Close

Dziennik podejmowania decyzji — szablon

Zapisuj ważne decyzje dotyczące projektu i przekazuj je zespołowi

Dziennik podejmowania decyzji — szablon

Dziennik podejmowania decyzji — szablon

Podejmowanie decyzji w grupie nie jest łatwe, gdy nie możesz przekazać zespołowi wszystkich informacji. Ten szablon umożliwia zdefiniowanie ról, przekazanie podstawowych informacji oraz udokumentowanie mocnych i słabych stron każdego z przedstawionych rozwiązań. Można przekazać je zespołowi w celu zebrania opinii i poprowadzić spotkanie pomagające w podjęciu świadomej decyzji. Jeżeli chcesz opracować inne strategie podejmowania decyzji w zespole, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak korzystać z macierzy DACI. 

Aby przejść do tego szablonu w Confluence Cloud, kliknij przycisk na lewym pasku bocznym.

Ten szablon umożliwia:

  • podejmowanie i dokumentowanie w zespole zrozumiałych i świadomych decyzji oraz opracowywanie wyników;
  • integrację wszystkich członków zespołu i interesariuszy w jednym miejscu dzięki informacjom i danym niezbędnym do podjęcia decyzji;
  • tworzenie bezpiecznego obszaru do efektywnej dyskusji i przekazywania opinii.