Close

Przewodniki po migracji do wersji Data Center

Nie ma dwóch takich samych organizacji, podobnie jak nie ma dwóch identycznych procesów migracji. Kluczem do każdej dobrej migracji jest planowanie.


Przewodnik 2: Planowanie migracji

Po dokonaniu analizy i wybraniu ścieżki migracji nadszedł czas, aby rozpocząć planowanie przejścia do wersji Data Center.

Utworzenie zespołu Wymagane

Jedną z najważniejszych części tego procesu jest zorganizowanie właściwego zespołu, i to możliwie jak najwcześniej. Uruchomienie wersji Data Center wpłynie na wiele zespołów w całej organizacji i będzie wymagać od każdego zbiorowego zaangażowania.

Gdy zespół powstanie, trzeba przekazać mu ważne informacje na temat wspólnych celów i nakreślić oś czasu uwzględniającą uzgodnioną wspólnie datę docelową.

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jakie role powinien obejmować zespół i ile osób powinien liczyć. Ważne jest jednak, aby przy budowaniu zespołu uwzględnić następujące obszary specjalizacji:


Administrator aplikacji

Rola

Administrator aplikacji zajmuje się codziennymi obowiązkami związanymi z administracją. Posiada dogłębną znajomość produktu, dba o wydajność i niezawodność oraz odpowiada za ocenę i obsługę techniczną aplikacji ze sklepu Marketplace. Może również współpracować blisko z użytkownikami końcowymi, aby poznawać ich potrzeby, udzielać im pomocy lub ich szkolić.

Obowiązki
 • Sprawdza funkcjonalność i wydajność w trakcie testów, aby mieć pewność, że rozwiązanie Data Center działa poprawnie.
 • Podczas uaktualnienia decyduje, czy zatrzymać aplikacje, które nie posiadają certyfikatu zgodności z wersją Data Center.
 • Sprawdza, czy w trakcie migracji zachowano lub poprawnie zmieniono użytkowników i ich uprawnienia.

Administrator systemu

Rola

Administrator systemu zajmuje się wszystkim — od infrastruktury po interfejs produktu. Odpowiada za tworzenie kopii zapasowych, pamięć masową, sieć oraz wydajność.

Obowiązki
 • Gromadzi potrzebny sprzęt (fizyczny lub wirtualny).
 • Przeprowadza faktyczną instalację wersji Data Center.
 • W przypadku wdrożenia w środowisku klastrowanym upewnia się, że wszystkie komponenty działają poprawnie.
 • Przesyła za pomocą potoków dzienniki z dysku do agregatora dzienników, aby umożliwić monitorowanie i realizację strategii bezpieczeństwa.

Kierownik projektu

Rola

Kierownik projektu jest głęboko związany z firmą i wie, w jaki sposób i w jakim celu produkt jest wykorzystywany do realizacji jej celów. Wie również, jakie kompromisy można podjąć, aby utrzymać zdolność zarządzania wszystkimi produktami.

Obowiązki
 • Dba o terminową realizację projektu, wyznaczając kamienie milowe i szacunkowe terminy ich osiągnięcia.
 • Tworzy harmonogram, dba o realizację zadań i rozwiązywanie problemów obejmujących różne działy.
 • Przekazuje aktualne informacje na temat projektu osobom zainteresowanym oraz ogłoszenia użytkownikom końcowym.
 • Współpracuje z najważniejszymi osobami zainteresowanymi w zakresie zakupu rozwiązania Data Center.

W przypadku wdrażania wersji Data Center w architekturze klastrowanej warto również dołączyć do zespołu członków posiadających wiedzę techniczną z następujących dziedzin:

 • Inżynieria sieci: przegląd specyfikacji i zbudowanie infrastruktury.
 • Administrowanie bazami danych: sprawdzenie integralności bazy danych i płynności operacji.
 • Niezawodność lokalizacji: ustalenie czasu sprawnego działania i wydajności instancji, a także procedury przywracania po awarii.
 • Bezpieczeństwo: zapewnienie zgodności z normami bezpieczeństwa (sieć VPN, zapora itp.).

