Close

Baza wiedzy Jira Service Management — ceny i licencje

Ikona informacji

Ważne zmiany dotyczące produktów Server i Data Center
Wycofaliśmy ze sprzedaży nowe licencje Server, a 15 lutego 2024 roku czasu PT zakończymy wsparcie techniczne dla wersji Server. Kontynuujemy nasze inwestycje w wersję Data Center, wprowadzając kilka kluczowych ulepszeń. Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Pytania ogóle

Czym jest baza wiedzy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Baza wiedzy jest samoobsługową biblioteką online zawierającą informacje na temat produktu, usługi, działu lub tematu. Mogą one obejmować często zadawane pytania, przewodniki rozwiązywania problemów, a także wszelkie inne szczegóły, które mogą okazać się potrzebne lub przydatne.

Baza wiedzy umożliwia tworzenie, gromadzenie i udostępnianie wiedzy oraz zarządzanie nią, a także korzystanie z niej przez członków zespołów i klientów. Może ona pomóc zespołom w całej organizacji wykorzystać kapitał intelektualny i zasoby, które są już dostępne.

Dlaczego warto korzystać z bazy wiedzy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Baza wiedzy zapewnia zespołom i klientom następujące korzyści:

 • Dokumentowanie odpowiedzi na często zadawane pytania pozwala agentom zaoszczędzić czas.
 • Klienci mogą samodzielnie uzyskać pomoc, wyszukując rozwiązania w centrum pomocy.
 • Zbieranie opinii klientów pozwala tworzyć bardziej trafne i pomocne aktualizacje artykułów.
 • Agenci mogą rozpatrywać wnioski szybciej, udostępniając klientom artykuły lub odwołując się do artykułów w swojej pracy.
 • Zachęca się agentów do tworzenia nowych artykułów, gdy wniosek wymaga nowego rozwiązania.
 • Zamiast wielu odpowiedzi z różnych źródeł na pytania zadawane przez klientów, udostępnia się znormalizowane odpowiedzi.
Czym jest dostępna w standardzie baza wiedzy w Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Dostępna w standardzie baza wiedzy w Jira Service Management oznacza, że użytkownicy mogą tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać artykuły bazy wiedzy bezpośrednio z poziomu Jira Service Management.

Czym różni się dostępna w standardzie baza wiedzy od rozwiązania oferowanego wcześniej w Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wcześniej klienci korzystający z Jira Service Management musieli zapłacić za Confluence, aby uzyskać dostęp do funkcji zarządzania wiedzą w Jira Service Management. Teraz podstawowe funkcje bazy wiedzy zostały wbudowane w Jira Service Management, dzięki czemu zakup Confluence nie jest konieczny.

Dostępna w standardzie baza wiedzy umożliwia użytkownikom tworzenie, czytanie, aktualizowanie i usuwanie artykułów bazy wiedzy bezpośrednio z poziomu Jira Service Management, bez konieczności zakupu Confluence.

Jakie są różnice w funkcjach między bazami wiedzy w Jira Service Management i Confluence? Copy link to heading Copied! Pokaż

Obecnie Jira Service Management oferuje podstawowe funkcje zarządzania wiedzą, umożliwiając użytkownikom tworzenie, wyświetlanie, edytowanie, usuwanie i publikowanie artykułów bezpośrednio z poziomu Jira Service Management. W zależności od planu Confluence dodanego do witryny Jira Service Management, użytkownicy mają również dostęp do następujących funkcji:

 • Dzienniki audytu
 • Jurysdykcja danych
 • Lista dopuszczonych IP

Zaawansowane funkcje dostępne wyłącznie w Confluence:

 • Uprawnienia przestrzeni i stron
 • Zaawansowane analizy
 • Team Calendars
Jak działa dostępna w standardzie baza wiedzy w Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Dostępna w standardzie baza wiedzy w Jira Service Management jest obsługiwana przez rozwiązanie Confluence i daje możliwość tworzenia, czytania, aktualizowania i usuwania artykułów bazy wiedzy bezpośrednio z poziomu Jira Service Management.

Baza wiedzy jest obsługiwana przez rozwiązanie Confluence, dlatego odblokowanie jej funkcji wymaga dodania produktu Confluence (w dowolnym planie) do witryny Jira Service Management. Aby korzystać z bazy wiedzy w Jira Service Management, nie trzeba kupować Confluence.

