Close

Śledzenie błędów na wysokim poziomie

Wychwytuj, śledź i usuwaj błędy i zgłoszenia podczas całego procesu tworzenia oprogramowania

Zacznij korzystać za darmo

Czym jest narzędzie do śledzenia błędów i zgłoszeń?

Oprogramowanie do śledzenia błędów i zgłoszeń pomaga zespołom programistycznym wyszukiwać, rejestrować i śledzić błędy w tworzonym oprogramowaniu. Wszystkie osoby w zespole powinny mieć możliwość wyszukiwania i rejestrowania błędów, a także, co ważniejsze, przypisywania ich do odpowiednich członków zespołu we właściwym czasie. Doskonałe narzędzie do śledzenia błędów i zgłoszeń prezentuje zespołowi wszystkie elementy w backlogu w jednym widoku. Nie ma znaczenia, czy jest to błąd czy zadanie związane z opracowywaniem nowej funkcji. Jedno źródło informacji na temat wszystkich typów zgłoszeń pozwala zespołom wyznaczać priorytety w kontekście celów nadrzędnych i jednocześnie dostarczać wartościowe produkty klientom.


Rozwiązanie Jira Software do śledzenia błędów

W 2003 roku opracowano rozwiązanie Jira do śledzenia i zarządzania błędami podczas tworzenia oprogramowania. Od tego czasu oprogramowanie to zostało rozszerzone, tak aby umożliwiało zespołom planowanie i śledzenie wszystkich aspektów cyklu tworzenia oprogramowania. Rozwiązanie Jira Software, oferujące takie funkcje, jak obsługa listy zadań czy zarządzanie wydawaniem, zaprojektowano tak, aby stanowiło pomost pomiędzy członkami zespołu programistycznego.

Inne bezpłatne narzędzia do śledzenia błędów dostępne na rynku mogą ułatwić monitorowanie i wychwytywanie błędów i zgłoszeń, ale nie mogą się równać z rozwiązaniem Jira. Oprogramowanie to oferuje bowiem zaawansowany silnik obsługi przepływu pracy, funkcje planowania i wszechstronne narzędzie do wyszukiwania, które zapewniają zespołowi pełną kontrolę nad całym procesem tworzenia produktów.

Wychwytuj błędy w oprogramowaniu

Wychwytuj błędy

Wychwytuj błędy w dowolnym miejscu w projektach programistycznych dzięki rozwiązaniu Jira Software. Po zidentyfikowaniu błędu, utwórz zgłoszenie i dołącz wszystkie istotne dane, w tym opisy, poziom ważności, zrzuty ekranu, wersję i inne. Zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. błędów w oprogramowaniu, zadań projektowych oraz wniosków o urlop. Każdy wyjątkowy typ zgłoszenia może mieć przypisany własny niestandardowy przepływ pracy.

Przypisuj i ustawiaj priorytety

Po wychwyceniu błędów można im przydzielać rangi i priorytety w oparciu o ważność i pilność zgłoszenia oraz możliwości zespołu. Aby przypisać błąd, wystarczy nacisnąć kilka przycisków na ekranie zgłoszenia. Aby nadać tym błędom priorytet wystarczy je przeciągnąć i upuścić na liście zadań zespołu lub w kolumnie To Do. Jedno źródło informacji oznacza, że wszyscy posiadają te same dane, a zespół zajmuje się najpierw zagadnieniami o najwyższym priorytecie.

Przypisuj i ustawiaj priorytety
Śledź do zakończenia

Śledź błędy do czasu ich usunięcia

Zawsze bądź na bieżąco, śledząc błędy i zgłoszenia przez cały przepływ pracy zespołu. W rozwiązaniu Jira Software przenoszenie zgłoszeń powoduje automatyczne wysłanie powiadomień z informacją dla kolejnej osoby przeglądającej. Skonfiguruj oddzielną procedurę dla błędów i innych typów zgłoszeń, tak aby zespół ds. kontroli jakości mógł skoncentrować się na zrządzaniu i usuwaniu błędów, a zespół ds. produktów na opracowywaniu nowych funkcji.

Otrzymuj powiadomienia

Rozwiązanie Jira Software pozwala dostosować projekt, tak aby każda zmiana powodowała wysłanie powiadomień do odpowiednich osób. Oznacza to, że nowy wykryty błąd zostanie przesłany do odpowiedniego członka zespołu bez dodatkowych dyskusji. Powiadomienia w rozwiązaniu Jira nie są ograniczone jedynie do wzmianek @mention. Można je też tak skonfigurować, aby odpowiednia osoba była automatycznie informowana, gdy dojdzie do zmiany stanu.

Mierz skalę sukcesu

Od listy zadań do wydania

Członkowie zespołu wyszukują błędy podczas procesu kontroli jakości, ale łatwiej jest to robić stosując podejście dogfooding (tzn. korzystanie z tworzonego przez siebie produktu). Rozwiązanie Jira Software posiada dodatki, takie jak Capture for Jira, które pomagają wszystkim członkom zespołu szybko wychwytywać błędy i oznaczać zgłoszenia. Dodatek Capture for Jira może nawet rejestrować wszystkie istotne informacje dotyczące przeglądarki i systemu, które pozwolą na odtworzenie błędu. Dane te są następnie dołączane bezpośrednio do zgłoszenia Jira.

Po wychwyceniu błędów i nadaniu im priorytetów na liście zadań, inżynierowie oprogramowania mogą utworzyć nową gałąź w narzędziu do zarządzania kodem źródłowym, takim jak Bitbucket i zająć się usuwaniem usterek bezpośrednio z poziomu zgłoszenia Jira. Wraz z postępem prac mających na celu usunięcie błędu i wdrożenie rozwiązania, oprogramowanie Jira Software będzie automatycznie aktualizowało zgłoszenie, aby odzwierciedlić operacje pull request, merge, kompilacji i inne. W efekcie wszyscy członkowie zespołu będą mieli te same informacje.

Bez względu na to, czy używasz usługi Bitbucket czy własnego narzędzia do zarządzania kodem źródłowym, głęboka integracja rozwiązania Jira Software z systemem DVCS pozwala na szybkie usuwanie błędów i dostarczanie wszystkim członkom zespołu odpowiednich informacji.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań Jira Software i Bitbucket.

Ponad 1000 dodatków

Zainstaluj dodatki plug-and-play ze sklepu Atlassian Marketplace, aby rozszerzyć zastosowania rozwiązania Jira Software.

Integracja z narzędziami dla programistów

Połącz z usługą Bitbucket lub Github, aby uzyskać kompleksowe funkcje identyfikowania, takie jak lista zadań czy wdrażanie.

Rozbudowane interfejsy API

Zintegruj rozwiązanie Jira Software ze wszystkimi narzędziami używanymi w zespole, wykorzystując rozbudowany zestaw interfejsów API.

Chcesz rozpocząć już teraz?
Zaimportuj błędy i zgłoszenia do rozwiązania Jira Software

Zaimportuj z pliku Excel lub CSV >

Do rozwiązania Jira Software dane można zaimportować za pośrednictwem pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami). Wystarczy wyeksportować dane z narzędzia używanego do śledzenia błędów i zgłoszeń, a następnie postępować zgodnie z tymi instrukcjami, aby zaimportować je do Jira Software.

Logo Jira Software

Czołowe narzędzie do tworzenia oprogramowania dla zespołów korzystających z metodyk zwinnych.

Zacznij korzystać za darmo