Potrzebujesz dodatkowych członków zespołu?

Jeśli będziesz potrzebować pomocy z migracją, Atlassian oferuje wsparcie.

Bezpłatne dla klientów Data Center

Priorytetowe wsparcie techniczne (przez pierwsze sześć miesięcy): prześlij wniosek do działu wsparcia Atlassian, a Twoje zgłoszenia będą kierowane bezpośrednio do naszych najbardziej doświadczonych inżynierów, których zadaniem jest dbanie o sprawniejszą realizację umów SLA, szybszą kategoryzację zgłoszeń i szybsze znajdowanie rozwiązań. Obecnie oferujemy tę usługę klientom posiadającym licencję Data Center na rozwiązania Jira Software, Jira Service Desk lub Confluence.

*Będzie ono uwzględniane w subskrypcji Data Center, począwszy od 2 lutego 2021 roku.

Menedżerowie sukcesu klienta: potrzebujesz pomocy w osiąganiu celów zespołu i zaspokajaniu potrzeb biznesowych? Jako nowy klient Data Center przez pierwszy rok będziesz mieć dostęp do usług dedykowanego menedżera sukcesu klienta. Skontaktuj się z nami tutaj.

Społeczność Atlassian: wolisz skorzystać z rozwiązań crowdsourcingowych? Znajdź odpowiedzi, wsparcie i inspiracje od innych użytkowników rozwiązań Atlassian. Zachęcamy do dołączenia do grupy społeczności Enterprise, w której znajdziesz historie, wskazówki i najlepsze praktyki związane z wykorzystaniem produktów Atlassian na dużą skalę.

Płatne zasoby wsparcia

Menedżerowie techniczni ds. klientów: chcesz skorzystać z usług doświadczonego doradcy Atlassian posiadającego bogatą wiedzę na temat produktów oraz branży? Wyobraź sobie menedżera technicznego ds. klientów jako partnera strategicznego do wszystkich spraw związanych z Atlassian. Pomoże on ukierunkować Twoje działania związane z migracją, służąc specjalistyczną wiedzą i zadając pytania, które normalnie nie przyszłyby Ci nawet do głowy.

Wsparcie Premium: Szukasz wyższego poziomu usług? Wsparcie Premium Atlassian oferuje nasz najwyższy poziom wsparcia z dostępem 24/7 do dedykowanego zespołu wsparcia.

Partnerzy Enterprise: poszukujesz kompleksowej obsługi? Partnerzy Enterprise przeprowadzają praktyczne integracje, wdrożenia i uaktualnienia systemu. Partnerzy Enterprise to doskonała opcja dla organizacji posiadających złożone wymagania lub poszukujących pomocy na miejscu. Aby znaleźć odpowiedniego partnera, skorzystaj z naszego katalogu partnerów.

Opracowanie osi czasu Wymagane

Poniżej przedstawiamy podstawowe ramy czasowe, jakie można przyjąć, aby ocenić prawdopodobny czas potrzebny na przeprowadzenie migracji.

 

Nieklastrowana

Klastrowana

Planuj

0–2 tygodni

Powyżej 1 miesiąca

Rozruch testowy

0–1 tygodnia

3–6 miesięcy

Wdrożenie produkcyjne

0–1 tygodnia

ok. 6–9 miesięcy

Ikona informacji

Przedstawione tutaj ramy czasowe zostały wyliczone na podstawie doświadczeń wielu naszych klientów, którzy pomyślnie zainstalowali rozwiązanie Data Center. Należy jednak pamiętać, że rzeczywisty czas będzie zależał od czynników unikatowych dla danego środowiska, a w szczególności od jego rozmiaru, stopnia złożoności i zakresu przygotowania.

