Close

Poznaj całkowity koszt posiadania wersji
Data Center

Kluczowym etapem planowania pomyślnej migracji jest przeanalizowanie całkowitego kosztu posiadania oraz zwrotu z inwestycji (ROI).


Procedura przygotowywania uzasadnienia biznesowego dla wersji Data Center

Znacznik wyboru

Oblicz całkowity koszt posiadania wersji Server

Znacznik wyboru

Oblicz całkowity koszt posiadania wersji Data Center

Znacznik wyboru

Oblicz zwrot z inwestycji w przypadku migracji do wersji Data Center


Oblicz całkowity koszt posiadania wersji Server

Przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania należy uwzględnić koszty obsługi technicznej, a także koszty eksploatacyjne, takie jak infrastruktura, zabezpieczenia, zarządzanie użytkownikami oraz przestoje.

Ikona wykresu kołowego

Koszty obsługi technicznej
+
Koszty eksploatacyjne
=
Całkowity koszt posiadania wersji Server

Obsługa techniczna

Koszty obsługi technicznej oznaczają roczną opłatę za obsługę techniczną każdego posiadanego produktu w wersji Server.

Eksploatacja

Koszty eksploatacyjne wersji Server uwzględniają następujące elementy:

 • Infrastruktur sprzętowa
 • Rozmiar profilu instancji
 • Przestoje
 • Bezpieczeństwo
 • Zarządzanie użytkownikami

Oblicz całkowity koszt posiadania wersji Data Center

Całkowity koszt posiadania wersji Data Center zależy od rodzaju subskrypcji oraz kosztów eksploatacyjnych. Obliczając całkowity koszt posiadania, zbuduj uzasadnienie biznesowe wokół przyszłego rozwoju Twojej organizacji.

Ikona wykresu kołowego

Koszty subskrypcji
+
Koszty eksploatacyjne
=
Całkowity koszt posiadania wersji Data Center

Subskrypcja

Koszty subskrypcji obejmują:

 • Roczny koszt rozwiązania Data Center
 • Aplikacje ze sklepu Marketplace
Ikona informacji

Zestawienie kosztów należy skorygować, uwzględniając wszelkie rabaty, które Ci przysługują.

Eksploatacja

Koszty eksploatacyjne wersji Data Center uwzględniają następujące elementy:

 • Infrastruktur sprzętowa
 • Architektury wdrożenia
 • Rozmiar profilu instancji
 • Metoda hostowania
 • Przestoje
 • Bezpieczeństwo
 • Zarządzanie użytkownikami

Oblicz zwrot z inwestycji

Po obliczeniu całkowitego kosztu posiadania wersji Server oraz Data Center można obliczyć zwrot z inwestycji (ROI).

Ikona wykresu kołowego

(Całkowity koszt posiadania wersji Server – całkowity koszt posiadania wersji Data Center)
/
Całkowity koszt posiadania wersji Data Center x 100
=
Zwrot z inwestycji w %

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat obliczania całkowitego kosztu posiadania?

Omówiliśmy bardziej szczegółowo niektóre kwestie, aby pomóc Ci wyliczyć własny całkowity koszt posiadania.