Close

ProForma — często zadawane pytania

Ikona informacji

Ważne zmiany dotyczące produktów Server i Data Center
Wycofaliśmy ze sprzedaży nowe licencje Server, a 15 lutego 2024 roku czasu PT zakończymy wsparcie techniczne dla wersji Server. Kontynuujemy nasze inwestycje w wersję Data Center, wprowadzając kilka kluczowych ulepszeń. Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Pytania ogóle

Czym jest rozwiązanie ProForma? Copy link to heading Copied! Pokaż

Forms for Jira (dawniej ProForma Cloud) jest kreatorem formularzy niewymagającym użycia kodu lub wymagającym jego użycia jedynie w niewielkim stopniu, nabytym niedawno przez firmę Atlassian w celu integracji z systemem Jira.

Dzięki integracji rozwiązania ProForma z systemem Jira Service Management Cloud zespoły mogą szybko tworzyć formularze w celu gromadzenia danych potrzebnych do wykonywania prac.

Za pomocą aplikacji Forms for Jira administratorzy projektu mogą:

 • Tworzyć formularze dynamiczne w celu wyświetlenia użytkownikom wyłącznie odpowiednich pól.
 • Wykorzystać zaawansowane funkcje sprawdzania poprawności formularzy, aby dać zespołom możliwość szybkiego gromadzenia i weryfikowania wszystkich potrzebnych informacji.
 • Szybko rozpocząć pracę dzięki edytorowi niewymagającemu użycia kodu lub wymagającemu użycia go jedynie w minimalnym stopniu oraz ponad 325 gotowym szablonom.

Administratorzy projektu mogą tworzyć atrakcyjne formularze i dokumenty w systemie Jira.

Co dzieje się z aplikacjami ProForma Cloud, Server i Data Center ze sklepu Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Trwa integracja aplikacji ProForma Cloud z rozwiązaniami Jira Service Management Cloud, Jira Software Cloud i Jira Work Management. Terminy i aktualności dotyczące integracji można znaleźć na naszej stronie z harmonogramem planu Cloud.

Aplikacje ProForma Server i Data Center nadal będą dostępne w sklepie Atlassian Marketplace i obsługiwane przez firmę Atlassian. W najbliższej przyszłości nie planuje się żadnych zmian dla klientów aplikacji ProForma Server i Data Center, dlatego nie muszą oni podejmować żadnych działań ze swojej strony.

Wsparcie dla produktów Atlassian Server, w tym dla aplikacji ProForma Server, zakończy się 15 lutego 2024 roku czasu PT. Użytkownicy posiadający dotychczasową licencję na wersję aplikacyjną ProForma nadal będą mogli ją odnawiać do momentu wycofania tej wersji z eksploatacji 15 lutego 2024 roku czasu PT.

Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Jakie są różnice funkcjonalne między produktami ProForma Cloud i ProForma Data Center w nowo zintegrowanym rozwiązaniu Forms for Jira? Copy link to heading Copied! Pokaż

W momencie wdrożenia nowo zintegrowanej aplikacji Forms for Jira różnice między wbudowanym kreatorem Forms for Jira Cloud a aplikacją ProForma Data Center w sklepie Marketplace będą minimalne. Z czasem rozwiązanie Forms for Jira Cloud będzie aktualizowane i zacznie odróżniać się od aplikacji ProForma Data Center i Server.

W najbliższym czasie nie planuje się żadnych zmian dotyczących aplikacji ProForma Data Center i Server. Aplikacja ProForma nadal będzie dostępna w sklepie Atlassian Marketplace i obsługiwana przez firmę Atlassian.

Pamiętaj, że aplikacja Forms for Jira w Jira Work Management nosi nazwę Advanced forms.

Czy aplikacja ProForma zostanie w pełni zintegrowana z usługą Jira Service Management? Co stanie się z funkcją ProForma w usługach Jira Service Management Server, Data Center i Cloud oraz aplikacją w sklepie Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wdrażanie rozwiązania Forms for Jira wśród klientów korzystających z Jira Service Management Cloud rozpoczęto 10 grudnia 2021 roku. Aplikację ProForma Data Center i Server można nadal kupić w sklepie Marketplace.