Przegląd instancji Server i optymalizacja infrastruktury

Niezależnie od wybranego sposobu wdrożenia wersji Data Center (architektura nieklastrowana lub klastrowana), musisz wykonać przegląd swojej instancji Server i zidentyfikować obszary, które chcesz zoptymalizować podczas migracji.

Uaktualnienie do najnowszego wydania LTS Zalecane

Przeprowadzenie uaktualnienia oraz migracji w tym samym czasie może stanowić wyzwanie, dlatego zalecamy, aby w pierwszej kolejności przeprowadzić uaktualnienie posiadanych produktów do najnowszego wydania LTS, jeśli dotychczas tego nie zrobiono. To znacznie usprawni przeprowadzanie migracji.

Ocena rozmiaru instancji Wymagane

Rozwiązanie Data Center zostało opracowane z myślą o potrzebach zespołów działających na dużą skalę. W celu skonfigurowania infrastruktury tak, aby migracja przebiegła pomyślnie, należy określić rozmiar dotychczasowej instancji Server i dostosować go w oparciu o zalecenia dotyczące rozmiaru profilu. Dostosowując rozmiar, uwzględnij wskaźnik wzrostu, aby umożliwić odpowiednie skalowanie.

Przetestowanie instancji Server Zalecane

Wykonaj pomiar podstawowych parametrów istniejącej funkcjonalności i wydajności systemu. W ten sposób, decydując się na skorzystanie z takich funkcji, jak optymalizator pól niestandardowych lub archiwizacja, możesz zmierzyć poprawę wydajności związaną z przeniesieniem dotychczasowej instancji Server do wersji Data Center.

Dostosowanie ustawień instancji Server Zalecane

Nawet jeśli planujesz od razu rozpocząć korzystanie z naszych możliwości (takich jak archiwizacja i optymalizator pól niestandardowych), aby doprowadzić instancję do porządku, przed dokonaniem migracji dostosuj ustawienia swoich instancji Server. Przyjrzyj się dotychczasowym instancjom Server i skup się na identyfikacji oraz skorygowaniu wszelkich konfiguracji, które nie są optymalne. Jeśli poświęcisz na to czas na wczesnym etapie, zyskasz solidniejszą podstawę dla swojej instancji Data Center.

Ocena i zarządzanie aktualizacjami Wymagane

Sposób, w jaki użytkownicy korzystają z produktów, również wpływa na ich wydajność. Przed wdrożeniem wersji Data Center przeprowadź ocenę tych charakterystyk użycia i określ, czy potrzebujesz ustalenia ograniczeń w zakresie kwestii, takich jak skrypty wykonujące wywołania REST lub inne integracje, aby zapewnić optymalną wydajność.

Udokumentowanie bieżących procesów Zalecane

Po dostosowaniu ustawień instancji przychodzi czas na udokumentowanie środowiska wersji Server. Ta dokumentacja ułatwi podjęcie decyzji związanych z konfiguracją po migracji do wersji Data Center, wprowadzenie modyfikacji procesów i określenie, czy problemy, które pojawią się po migracji, są nowe czy też występowały już wcześniej.

Audyt bieżących aplikacji

Korzystanie z dużej liczby aplikacji może powodować obniżenie wydajności instancji. W związku z tym bardzo ważne jest przeprowadzenie audytu i usunięcie aplikacji, które nie są kluczowe dla działania systemu, co pozwoli zwiększyć jego ogólną wydajność. Trzeba się również upewnić, czy aplikacje są zgodne z rozwiązaniem Data Center, ponieważ jeśli są one dostępne w wersji Data Center, konieczne będzie ich uaktualnienie.

Jeśli aktualnie aplikacja nie jest dostępna w wersji Data Center, możesz nadal używać jej wersji Server, jednak po udostępnieniu wersji Data Center, konieczne będzie uaktualnienie takiej aplikacji.

Obliczając całkowity koszt posiadania rozwiązania Data Center, musisz uwzględnić zarówno bieżące, jak i przyszłe ceny aplikacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie dotyczącej całkowitego kosztu posiadania.

