Close

Analizy dotyczące organizacji w Atlassian Access

Pęk kluczy w kształcie chmury

Co to są analizy dotyczące organizacji?


Analizy dotyczące organizacji umożliwiają administratorom śledzenie wykorzystania produktów Atlassian, a także ocenę stanu zabezpieczeń użytkowników. Ta funkcja dostarcza zestaw parametrów analitycznych dotyczących wszystkich produktów z rodziny Jira (Jira Software, Jira Service Management, Jira Core) oraz produktów Confluence Cloud powiązanych z organizacją.

Funkcjonalność w danym dniu:

Analizy dotyczące organizacji — zrzut ekranu

Do czego służą analizy dotyczące organizacji?


Dzięki analizom administratorzy zyskują lepszy wgląd w zakres wykorzystania produktów Atlassian i mogą podejmować oparte na konkretnych danych decyzje dotyczące zwiększania tempa wdrażania lub optymalizacji zwrotu z inwestycji swoich produktów. Ponadto administratorzy mogą wyświetlać przegląd stanu zabezpieczeń swoich użytkowników, co pozwala im prowadzić bardziej aktywne działania w obszarze administrowania użytkownikami i uprawnieniami.

Jak to działa


Administratorzy mają dostęp do analiz z poziomu karty Zabezpieczenia w panelu Administrowanie organizacją. Na tej stronie mogą oni wyświetlić dane na temat miesięcznego aktywnego użycia dowolnego produktu z rodziny Jira lub Confluence Cloud powiązanego z organizacją. Dodatkowo administratorzy mają możliwość wyświetlenia bieżącego stanu wykorzystania licencji, aby lepiej analizować wydatki na produkty Atlassian. Wkrótce udostępnimy dodatkowe wykresy, które zapewnią administratorom wgląd w stan zabezpieczeń oraz użycie.