Dalsze informacje na temat produktów ProForma, Jira Service Management Cloud, Jira Software Cloud i Jira Work Management będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępniane w planie rozwoju wersji Cloud.

Jakie funkcje rozwiązania ProForma są dostępne w usługach Jira Service Management Free/Standard/Premium/Enterprise Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Formularze są dostępne we wszystkich wersjach Jira Service Management Cloud. W momencie wdrożenia funkcje w poszczególnych wersjach będą takie same.

Jakie funkcje rozwiązania ProForma są uwzględnione w usłudze Jira Service Management Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Na najbliższy czas nie ma planów dotyczących integracji rozwiązania ProForma z usługą Jira Service Management Data Center. Aplikację ProForma Data Center wciąż będzie można zakupić w sklepie Atlassian Marketplace.

Korzystam już z aplikacji ProForma Cloud. Czy mogę przenieść dane do nowej, zintegrowanej wersji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Dotychczasowi klienci aplikacji ProForma Cloud nie powinni migrować własnych formularzy do nowego kreatora formularzy.

Powiadomimy tych klientów z wyprzedzeniem o planach migracji.

Należy pamiętać, że jeśli obecnie jest używana aplikacja ProForma Cloud, dane nie zostaną przeniesione podczas migracji formularzy.

Aplikacja ProForma przechowuje swoje dane bezpośrednio w systemie Jira. Dane formularza są przechowywane we właściwościach obiektu Jira w zgłoszeniach i projektach w instancji Jira.

Migracja formularzy ProForma nie spowoduje przeniesienia ani usunięcia danych.

Jak przenieść swoje formularze ProForma podczas migracji z wersji Server lub Data Center do wersji Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie ma jeszcze możliwości migracji formularzy oraz danych aplikacji ProForma z wersji Server lub Data Center do wersji Cloud. Na ten moment nie jesteśmy w stanie podać terminów, ale gdy taka możliwość się pojawi, poinformujemy o tym.

Na naszej instancji Server mamy zainstalowaną aplikację ProForma. Na jakie zmiany powinniśmy się przygotować? Copy link to heading Copied! Pokaż

W najbliższym czasie nie planujemy żadnych zmian funkcjonalnych aplikacji ProForma Server.

W miarę możliwości zalecamy migrację do Jira Service Management Cloud lub Data Center.

Klienci korzystający z aplikacji ProForma Server nadal mogą subskrybować ten produkt w dotychczasowy sposób, a my będziemy udostępniali krytyczne aktualizacje zgodnie z ogólną strategią Atlassian dotyczącą produktów Server, z którą można zapoznać się tutaj.

