Close

Co nowego w Atlassian Access? Dowiesz się tego z naszego webinarium! Obejrzyj teraz

Atlassian Access
— elementy

Atlassian Access
— elementy

Ludziki niosące klucz do zamka
Flaga na sieci globalnej

Organizacje Atlassian i weryfikacja domeny

Dowiedz się, jak wyświetlać i stosować mechanizmy kontroli do wszystkich kont Atlassian utworzonych za pomocą adresu e-mail należącego do Twojej firmy.

Klucz otwierający kłódkę

Logowanie jednokrotne SAML

Dowiedz się, w jaki sposób uwierzytelniać użytkowników produktów Atlassian w chmurze za pośrednictwem istniejącego dostawcy tożsamości w firmie.

Identyfikator

Aprowizacja i anulowanie aprowizacji użytkowników

Zautomatyzuj proces aprowizacji i anulowania aprowizacji użytkowników swoich produktów Atlassian w chmurze.

Zasady uwierzytelniania — ilustracja

Zasady uwierzytelniania

Dostosuj ustawienia uwierzytelniania w zależności od podzbioru użytkowników i testuj funkcje, np. logowanie jednokrotne, zanim zostaną one udostępnione w całej firmie.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe — ilustracja

Obowiązkowa weryfikacja dwuetapowa

Wymuszona weryfikacja dwuetapowa zapewnia bezpieczeństwo konta w przypadku naruszenia ochrony hasła.

Ilustracja automatycznego wykrywania produktów

Automatyczne wykrywanie produktów

Wykrywaj produkty generowane przez użytkowników w swojej organizacji w chmurze Atlassian i podejmij kroki, aby przeciwdziałać zjawisku shadow IT.

Lupa nad dokumentem

Dziennik audytu organizacji

Dowiedz się, jak przeglądać kompleksowe rejestry działań administracyjnych w obrębie organizacji w chmurze Atlassian.

CASB — ilustracja

Integracje z brokerami CASB

Zwiększ bezpieczeństwo i skuteczniej wykrywaj zagrożenia w odpowiedniej skali dzięki integracjom z brokerami CASB, np. McAfee MVISION Cloud.

Pęk kluczy w kształcie chmury

Analizy dotyczące organizacji

Wykorzystaj analizy dotyczące organizacji do śledzenia użycia produktów Atlassian, oceny bezpieczeństwa użytkowników i podejmowania świadomych, opartych na konkretnych danych decyzji o wdrożeniu produktów.

Pęk kluczy w kształcie chmury

Kontrole tokenów API

Zyskaj lepszy wgląd w sposób wykorzystania kont botów i integracji oraz zwiększ poziom zabezpieczeń za pomocą mechanizmów kontroli tokenów API.