dowiedz się więcej

Jira Service Desk

Zapewnij klientom prosty sposób na uzyskanie pomocy i ułatw agentom jej świadczenie.

Dowiedz się więcej

Użytkownicy
 • Twórcy oprogramowania
 • Kierownicy projektów
 • Mistrzowie SCRUM
 • Klienci
 • Agenci punktu obsługi
 • Kierownicy IT
 • Agenci wsparcia
 • Kierownicy wsparcia
 • Użytkownicy nietechniczni
Przykłady zastosowania
 • Śledzenie błędów
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie produktami
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie zadaniami
 • Tworzenie oprogramowania
 • Tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile
 • Centrum pomocy IT
 • ITSM
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie usługami Enterprise
 • Obsługa zgłoszeń
 • Zarządzanie żądaniami obsługi
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie problemami
 • Zarządzanie zmianami
Ważne integracje
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Slack
 • GitHub
 • Confluence
Opcje hostingu
 • Cloud, Server, Data Center
 • Cloud, Server, Data Center
Licencje
 • Wszyscy użytkownicy Jira Software mają dostęp do funkcji Jira Core
 • Użytkownicy mają dostęp do:
 • Projektów i funkcji programistycznych
 • Projektów i funkcji biznesowych
 • Wszyscy użytkownicy Jira Software mają dostęp do funkcji Jira Core
 • Użytkownicy mają dostęp do:
  • Projektów i funkcji programistycznych
  • Projektów i funkcji biznesowych

Przegląd produktów Jira

Jira Core

Zarządzaj dowolnymi projektami biznesowymi, w tym kampaniami marketingowymi, wdrażaniem HR, zatwierdzaniem i weryfikacją dokumentów prawnych.

Dowiedz się więcej

Jira Ops

Uzyskaj większą kontrolę, reaguj szybciej i zminimalizuj zakłócenia w przypadku poważnych incydentów.

Dowiedz się więcej

Użytkownicy
 • Użytkownicy biznesowi
 • Kierownicy ds. zdarzeń
 • Twórcy oprogramowania
 • Kierownicy DevOps
 • Inżynierowie ds. niezawodności witryny
 • Kierownicy IT
 • Zespoły ds. reagowania na incydenty
 • Dyrektorzy ds. technicznych
Przykłady zastosowania
 • Projekty zespołów nietechnicznych
 • Zatwierdzenia przepływów pracy
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Reagowanie na incydenty
 • Śledzenie incydentów
Ważne integracje
 
 • Opsgenie i inne narzędzia do ostrzegania
 • Statuspage
 • Confluence
 • Jira Service Desk
 • Slack
 • Zoom
Opcje hostingu
 • Cloud, Server, Data Center
 • Cloud
Licencje
 • Wszyscy użytkownicy Jira Software mają dostęp do funkcji Jira Core.
 • Użytkownicy mają dostęp do projektów i funkcji biznesowych (pulpity, raporty itp.).
 • Oprogramowanie Jira Ops jest teraz dostępne bezpłatnie w ramach wczesnego dostępu do chwili wydania wersji 1.0
 • Wydanie oprogramowania Jira Ops w wersji 1.0 planowane jest na 2019 r.

Opcje hostingu rozwiązania Jira Software

Rozwiązanie Jira Software jest dostępne w dwóch opcjach hostingu: w chmurze i do samodzielnego zarządzania. W przypadku opcji samodzielnego zarządzania klienci mogą wybierać między wersjami Server i Data Center. Nie jesteś pewien, która opcja jest dla Ciebie odpowiednia? Spójrz na ten przegląd:

Chmury

Cloud

W przypadku opcji Jira Software Cloud to my hostujemy i konfigurujemy Twoją witrynę Jira Software w chmurze. Jest to najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które chcą szybko i łatwo rozpocząć pracę lub uniknąć technicznych wyzwań związanych z samodzielnym hostingiem.

Serwer

Serwer

Rozwiązanie Jira Software Server umożliwia hostowanie narzędzia Jira Software na własnym sprzęcie oraz dostosowanie ustawień do swoich potrzeb. To najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które chcą same zarządzać szczegółami konfiguracji, podlegają bardziej restrykcyjnym wymogom dotyczącym przetwarzania danych oraz nie widzą przeszkody w złożonym procesie hostingu.

