Atlassian Access
— elementy

Atlassian Access
— elementy

Ludziki niosące klucz do zamka
Flaga na sieci globalnej

Organizacje Atlassian i weryfikacja domeny

Dowiedz się, jak wyświetlać i stosować mechanizmy kontroli do wszystkich kont Atlassian utworzonych za pomocą adresu e-mail należącego do Twojej firmy.

Klucz otwierający kłódkę

Logowanie jednokrotne SAML

Dowiedz się, w jaki sposób uwierzytelniać użytkowników produktów Atlassian w chmurze za pośrednictwem istniejącego dostawcy tożsamości w firmie.

Identyfikator

Aprowizacja i anulowanie aprowizacji użytkowników

Zautomatyzuj proces aprowizacji i anulowania aprowizacji użytkowników swoich produktów Atlassian w chmurze.

Lupa nad dokumentem

Dziennik audytu organizacji

Dowiedz się, jak przeglądać kompleksowe dzienniki aktywności w obrębie narzędzi Atlassian w chmurze.

Klucz w kłódce w kształcie tarczy

Obowiązkowa weryfikacja dwuetapowa

Wymuszona weryfikacja dwuetapowa zapewnia bezpieczeństwo konta w przypadku naruszenia ochrony hasła.

Authentication Policies illustration

Authentication policies

Customize authentication settings based on a subset of users and test functionality, such as SSO, before a company-wide release.

CASB illustration

CASB integrations

Further advance security and threat detection at scale with CASB integrations, such as McAfee MVISION Cloud.

Pęk kluczy w kształcie chmury

Kontrole tokenów API

Zyskaj lepszy wgląd w sposób wykorzystania kont botów i integracji oraz zwiększ poziom zabezpieczeń za pomocą mechanizmów kontroli tokenów API.

Pęk kluczy w kształcie chmury

Analizy dotyczące organizacji

Wykorzystaj analizy dotyczące organizacji do śledzenia użycia produktów Atlassian, oceny bezpieczeństwa użytkowników i podejmowania świadomych, opartych na konkretnych danych decyzji o wdrożeniu produktów.