Close

Team '23 powraca! Poszerz swoje umiejętności związane z Jira Align w trakcie najważniejszego wydarzenia poświęconego pracy zespołowej. Zdobądź bilet wstępu już dziś

Zarządzanie portfelami w Jira Align

Przyjmuj lepsze założenia i osiągaj lepsze wyniki


Droga zespołu zarządzania portfelem do metodyki Agile

Droga zespołu zarządzania portfelem do metodyki Agile


Częste wyzwania:

Musimy (znów) stanąć przed dyrektorem finansowym i przedstawić konkretny dowód (którego nie mamy), że zespoły programowe realizują zadania zgodne ze strategicznymi tematami inwestycyjnymi.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie planu rozwoju łączącego osoby na różnych szczeblach w czasie rzeczywistym, który potrafi czynić analityczne cuda z danymi, dzięki czemu z pewnością oszołomisz dyrektora finansowego dokładnością.


Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, wciąż borykamy się z przedstawieniem planu doskonalenia niezawodnego procesu Agile lub bimodalnego z biegiem czasu.


Udostępnienie nie tylko najpopularniejszych rozwiązań typu Scaled Agile Framework, ale także możliwości pracy w trybie hybrydowym.


Próbujemy wyobrazić sobie postępowanie według zasad Lean i Agile (np. poprzez ograniczenie prac w toku, zarządzanie przepływem), ale nie mieści nam się w głowie, jak mogłoby to działać na większą skalę.


Wykorzystanie opartych na dogłębnej wiedzy Jira Align funkcji opracowanych z myślą o ramach postępowania SAFe, czyli czegoś, co jest dla nas zrozumiałe!Częste wyzwania:

Musimy (znów) stanąć przed dyrektorem finansowym i przedstawić konkretny dowód (którego nie mamy), że zespoły programowe realizują zadania zgodne ze strategicznymi tematami inwestycyjnymi.


Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, wciąż borykamy się z przedstawieniem planu doskonalenia niezawodnego procesu Agile lub bimodalnego z biegiem czasu.


Próbujemy wyobrazić sobie postępowanie według zasad Lean i Agile (np. poprzez ograniczenie prac w toku, zarządzanie przepływem), ale nie mieści nam się w głowie, jak mogłoby to działać na większą skalę.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie planu rozwoju łączącego osoby na różnych szczeblach w czasie rzeczywistym, który potrafi czynić analityczne cuda z danymi, dzięki czemu z pewnością oszołomisz dyrektora finansowego dokładnością.


Udostępnienie nie tylko najpopularniejszych rozwiązań typu Scaled Agile Framework, ale także możliwości pracy w trybie hybrydowym.


Wykorzystanie opartych na dogłębnej wiedzy AgileCraft funkcji opracowanych z myślą o ramach postępowania SAFe, czyli czegoś, co jest dla nas zrozumiałe!


„Dysponowanie wiedzą na temat tego, co znajduje się w backlogu, nad czym obecnie trwają pracę i co będzie dalej, ma krytyczne znaczenie. Możliwość udzielenia odpowiedzi na te pytania szybko i dokładnie to właśnie to, czego nam potrzeba. Wiemy, że to rozwiązanie może nam to zapewnić”.

Dyrektor ds. technologii

Korporacja z indeksu S&P 500

Ulubione funkcje zespołów ds. portfela

Zapoznaj się z rewolucyjnymi funkcjami, które wniosą do Twoich programów spokój umysłu i stabilizację.

Ulubione funkcje zespołów ds. portfela

Zapoznaj się z rewolucyjnymi funkcjami, które wniosą do Twoich programów spokój umysłu i stabilizację.

Ikona wykresu liniowego

Połączone plany rozwoju w czasie rzeczywistym

Twórz atrakcyjne wizualnie plany rozwoju produktów aktualizowane w czasie rzeczywistym, które będą ilustrować dotychczasowe postępy, i przedstawiaj je bezpośrednio kierownictwu i zespołom odpowiedzialnym za ich realizację.

Ikona wykresu słupkowego

Przydzielanie zasobów

Wykorzystaj Jira Align do zarządzania przydziałami zaplanowanymi i rzeczywistymi na poziomie programu, zespołu i członka zespołu.

Ikona wyróżnienia z kciukiem w górę

Prace w toku

Zarządzaj ilością prac w toku na poziomie epików, funkcji i historyjek według wydania, produktu i/lub zespołu.

Ikona przepływu pracy

Inwestycja w porównaniu z rzeczywistymi wydatkami

Przeglądaj żądaną inwestycję portfelową, przydział tej inwestycji oraz rzeczywisty stan wydatków według tematu w jednym raporcie.

Ikona zegarka

Dostosowanie strategiczne i finansowe

Przydzielaj inwestycje do epików i tematów strategicznych, jakich firma potrzebuje, aby osiągać wyniki finansowe.

Ikona wykresu słupkowego

Obsługa SAFe na poziomie portfela

Użyj Jira Align, aby koordynować działania zespołu ds. portfela, zarządzać strumieniem wartości, ustalać priorytety epików według metodyki WSJF, tworzyć prognozy dla przedsiębiorstwa, śledzić kryteria powodzenia epików i korzystać z wbudowanych funkcji raportów dotyczących prac w toku.

Poznaj korzyści dla innych ról w Twojej organizacji

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu