Close

Rejestracja czasu w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Rozwiązanie do monitorowania na dużą skalę czasu dla zespołów przedsiębiorstwa


Monitorowanie czasu w przedsiębiorstwie działającym zgodnie z metodyką Agile

Komunikacja z widocznością budżetową na pierwszym planie.

Dlaczego monitorowanie czasu jest ważne?

Menedżerowie programu i analitycy finansowi muszą zadbać o to, aby dane czasowe były precyzyjne i dokładne, a także uwzględnione w budżecie oraz raportach na temat zgodności i przekazywane kierownictwu. Jednak większość rozwiązań do monitorowania czasu na poziomie przedsiębiorstwa jest nadmiernie skomplikowana i nie współgra właściwie z organizacją. Takie niedociągnięcia mogą prowadzić do opóźnień, braku precyzji i konieczności powtórnego wykonywania prac.

Jira Align udostępnia szybki i prosty moduł do monitorowania czasu w przedsiębiorstwie, który umożliwia organizacjom monitorowanie wydatkowania czasu rozproszonej globalnie siły roboczej, gromadzenia danych na jego temat oraz zarządzania nim. Dzięki niemu możesz przeglądać dane dotyczące czasu dla wielu projektów i centrów kosztów w swojej organizacji, zatwierdzać sposoby jego wykorzystania i tworzyć raporty na jego temat. Możesz obniżyć koszty i zwiększyć precyzję, zarządzając wszystkimi aspektami zasobów ludzkich, pracy i czasu z poziomu jednego systemu. A co najlepsze, wszystkie informacje na temat Twojego programu będą w jednym miejscu.

Podsumowanie kodów stanowisk i analiza kosztów

Moduł do monitorowania czasu w przedsiębiorstwie ułatwia trzymanie się budżetu i planów czasowych. Teraz masz możliwość rewidowania i dostosowywania kosztów projektu przez pryzmat kodów stanowisk, projektów czy grupowań.

Elastyczny proces biznesowy

Niezależnie od tego, czy w Twojej organizacji obowiązują ścisłe limity nadgodzin, różne stawki rozliczeniowe zależne od rodzaju umiejętności zasobu czy stawki uśrednione dla osób pracujących przy różnych projektach, nasz system można dostosować do dowolnego procesu.

Zautomatyzowane zatwierdzanie i przepływ pracy

Zintegrowane dane na temat czasu i obecności można w prosty sposób zintegrować z dotychczasowymi narzędziami, dzięki czemu możesz szybko i sprawnie gromadzić dane, planować i tworzyć raporty na temat pracy całego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie

Zapewnij całej organizacji dostęp do aktualnych informacji na temat tego, kto jest dostępny i podlega rozliczeniu, a kto przebywa na płatnym urlopie czy zwolnieniu. Monitorowanie czasu pracowników pozwoli Ci zyskać lepszy ogląd sytuacji i lepiej planować działania.

Monitorowanie czasu pacy mobilnej

Od komputerów po urządzenia mobilne, od pracowników pełnoetatowych, po osoby na niepełnych etatach lub zdalnych konsultantów rozproszonych w terenie — funkcja monitorowania czasu umożliwia organizacji uproszczone rejestrowanie czasu i tworzenie raportów finansowych.

Międzynarodowe przepływy pracy

Od złożonych procesów biznesowych po zautomatyzowane zatwierdzenia według hierarchii — miej pewność, że podejmujesz decyzje w oparciu o właściwe informacje na temat przedsiębiorstwa.

Nasze produkty zyskały zaufanie najlepszych firm na świecie

Logo

„[Jira Align] ma wszystko, czego pragnęliśmy, a także mnóstwo funkcji, które znacznie ułatwiły nam życie, choć nigdy nawet o nich nie pomyśleliśmy”.

Lider ds. transformacji

Firma technologiczna z listy Fortune 500

Oszczędzaj czas i pieniądze z nowoczesnym systemem monitorowania czasu

Ikona strzałki Agile

Stawki uśrednione

Zarządzanie stawkami uśrednionymi na poziomie pracowników, regionów oraz ról, które pozwala zapewnić zespołowi finansowemu właściwy poziom sprawozdawczości.

Ikona scentralizowanego węzła

Rozbudowane przepływy pracy

Kompleksowe przepływy pracy uwzględniające alerty i powiadomienia służące do zarządzania zgodnością. Uzyskaj i utrzymaj przejrzystość na stałe.

Ikona wykresu słupkowego

Elastyczna integracja

Każde przedsiębiorstwo wymaga innego sposobu organizacji danych. Skorzystaj z rozbudowanych funkcji eksportu danych oraz interfejsów API, które pomogą Ci dostosować raporty do własnych potrzeb.

Tablica przeglądarki

Lokalizacja kalendarza

Łatwa w użyciu i obsłudze lokalizacja kalendarza oferująca dziesiątki funkcji, które można dostosować.

Stopwatch icon

Rejestrowanie czasu poza biurem

Elastyczność umożliwiająca przesyłanie arkusza czasu pracy podczas pobytu poza biurem. Funkcja monitorowania czasu pracy mobilnej ułatwia rejestrowanie danych czasowych i tworzenie raportów.

Przechodzisz na zarządzanie portfelem projektów zgodne z metodyką Agile?

Możemy pomóc Ci szybko i bezpiecznie wykonać ten krok dzięki naszemu nowoczesnemu podejściu do zarządzania portfelem projektów.

Chcesz zobaczyć nowoczesne monitorowanie czasu w akcji?