Analiza decyzji dotyczących technologii

Przeanalizowanie z wyprzedzeniem podejmowanych decyzji dotyczących technologii przyspieszy zaprojektowanie gotowego do działania w trybie produkcyjnym środowiska dla produktów Data Center, które będzie dostosowane do potrzeb Twojej organizacji. Niezależnie od tego, czy zamierzasz wdrożyć produkty Data Center w środowisku klastrowanym czy nieklastrowanym, przyjrzyj się infrastrukturze, z której korzystasz obecnie do obsługi produktów, i zastanów się, czy w Twoim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie wdrożenie w chmurze AWS, Azure czy na własnym sprzęcie. Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie w środowisku klastrowanym, musisz zastanowić się na dodatkowymi potrzebnymi komponentami, takimi jak moduł równoważenia obciążenia, system plików oraz węzły aplikacji. Określ, jakimi zasobami dysponujesz, a co będzie wymagało dokupienia.

Aby skorzystać z dodatkowych zaleceń i zasobów, które mogą Ci pomóc w analizie decyzji dotyczących technologii, pobierz naszą listę kontrolną wdrożenia.

Understand environment changes if you’re using a cloud provider

Browser grid icon

Application layer


Instances and locations

 • Do you want to federate or consolidate your instances?
 • What does your future growth look like?
 • Do you need to have any data isolation?
 • How many environments does your team have, such as staging or production environments?

Instances profiles

 • How many people are going to be accessing your instance?
 • Where are your teams going to be located?
 • How much data is currently in your instance and how much data do you plan to add to your instance?

Apps, integrations, and customizations

Do you need all of them, or is this an opportunity to simplify?

Server icon

Infrastructure layer


Instance sizing

 • What are your future growth projections?
 • Are there times when you have lower levels of user traffic?
Information icon

Looking at your user traffic can help determine your organization’s scale patterns. If there are times when you have more teams accessing your products, you can also consider setting up a scaling schedule.

For more information, here’s our node sizing overview.

Account structure

 • Which accounts should your environment be deployed on?
 • Do you want different accounts associated with each of your environments?
 • Do you want your Data Center products to use the same account as your other CI/CD or collaboration tools?

Governance model

 • What does your governance model look like?
 • What are your minimal system standards?
 • Are you using centralized logging?
 • What are your user management needs?

Consider using AWS landing zone and AWS System Manager as part of your governance model.

VPC

 • Do you want to use a new virtual private cloud (VPC)?

Information icon

Whether you want to deploy in a new VPC or use an existing one, you can leverage the Atlassian Standard Infrastructure (ASI) template.

 • Are there any network principles that you want to change, such as limiting public internet access and internal IP addressing for office and VPN network routing?
 • Should you use TLS certificates?

Geography

 • If using an existing VPC, have you come up with a plan for office and VPN network access?

Information icon

We recommend that you allow access from all offices and VPNs as your product usage will most likely grow over time.

Direct Connect

 • Do you want to use Direct Connect to help with performance and security?
 • How much data do you need to move from your server instance to Data Center?
Information icon

AWS Snow Family may be a resource that you may want to consider if you’re moving large amounts of data.

Safe icon

Business continuity and disaster recovery


Backup

What does your backup strategy look like?

Information icon

We recommend that you use a combination of both your existing backup strategy and backup capabilities built into AWS. For more information, see:

AWS provides infrastructure services that are less prone to singular outages. Our Quick Start templates use some of those services to provide high availability for your instance:

Regional failover

Do you need to implement cold, warm, or hot sites in different regions?

Typically, your disaster recovery needs are met by having your services run over multiple availability zones, but you may want to mitigate regional outages too. As you’re deciding if you want to implement these sites in different regions consider the following:

 • Cost of infrastructure and data transfer
 • Speed of recovery vs AWS
 • Time spent maintaining and testing the recovery site
 • Cost of running the site