Data center

Data center

Rozwiązanie Jira Software Data Center umożliwia hostowanie narzędzia Jira Software na własnym sprzęcie lub u dostawców IaaS, takich jak AWS czy Azure. Jest to zwykle najlepsza opcja dla zespołów w dużych przedsiębiorstwach, które potrzebują nieprzerwanego dostępu do Jira Software i wydajności na dużą skalę.


Kluczowe terminy, które warto poznać

Zgłoszenia

„Zgłoszenie” w Jira oznacza jednostkę pracy dowolnego typu i rozmiaru, której postęp można śledzić od utworzenia po ukończenie. Zgłoszeniem może być na przykład funkcja opracowywana przez zespół programistów, czynność, którą musi wykonać zespół marketingowy, lub umowa, którą musi napisać zespół prawny.

Wskazówka: Inne często używane określenia zgłoszeń to „żądania”, „bilety” lub „zadania”. Zalecamy stosowanie terminu „zgłoszenia”, aby każdy członek zespołu pracujący z rodziną produktów Jira wiedział, o co chodzi. 

Projekty

Projekt jest po prostu zbiorem zgłoszeń, które łączy wspólny cel lub kontekst. Zgłoszenia pogrupowane w projekty można konfigurować na wiele sposobów: od ograniczeń widoczności po dostępne przepływy pracy.

Projekty Jira Software to elastyczne przestrzenie robocze, które pozwalają grupować podobne zgłoszenia według zespołu, jednostki biznesowej, produktu lub strumienia pracy. Projekty nie muszą być powiązane z tą samą datą dostarczenia. Przykładowo jeśli pogrupujesz swoje problemy według zespołu, możesz mieć projekt marketingowy, projekt rozwoju i projekt prawny, z których każdy śledzić będzie bieżącą pracę tych konkretnych zespołów. Każde zgłoszenie będzie miało swój klucz (specyficzny dla projektu) i numer, np. MKT-13, DEV-4, LEG-1.

Przepływy pracy

Przepływy pracy reprezentują ścieżkę, jaką zgłoszenia pokonują od utworzenia do ukończenia. Podstawowy przepływ pracy może wyglądać na przykład tak:

Schemat przepływu pracy w Jira

W tym przypadku etykiety „Otwarte”, „Gotowe” i wszystkie pomiędzy nimi reprezentują stan zgłoszenia, a strzałki wskazują potencjalne przejścia z jednego stanu do drugiego. Przepływy pracy mogą być proste lub złożone, z warunkami, wyzwalaczami, funkcjami sprawdzania poprawności i funkcjami wysyłania. Zagłębimy się w te zaawansowane konfiguracje w dalszej części tego przewodnika. Na razie zaleca się początkującym administratorom Jira Software, aby ich przepływy pracy były jak najprostsze, dopóki potrzeby biznesowe nie będą wymagać złożonych konfiguracji przepływu pracy. 

Agile

Termin „Agile” nie jest specyficzny dla Jira Software. Jest to filozofia pracy, która wywodzi się z dziedziny tworzenia oprogramowania i od tego czasu rozszerzyła się na wiele innych branż. Nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać definicji tego pojęcia (od tego są różne świetne zasoby!) — wystarczy napisać, że Agile kładzie nacisk na iteracyjne podejście do pracy oparte na informacjach zwrotnych od klientów, w którym dostarczanie odbywa się ciągle i stopniowo. Idealny zespół Agile jest w stanie działać szybko i dostosowywać się do zmieniających się wymagań, nie tracąc przy tym ani chwili.

Dlaczego zatem wspominamy tu o Agile? Dlatego, że Jira Software ma zaawansowane zestawy funkcji zaprojektowane specjalnie pod kątem Agile, w tym scrum i kanban. Kiedy więc zobaczysz takie terminy, jak tablice, szacowanie lub karty, nadejdzie czas, aby zastanowić się, jak Agile pasuje do Twoich procedur pracy.

Należy zauważyć, że ponieważ Agile jest filozofią i kulturą pracy, samo korzystanie z Jira Software nie wystarczy, by Twój zespół stał się naprawdę zwinny. Jest to jednak narzędzie opracowane, aby Ci w tym pomóc.

Dodatkowe zasoby

Dodaj zakładkę do tych zasobów, aby wraz z innymi użytkownikami Jira Software mieć dostęp do regularnie publikowanych informacji na temat nowych funkcji w rozwiązaniu Jira Software Cloud oraz najnowszej dokumentacji.

Kalkulator cen rozwiązania Cloud

Porównanie Cloud i Server — często zadawane pytania

Poznaj nowości