Close
Najszybszy i najłatwiejszy sposób na bezpłatne dostarczanie kodu.

Powitaj tablice Trello w Bitbucket

Tablice Trello w Bitbucket

Proste śledzenie projektów

Tablice Trello, listy i karty umożliwiają organizację, nadawanie priorytetów i współpracę przy projektach — szybko i elastycznie.

Wszystko w jednym miejscu

Lista zadań i kod są dostępne w jednym miejscu, więc nie trzeba wychodzić z Bitbucket, aby znaleźć następne zadanie. Planuj, śledź, współpracuj i wdrażaj — wszystko z poziomu Bitbucket.

Tablica Trello — ilustracja

Dodatkowe funkcje

Kojarzenie kodu z zadaniami

Uprość przepływ pracy, tworząc nowe gałęzie z kart i zacznij szybko kodować. Organizuj projekty i zespół, przydzielając gałęzie, polecenia commit i pull request do kart oraz zapewnij ukończenie prac.


Informacje o stanie widoczne na pierwszy rzut oka

Szybko poznaj stan pracy zespołu dzięki prostemu i przejrzystemu widokowi. Kolorowe oznaczenia kart umożliwiają określenie statusów kompilacji i poleceń pull request.

Codzienne spotkania zespołu będą przebiegać sprawniej dzięki informacjom takim jak aktualizacje stanu czy osoby przeglądające kod. Są one dostępne w szczegółach karty.

Integracja tablicy Trello z Bitbucket — zrzut ekranu
Przenoszenie zgłoszeń Jira — ilustracja

Szybko rozpocznij korzystanie

Korzystanie z tablic jest proste — przejdź do repozytorium, kliknij pozycję menu tablicy na pasku bocznym i rozpocznij pracę bez żadnych kosztów.

Papier i ołówek — ilustracja

Wspólne miejsce pracy

Każdy zespół jest w stanie współpracować w ulubionym narzędziu. Inżynierowie mogą korzystać z rozwiązania Bitbucket, a zespoły nie posiadające wiedzy technicznej — z rozwiązania Trello.

Ilustracja żarówki

Potrzebujesz inspiracji?

Korzystaj z tablicy Trello w celu tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile, śledzenia błędów, tworzenia planów rozwoju produktu lub retroperspektyw dla sprintów. Poznaj nasze przykłady użycia tablicy Trello.

Wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego planowania, śledzenia i dostarczania kodu.

Potrzebujesz gotowych przepływów pracy, sprintów i raportów? Poznaj integrację z Jira Software.