Close

Dziennik audytu organizacji w Atlassian Access

Ludziki wkładające klucz do zamka

Co to jest dziennik audytu organizacji?


Dziennik audytu organizacji to kompleksowy rejestr aktywności w obrębie narzędzi Atlassian w chmurze. Administratorzy mogą w nim sprawdzić, kto i z jakich produktów korzystał, a także kiedy aktywność miała miejsce.

Do czego służy dziennik audytu organizacji?


Ochrona przed utratą danych: dzięki informacjom o tym, kto dokładnie uzyskał dostęp do danej strony lub projektu oraz kto pobrał lub skopiował wrażliwe treści, administratorzy mogą odebrać użytkownikowi dostęp i uzyskać szczegółowy zapis podejrzanej aktywności w przypadku utraty danych (np. własności intelektualnej, wrażliwych danych zdrowotnych lub finansowych) w celu natychmiastowego podjęcia działań zaradczych.

Monitorowanie aktywności: w przypadku rozwiązywania problemów lub analizy głównej przyczyny administratorzy mogą natychmiast zobaczyć, który użytkownik wykonał czynności mogące mieć związek z problemem oraz kiedy to nastąpiło.

Kontrola nad współpracą: informacje w dzienniku audytu dostarczają odpowiedzi na pytania takie jak „Czy ten użytkownik powinien przeglądać/edytować tę stronę / ten projekt?” lub „W jaki sposób ten użytkownik utracił dostęp do produktu, z którego powinien móc korzystać?”. Umożliwia to w razie konieczności odebranie lub przywrócenie dostępu.

Jak to działa


Pulpit usługi Access umożliwia administratorom przeglądanie i filtrowanie dziennika audytu, a także pobranie danych dotyczących aktywności z ostatnich sześciu miesięcy w formacie CSV.

Dziennik audytu organizacji — zrzut ekranu