Close
Przewodniki i samouczki dotyczące produktów

Wszytko, co warto wiedzieć o kupowaniu, użytkowaniu i dostosowywaniu rozwiązania Jira Software.

Ilustracja ludzi wchodzących do monitora, na którym wyświetlana jest platforma Jira

Najlepsze procedury w Jira Software

Możliwość dostosowania Jira Software do potrzeb zespołów jest powodem, dla którego jest to najpopularniejsze narzędzie Agile wśród zespołów programistycznych. Przy tak wielu opcjach może być trudno zdecydować, od czego zacząć. Tutaj znajdziesz zbiór najlepszych praktyk opracowanych przez pracowników Atlassian, klientów i ekspertów, które pomogą Ci rozpocząć pracę z Jira Software.

Zanim zaczniesz, koniecznie zarejestruj się, aby skorzystać z wersji próbnej Jira Software Cloud, i przeczytaj część 2 tego przewodnika: Rozpoczęcie pracy w 6 krokach.


Najlepsze procedury w projektach Jira

Gdy już skonfigurujesz swój pierwszy projekt w Jira, te artykuły pozwolą Ci zdefiniować i nadać im strukturę, tak aby Twój zespół mógł rozpocząć pracę.

Classic / Cloud / Server

Jak zdefiniować projekt Jira

Nie ma „jedynej drogi” przygotowania projektów Jira, ale można skorzystać z najlepszych procedur. Poznaj kilka popularnych strategii, które sprawdziły się w przypadku innych zespołów oraz trzy dodatkowe porady, które warto wziąć pod uwagę.

Classic / Cloud

Jak nadać strukturę projektowi Jira

Aby wygodnie i wydajnie korzystać z instancji Jira, trzeba prawidłowo zorganizować pracę. W tym samouczku poznasz najlepsze procedury tworzenia struktury projektów Jira.


Najlepsze procedury dla przepływów pracy w Jira

Każdy zespół ma swoją definicję ukończonego zadania i procesu jego realizacji. Przepływ pracy Jira przedstawiony jest na cyfrowej tablicy prezentującej statusy i postępy dla każdej jednostki pracy. W trakcie realizacji zadań członkowie zespołu mają dostęp do najbardziej aktualnych danych w każdej chwili z dowolnego miejsca. Skorzystaj z tych zasobów, aby przygotować dla zespołu idealny przepływ pracy.

nowej generacji / classic / cloud / server

Czym jest przepływ pracy w Jira?

Przepływy pracy Jira pozwalają zespołom przenosić projekt pomiędzy kolumnami „Nie rozpoczęte” a „Gotowe” w sposób wydajny i przejrzysty. Dowiedz się więcej na temat przepływów pracy Jira i metod ich tworzenia.

classic / cloud / server

Budowanie wspaniałych przepływów pracy Jira

Idealny przepływ pracy to klucz do optymalnego wykorzystania platformy Jira. Jego tworzenie to droga prób i błędów, ale wysiłek ten jest opłacalny.

nowej generacji / classic / cloud / server

Rozpocznij od utworzenia zwinnego przepływu pracy

Zwinny przepływ pracy ułatwia utworzenie struktury umożliwiającej skalowanie procesu tworzenia oprogramowania. Dowiedz się więcej o zarządzaniu przepływem pracy, aby lepiej organizować zwinne tworzenie oprogramowania.

Cloud

Jak wprowadzić standaryzację do procesów przepływu pracy

Przepływ pracy Jira składa się z trzech podstawowych komponentów: statusów, przeniesień i rozwiązań. Najlepsze procedury dla przepływów pracy Jira to m.in. dbanie o ich prostotę, unikanie edytowania aktywnych przepływów pracy oraz prawidłowe stosowanie „rozwiązań” i „statusów”.


Najlepsze procedury dla epiców i story w Jira

W zarządzaniu projektami agile „epic” to duża jednostka pracy, którą można podzielić na mniejsze zadania. Nazywane są one „story” lub „user stories”. Te drugie zawierają wymagania lub potrzeby z punktu widzenia użytkownika. Dzięki tym artykułom dowiesz się, jak tworzyć struktury pracy składające się ze zgłoszeń, epiców i story w Jira.

classic / cloud / server

Jak używać epiców w Jira

Uzyskaj instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia i używania epiców w rozwiązaniu Jira Software.

classic / cloud / server

Duże i małe historie, tematy i inicjatywy

Te proste elementy pomagają zespołom agile teams sprawnie zarządzać zakresem i strukturą pracy.

classic / cloud / server

Praca ze zgłoszeniami w Jira

Uzyskaj instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia i używania zgłoszeń w rozwiązaniu Jira Software.

nowej generacji / classic / cloud / server

Epiki agile: Definicja, przykłady i szablony

Epic to duża jednostka pracy, którą można podzielić na wiele mniejszych story. Dowiedz się więcej. 