Jakie są różnice między aplikacją ze sklepu Marketplace ProForma Cloud i nowym natywnym kreatorem formularzy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Podsumowanie Opis
Usunięto prosty eksport PDF Poprzedni prosty plik PDF zawierający listę pytań i odpowiedzi został usunięty. Nadal możesz pobrać pełny plik PDF formularza.
Nazwy użytkowników są teraz aktualizowane w formularzach Jeśli użytkownik Jira zmieni swoją nazwę, wszelkie otwarte formularze, w których został on wybrany w pytaniu o użytkownika, będą natychmiast zawierać jego nową nazwę. Wcześniej w aplikacji ProForma była wyświetlana nazwa z momentu zapisania formularza.
Monit o zapisanie zmian jest teraz wyświetlany w formularzach Nowy kreator formularzy poprosi o zapisanie zmian, jeśli spróbujesz zamknąć lub wyjść bez zapisywania.
Powiązane pola Jira są teraz zapisywane w trakcie tworzenia Powiązane pola Jira będą teraz zapisywane w odpowiednim portalu w momencie tworzenia wniosku, a nie chwilę później. Oznacza to, że w przypadku automatyzacji odczytywania powiązanych pól nie będzie już trzeba czekać kilku sekund ani używać innego obejścia.
Zduplikowane pola nie będą wyświetlane w formularzach wniosków portalu Jeśli pole jest skonfigurowane do wyświetlania zarówno w obszarze konfiguracji typu wniosku > Formularz portalu, jak i w formularzu ProForma, wyświetlane będzie tylko pole z formularza ProForma. „Pole Jira” skonfigurowane w obszarze Typ wniosku nie będzie wyświetlane na stronie tworzenia wniosku, ale należy pamiętać, że to pole będzie wyświetlane na stronie widoku wniosku portalu.
Zmiany w polach Jira za pośrednictwem formularzy będą teraz przypisywane do użytkownika Zmiany w powiązanych polach Jira pojawią się w historii zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem osoby, która zapisała formularz, a nie z ogólnym użytkownikiem ProForma.
Przeniesiono stronę połączeń danych Obecna lokalizacja to Administrator Jira > Zgłoszenia > Połączenia danych.
Przeniesiono przycisk Dodaj formularz z widoku zgłoszenia do menu czynności Jeśli formularz jest już dołączony do zgłoszenia, kliknij przycisk + w prawym górnym rogu panelu formularzy, aby dodać formularz. Przycisk ręcznego dodawania formularza do zgłoszenia, do którego nie dołączono wcześniej formularzy, został przeniesiony do menu czynności (dostępnego również po wpisaniu znaku kropki „.” w widoku zgłoszenia).
Nowy kreator formularzy, o nazwie Formularze zaawansowane, w Jira Work Management Nazwy funkcji nowego natywnego kreatora formularzy na ekranie Ustawienia projektu będą następujące:
 • JSM: Formularze
 • JSW: Formularze
 • JWM: Formularze zaawansowane NOWOŚĆ
Dwa weryfikatory przepływu pracy zostaną zastąpione Następujące dwa weryfikatory przepływu pracy ProForma nie będą obsługiwane po 15 czerwca 2022 roku:
 • Forms attached (Dołączone formularze)
 • All forms submitted (Wszystkie formularze przesłane)
Klienci będą musieli ponownie wprowadzić te weryfikatory do swoich przepływów pracy, korzystając z nowych natywnych weryfikatorów funkcji Formularze. Jeśli istniejące weryfikatory ze sklepu Marketplace nie zostaną odtworzone, po wycofaniu aplikacji będą one po prostu ignorowane.
Filtrowanie zgłoszeń według statusu formularza i liczby formularzy Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w natywnej aplikacji ProForma. Zostanie ponownie wdrożona w 2. kwartale 2022 roku.
Funkcja ProForma Automation zostanie wycofana wkrótce po migracji Istniejący silnik automatyzacji ProForma będzie działał do 30 dni po migracji z aplikacji ProForma Cloud do nowego natywnego kreatora formularzy Jira. Klienci będą zachęcani do jak najszybszej migracji do rozwiązania Automation For Jira po przeprowadzeniu migracji. Klienci nie będą mogli dodawać nowych reguł ProForma Automation po upływie 30-dniowego okresu po migracji. Dlaczego wprowadzamy tę zmianę? Rozwiązanie Automation for Jira umożliwia tworzenie lepszych reguł automatyzacji. Można używać tych samych wyzwalaczy i czynności w bardziej niezawodnym środowisku.
Istniejące bezpośrednie łącza do formularzy zostaną wycofane Istniejące łącza URL formularzy zgłoszeń będą obsługiwane przez 30 dni po migracji z aplikacji ProForma Cloud do nowego natywnego kreatora formularzy Jira. Zamiast nich będzie można używać nowych łączy dla tych formularzy, które zostaną udostępnione w nowym natywnym kreatorze formularza. W okresie przejściowym będziemy przekierowywać stare adresy URL na nowe.
Zapisywanie do właściwości obiektu w zgłoszeniach zostanie wycofane Po migracji nie będzie już możliwe zapisywanie bezpośrednio do właściwości obiektu, które przechowują formularze. Odczyt nadal będzie możliwy.
Strona formularzy administratora zostanie usunięta Strona formularzy administratora zostanie usunięta i nie będzie już można wyświetlać listy projektów z liczbą formularzy w każdym z nich. Ta strona była potrzebna użytkownikom ProForma Lite do zarządzania limitem trzech formularzy w bezpłatnej aplikacji.
Kontrolka analizy formularzy zostanie usunięta Przełącznik analizy formularzy umożliwiał klientom ProForma wyłączenie niestandardowego pakietu analizy i obsługi wiadomości ProForma. Nie jest to już istotne, ponieważ klient migruje z aplikacji ProForma Cloud do nowego natywnego kreatora formularzy.
Kontrolki formularzy na poziomie projektów zostały usunięte Klienci nie będą już mogli włączać i wyłączać formularzy dla konkretnych projektów. Formularze są teraz trwałym elementem menu na ekranie Ustawienia projektu we wszystkich projektach. Przycisk Dodaj formularz będzie wyświetlany w zgłoszeniu, tylko jeśli dla projektu został opracowany szablon formularza.
Niebezpieczny kod HTML nie będzie już wyświetlany W poprzednich wersjach aplikacji ProForma Cloud klienci mogli dodawać nieprzetworzony kod HTML (jeśli taka opcja była włączona) do swoich formularzy. Mogło to prowadzić do dołączenia do formularza niebezpiecznego kodu HTML (JavaScript). Ze względu na wymagania dotyczące ryzyka i zabezpieczeń nie będziemy już wyświetlać niestandardowego kodu HTML w formularzach. W nowym natywnym kreatorze formularzy niestandardowy kod HTML będzie przechodził przez konwerter HTML na ADF, który pozwoli na wyświetlenie niektórych elementów HTML. Ta zmiana może wpłynąć na sposób wyświetlania niektórych formularzy agentom i klientom. Nie wpłynie to na zawartość pól. Więcej informacji zawiera dokumentacja:
Dodawanie obrazów do formularzy zostało tymczasowo usunięte W aplikacji ProForma Cloud obrazy w formularzach opierały się na obrazie hostowanym poza formularzem i wstawianym przez podanie adresu URL obrazu. Możliwość wstawiania nowych obrazów w ten sposób zostanie usunięta. Istniejące obrazy będą nadal obsługiwane i nie usuniemy żadnych obrazów z istniejących formularzy. Natywna obsługa obrazów zostanie wkrótce udostępniona w nowym natywnym kreatorze formularzy.
Przycisk Issue Forms (Formularze zgłoszeń) zostanie usunięty z wybranych lokalizacji Ponieważ ProForma nie będzie już połączoną aplikacją, nie możemy umieścić łącza Issue Forms (Formularze zgłoszeń) na górnym pasku nawigacyjnym lub pasku nawigacyjnym projektu. Przycisk Issue Forms (Formularze zgłoszeń) nie będzie już widoczny w następujących lokalizacjach:
 • Menu Aplikacje na górnym pasku nawigacyjnym
 • Pasek nawigacyjny projektu
Planujemy wprowadzić ogólny adres URL, który pozwoli użytkownikom przełączać się między formularzami. Oznacza to, że użytkownicy nie będą musieli podawać łącza do każdego formularza. Ogólny adres URL przekieruje użytkowników do listy dostępnych dla nich formularzy zgłoszeń.
Starsza wersja kreatora formularzy ProForma zostanie usunięta Starsza wersja kreatora formularzy zostanie usunięta. Starsze wersje szablonów formularzy będą automatycznie otwierane w nowym kreatorze formularzy i zostaną uaktualnione do nowego formatu po zapisaniu.
Starsza wersja Jira Service Management Automation zostanie usunięta Usuwamy czynność dodawania formularzy do zgłoszenia. W przypadku istniejących reguł automatyzacji, w których jest stosowana ta czynność, zostanie wyświetlony błąd w ich dziennikach automatyzacji. UWAGA: ta automatyzacja będzie kończyć się niepowodzeniem, gdy tylko formularze aplikacji ProForma Cloud zostaną zmigrowane do nowego natywnego kreatora formularzy. Można utworzyć tę czynność za pomocą rozwiązania Automation for Jira.
Weryfikator przepływu pracy Specific form attached (Dołączony konkretny formularz) zostanie usunięty Weryfikator przepływu pracy Specific form attached (Dołączony konkretny formularz) sprawdza, czy konkretny formularz został dołączony i/lub przesłany do wniosku lub zgłoszenia. Planujemy przywrócić ten weryfikator jako opcję interfejsu użytkownika przepływu pracy na ekranach weryfikacji przepływu pracy.
Ustawienie ukrycia przycisku przesłania zostanie usunięte Zaawansowana opcja ukrycia przycisku przesyłania w formularzach ProForma zostanie usunięta.
Ustawienie możliwych do kliknięcia pól adresu URL zostanie usunięte z ustawień instancji Klienci ProForma mogli włączać lub wyłączać możliwe do kliknięcia pola adresu URL. W nowym natywnym kreatorze formularza wszystkie pola adresu URL będą możliwe do kliknięcia.
Obsługa połączeń danych dla właściwości aplikacji Jira zostanie usunięta Użytkownicy nie będą już mieli dostępu do właściwości aplikacji Jira (właściwości / dane w formacie JSON przechowywane na poziomie instancji) w nowym natywnym kreatorze formularzy.
Formularze zgłoszeń Jira Service Management w typach zgłoszeń zostały usunięte W istniejącym kreatorze formularzy ProForma formularze zgłoszeń w projektach Jira Service Management mogły tworzyć zgłoszenia z typem wniosku lub typem zgłoszenia. Natywne formularze umożliwiają obecnie tylko konfigurację formularzy zgłoszeń w projektach Jira Service Management do tworzenia typów wniosków. Obsługa formularzy zgłoszeń w typach zgłoszeń została usunięte dla projektów Jira Service Management, ale zachowana dla projektów Jira Software i Jira Work Management.