Najlepsze procedury dotyczące użytkowników i ról w Jira

Platforma Jira oferuje niezrównaną elastyczność w zakresie ról i ograniczeń dla użytkowników. Są one często tworzone przez administratora Jira lub osobę odpowiedzialną za konfigurację i zarządzanie daną instancją Jira. Te najlepsze procedury przygotowano dla administratora Jira, tak aby mógł bez utrudnień zapewnić całemu zespołowi wymagane funkcje.

Cloud

Jak dodawać nowych użytkowników Jira

Platforma Jira pozwala dodawać użytkowników bezpośrednio. Mogą oni też robić to samodzielnie. W tym samouczku krok po kroku dowiesz się, jak to zrobić.

classic / cloud

Uprawnienia Jira wyjaśnione w przystępny sposób

Przy omawianiu uprawnień Jira najważniejsze są następujące zagadnienia: użytkownicy, grupy, uprawnienia globalne, zestawy uprawnień oraz role w projekcie. Dowiedz się więcej i zobacz scenariusze najlepszych procedur dla każdego z nich.

classic / cloud

Zarządzanie rolami w projekcie

Role są podobne do grup, ale są przyporządkowane do konkretnego projektu. Dowiedz się, jak używać, wyświetlać, dodawać, usuwać i edytować role w projekcie, tak aby uzyskać doskonałą wydajność w Jira.


Najlepsze procedury dotyczące statusu i reportów w Jira

Raportowanie ułatwia śledzenie i analizowanie pracy zespołu podczas całego projektu. Rozwiązanie Jira Software zawiera zestaw raportów i pulpitów służących do prezentowania informacji o projektach, wersjach, epikach, sprintach i zgłoszeniach. Te zasoby, dzięki łatwemu dostępowi do bieżących danych, pomogą skonfigurować raporty i lepiej przygotować się do spotkań dotyczących stanu projektu.

Podejmuj decyzje oparte na danych i szybciej dostarczaj korzyści klientom dzięki funkcjom raportowania w Jira Software. Dowiedz się więcej

classic / cloud

Jak używać raportów w Jira

Poznaj wszystkie typy raportów i dowiedz się, jak ich używać, korzystając z tego samouczka. 

nowej generacji / classic / cloud / server

Pięć wskaźników agile, które polubisz

Jak korzystać ze wskaźników agile? Dowiedz się o spalaniu sprintów, epicach, spalaniu wydań, prędkości, kartach kontrolnych oraz kumulacyjnym diagramie przepływu.

classic / cloud

Jak korzystać z wyszukiwania, aby tworzyć lepsze raporty i pulpity

Podstawowe i zaawansowane funkcje wyszukiwania w Jira wpływają na jakość raportowania. Tutaj poznasz najlepsze procedury wyszukiwania.

classic / cloud

Jak używać gadżetów, aby tworzyć bardziej wydajne pulpity

Gadżety dla pulpitów pozwalają wizualizować działania w ramach projektu, co usprawnia użycie i raportowanie. Dowiedz się, jak korzystać z nich optymalnie.


Najlepsze procedury agile w Jira

Agile to filozofia i metodyka. Jira to rodzina platform programowych, które pomagają zespołom agile działać jeszcze wydajniej. Im bardziej zespół jest agile, tym bardziej przydatne jest rozwiązanie Jira.

Nowej generacji / classic / cloud / server

Trener z zakresu metodyki agile

Agile Coach to kompletny zbiór najlepszych praktyk Agile. Zawarte tu przewodniki i samouczki dotyczące scrum i kanban, DevOps i skalowania przygotują Twój zespół do używania platformy Jira w odpowiedniej dla niego skali.

 

classic / cloud

Twój przewodnik po metodyce scrum

Scrum to metodyka, która pomaga zespołom współpracować. Dowiedz się więcej na jej temat i poznaj jej korzyści, korzystając z tego kompletnego przewodnika. 

classic / cloud

Twój przewodnik po metodyce kanban

Zastosowanie metodyki kanban w procesie tworzenia oprogramowania. Dowiedz się wszystkiego, co warto wiedzieć na temat kanban, aby zespół mógł szybko rozpocząć pracę. 


Najlepsze praktyki IT

Czy Twój zespół IT może korzystać z metodyki agile? Oczywiście! To nie tylko możliwe, ale często konieczne do usprawnienia działania całej firmy.


Procedury w zespołach

Nie można tworzyć doskonałego zespołu programistycznego tylko w oparciu o narzędzia. Konieczne są jeszcze najlepsze praktyki. Dlatego opracowaliśmy podręcznik Atlassian Team Playbook: nasz konkretny do bólu przewodnik, który wyzwoli potencjał Twojego zespołu.

Uzyskaj instrukcje krok po kroku dotyczące śledzenia kondycji zespołu i poznaj nowe sposoby pracy („strategie”), które wzmacniają umiejętność realizowania celów (Get $#!τ Done™). Korzystaj ze strategii oddzielnie lub wraz z narzędziami Atlassian.