Pytania dotyczące migracji

Jak przeprowadzić migrację reguł automatyzacji formularzy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Odtwarzanie reguł automatyzacji ProForma

Silnik automatyzacji ProForma przestanie działać 14 lipca 2022 roku. Klienci korzystający z aplikacji ProForma będą mogli nadal wyświetlać i usuwać istniejące reguły automatyzacji ProForma, ale te reguły nie będą już działać po tej dacie.

Klienci z działającymi regułami automatyzacji ProForma muszą odtworzyć istniejące reguły automatyzacji ProForma za pomocą funkcji Jira Automation. Obecni klienci ProForma będą mogli odtworzyć swoje reguły automatyzacji ProForma po migracji do nowego natywnego kreatora formularzy w Jira.

W niektórych instancjach Jira z już zainstalowaną aplikacją ProForma nowa integracja Automation może być dostępna już 11 kwietnia 2022 roku. Uwaga: wyzwalacz Formularz przesłany nie będzie działał dopóki instancja nie zostanie zmigrowana do nowego kreatora formularzy. Osoby kontaktowe ds. technicznych otrzymają e-mail z powiadomieniem o migracji instancji.

Reguły automatyzacji ProForma są tworzone i utrzymywane na stronie ustawień formularzy. Poniższa tabela przedstawia sposób przywrócenia komponentów automatyzacji ProForma w Jira Automation.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić wpis na forum społeczności z podobną tabelą z obrazami automatyzacji ProForma i odpowiadającym im komponentami Jira Automation.

Automatyzacja ProForma Jira Automation

Wyzwalacz: Formularz przesłany

„When… this form is submitted“ (Kiedy… ten formularz zostanie przesłany)

Aby odtworzyć to działanie, użyj wyzwalacza Forms submitted (Formularze przesłane).

Wyzwalacz ProForma był również powiązany z konkretnym formularzem. Odtwarzając regułę w Jira Automation użytkownicy mogą wybrać konkretny formularz powiązany z tym działaniem.

Wyzwalacz: Zmiana statusu

„When… the status changes to“ (Kiedy… status zmienia się na)

Użyj komponentu wyzwalacza Issue transitioned (Wykonano przejście w zgłoszeniu) i określ wartość To status (Do statusu).

Warunek: Konkretne typy wniosków/zgłoszeń

Korzystanie z wyboru „For…“ (Dla…) w menu automatyzacji ProForma.

Użyj If: Condition (Warunek Jeśli:) i Issue Fields Condition (Warunek pól zgłoszenia).

Następnie wybierz jedno z następujących pól:

 • Issue Type (Typ zgłoszenia) lub
 • Typ wniosku

Warunek: Wszystkie formularze przesłane

Korzystanie z wyboru „If… all forms are submitted“ (Jeśli… wszystkie formularze zostały przesłane) w menu automatyzacji ProForma.

Użyj bloku If (Jeśli) Forms attached (Dołączone formularze) w Jira Automation, aby sprawdzić, czy zgłoszenie ma dołączone formularze.

Warunek: Z konkretnego statusu

Korzystanie z wyboru „And… the issue status is“ (I… status zgłoszenia to) w menu automatyzacji ProForma.

Użyj komponentu Issue Field Condition (Warunek pola zgłoszenia).

Warunek: Poprzedni status

Korzystanie z wyboru „If… the issue status was” (Jeśli… statusem zgłoszenia był) w menu automatyzacji ProForma.

Użyj komponentu wyzwalacza Issue transitioned (Wykonano przejście w zgłoszeniu) i określ wartość From status (Ze statusu).

Czynność: Zmiana statusu

Korzystanie z wyboru „Then… change the issue status to“ (Wtedy… zmień status zgłoszenia na) w menu automatyzacji ProForma.

Użyj komponentu Transition issue (Wykonaj przejście zgłoszenia).

Czynność: Dodaj formularz

Korzystanie z wyboru „Then… add this form to the issue“ (Wtedy… dodaj ten formularz do zgłoszenia) w menu automatyzacji ProForma.

Użyj komponentu czynności Attach Forms (Dołącz formularze) i określ formularz do dołączenia.

Ustaw parametr Visibility (Widoczność) formularza na Internal (Wewnętrzny) lub External (Zewnętrzny) (tylko w przypadku Jira Service Management) i użyj pola wyboru, aby zezwolić na dodanie formularza do zgłoszenia więcej niż raz.

Za pomocą jednej czynności można dołączyć wiele różnych formularzy. Aby dołączyć wiele kopii tego samego formularza, użytkownicy muszą dodać czynność kilka razy.

Automation — wycofywane reguły

Następująca reguła automatyzacji ProForma i starsza wersja czynności automatyzacji Jira Service Management nie są dostępne w nowym natywnym kreatorze formularzy.

Automatyzacja ProForma Co się zmienia?

Wybór „Then… prevent the status change“ (Wtedy… zapobiegaj zmianie statusu) w menu automatyzacji ProForma zostanie wycofany.

Reguła Prevent the status change (Zapobiegaj zmianie statusu) zostanie wycofana.

Ten weryfikator przepływu pracy jest niedostępny w natywnym kreatorze formularzy Jira.

Więcej informacji na temat powiązanego weryfikatora przepływu pracy zawiera poniższa sekcja Weryfikatory przepływu pracy.

Przykładowy alert z ikoną

Aby zastąpić tę regułę automatyzacji ProForma, użyj następującego obejścia:

Jira Automation nie zapobiega zmianom statusu. Użytkownicy mogą używać komponentu If: Form Attached (Jeśli: Dołączony formularz) w Jira Automation, aby sprawdzić, czy formularz jest obecny i/lub przesłany/zablokowany. Jeśli formularza nie ma i/lub nie jest przesłany/zablokowany, użytkownicy mogą zdecydować o zmianie z powrotem na inny status.

Starsza wersja czynności automatyzacji Jira Service Management „Add a ProForma form“ (Dodaj formularz ProForma) przestanie działać.

Starsza wersja czynności automatyzacji Jira Service Management Add a ProForma form (Dodaj formularz ProForma) przestanie działać natychmiast po migracji do nowego natywnego rozwiązania formularzy.

Ta funkcja nie została przeniesiona do nowego natywnego rozwiązania formularzy, ponieważ starsza wersja automatyzacji Jira Service Management jest wycofywana, a jej wykorzystanie nie uzasadniało ponownego wdrożenia na tak krótki czas.

Rozwiązanie:

Odtwórz regułę za pomocą czynności Attach Form (Dołącz formularz) w Jira Automation.

Jak przeprowadzić migrację weryfikatorów przepływów pracy formularzy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Dwa weryfikatory przepływu pracy ProForma zostaną zastąpione natywnymi weryfikatorami Jira:

 • Forms attached (Dołączone formularze)
 • All forms submitted (Wszystkie formularze przesłane)

Jeśli obecnie używasz tych weryfikatorów, konieczne będzie ich odtworzenie w przepływach pracy przy użyciu nowych natywnych weryfikatorów funkcji Formularze (nowe weryfikatory nie mają w nazwie słowa ProForma).

Jeśli dowolne istniejące weryfikatory ProForma nie zostaną odtworzone, będą one po prostu ignorowane po wyłączeniu aplikacji ProForma Cloud pod koniec czerwca 2022 roku.

Weryfikator przepływu pracy ProForma „Specific Form Attached” (Dołączony konkretny formularz) jest wycofywany. Jeśli obecnie używasz tego weryfikatora w dowolnych przepływach pracy, konieczne będzie jego odtworzenie w tych przepływach pracy przy użyciu nowego natywnego weryfikatora „Forms attached” (Dołączone formularze).

W jaki sposób będą migrowane połączenia danych ProForma? Copy link to heading Copied! Pokaż

Połączenia danych formularzy zostaną przeniesione do obszaru Administrator Jira > Zgłoszenia > Połączenia danych.

Czy nadal można używać formularzy zgłoszeń w nowym kreatorze formularzy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Formularze zgłoszeń są nadal dostępne z pewnymi zmianami. Przycisk Issue Forms (Formularze zgłoszeń) zostanie usunięty z menu rozwijanego Aplikacje na górnym pasku nawigacyjnym i z paska nawigacyjnego projektu.

Formularze zgłoszeń zostaną usunięte z menu Aplikacje, ponieważ kreator formularzy nie jest już aplikacją ze sklepu Marketplace. Przycisk zostanie usunięty z paska nawigacyjnego projektu w ramach ulepszeń interfejsu.

W miejsce tych przycisków wprowadzamy ogólny adres URL, który pozwala użytkownikom przechodzenie między formularzami z jednego adresu URL. Można dodać ten ogólny adres URL do paska nawigacyjnego projektu jako skrót.

Czy nadal można używać formularzy z niestandardowym kodem HTML? Copy link to heading Copied! Pokaż

Można nadal korzystać z szablonów formularzy, które już zawierają niestandardowy kod HTML. Jednak w systemie Jira będzie on przechodził przez konwerter, który pozwoli na wyświetlanie tylko podstawowych elementów HTML (np. b, ul, li). Może to wpłynąć na sposób wyświetlania niektórych formularzy agentom i klientom.

Zmiana nie wpłynie na istniejące odpowiedzi w polach formularza.

Usunęliśmy również możliwość dodawania niestandardowego kodu HTML do szablonów formularzy. Dotyczy to nowych i istniejących szablonów formularzy. Można uzyskać dostęp do istniejących elementów HTML w kreatorze formularzy. Zalecamy odtworzenie zawartości dowolnego niestandardowego elementu HTML za pomocą standardowego tekstu, tabel i nagłówków dostępnych w kreatorze formularzy.

Korzystamy z Jira Software / Jira Work Management. Kiedy uzyskamy dostęp do nowego kreatora formularzy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Te instancje, w których jest lub była zainstalowana aplikacja ProForma Cloud ze sklepu Marketplace i które mają co najmniej jeden formularz w Jira Software lub Jira Work Management, nadal będą miały dostęp do kreatora formularzy w tych typach projektów.

Instancje Jira Software i Jira Work Management bez zainstalowanej aplikacji ProForma nie będą miały jeszcze dostępu do nowego kreatora formularzy. Nie możemy podać terminu, kiedy nowy kreator formularzy zostanie udostępniony klientom Jira Software i Jira Work Management.