Aby dodać Confluence do witryny Jira Service Management, należy wykonać procedurę opisaną w tym przewodniku: https://support.atlassian.com/jira-service-management-cloud/docs/set-up-your-knowledge-base-with-confluence/

Jeśli masz już licencję Confluence, możesz utworzyć nową przestrzeń bazy wiedzy lub połączyć istniejącą przestrzeń ze swoim projektem usługowym w Jira Service Management.

Ile będzie kosztować korzystanie z funkcji dostępnej w standardzie bazy wiedzy w Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Funkcja dostępnej w standardzie bazy wiedzy w Jira Service Management jest dostępna bezpłatnie. Agenci mogą tworzyć, edytować i usuwać artykuły bazy wiedzy w Jira Service Management bez konieczności zakupu licencji Confluence.

Dostępna w standardzie baza wiedzy jest obsługiwana przez rozwiązanie Confluence, co oznacza, że administrator witryny będzie musiał ręcznie dodać Confluence do witryny, aby baza wiedzy była dostępna w środowisku Jira Service Management.

Uwaga:

 • Użytkownicy z bezpośrednim dostępem do produktu Confluence poza środowiskiem Jira Service Management będą ponosić opłaty zgodnie z planem Confluence wybranym do obsługi bazy wiedzy.
Ilu użytkowników Jira Service Management może tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać artykuły w tej przestrzeni z poziomu Jira Service Management bez licencji Confluence? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wszyscy użytkownicy Jira Service Management mogą tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać artykuły bez konieczności płacenia za plan Confluence.

Jednak w przypadku dodania więcej niż 10 administratorów witryny Jira Service Management lub zaufanych użytkowników do witryny Atlassian, każdy administrator witryny lub zaufany użytkownik będzie traktowany jako licencjonowany użytkownik Confluence, a opłaty będą naliczane zgodnie z planem wybranym do obsługi bazy wiedzy.

Jakie funkcje raportowania są dostępne w bazie wiedzy w Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

W Jira Service Management wciąż będą dostępne te same funkcje raportowania, które uprzednio były dostępne w bazie danych Confluence, czyli:

 • Raport o korzystaniu z artykułów: pokazuje, ile razy klienci wyświetlili artykuły w bazie wiedzy, a także ilu z nich uznało artykuł za pomocny przy rozwiązywaniu ich problemów.
 • Raport o skuteczności artykułów: zawiera porównanie liczby klientów, którzy samodzielnie uzyskali pomoc, korzystając z artykułów bazy wiedzy, z liczbą klientów, którzy ostatecznie zdecydowali się utworzyć wniosek.

Dowiedz się więcej tutaj.

Jakie funkcje uwzględniono w planie rozwoju dostępnej w standardzie bazy wiedzy w Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Planujemy wdrożenie wielu nowych, ciekawych funkcji zarządzania wiedzą, przy czym niektóre z nich będą dostępne w wybranych wersjach Jira Service Management. Warto wśród nich wymienić następujące:

 • Współpraca w czasie rzeczywistym w Confluence z użytkownikami niekorzystającymi z Jira Service Management
 • Komentarze w tekście
 • Komentarze do stron
 • Zarządzanie cyklem życia i udoskonalone analizy
 • Uproszczone tworzenie z poziomu widoku zgłoszenia
 • Szczegółowa kontrola uprawnień
 • Szablony Confluence

Najbardziej aktualną wersję osi czasu zawiera ten publiczny plan rozwoju.

Czy użytkownicy Jira Service Management nieposiadający licencji Confluence mogą tworzyć przestrzenie i strony w Confluence? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do produktu Confluence, użytkownicy Jira Service Management potrzebują licencji Confluence. Użytkownicy Jira Service Management mogą tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać artykuły bazy wiedzy bezpośrednio w Confluence tylko wówczas, gdy mają licencję Confluence.

Mam już bazę wiedzy utworzoną w Confluence. Co stanie się z moimi dotychczasowymi przestrzeniami i artykułami w Confluence? Czy mogę przenieść moje dane do bazy wiedzy w Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie trzeba przenosić danych z Confluence do Jira Service Management. Można połączyć przestrzenie Confluence z projektem Jira Service Management, a wówczas wszystkie wersje robocze stron oraz opublikowane strony z tych przestrzeni pojawią się w bazie wiedzy Jira Service Management.

Jak baza wiedzy w Jira Service Management wypada na tle konkurencji? Copy link to heading Copied! Pokaż

To ulepszenie bazy wiedzy w Jira Service Management bazuje na dotychczasowej integracji z rozwiązaniem Confluence w ramach otwartego podejścia do zarządzania wiedzą. Dostępna w standardzie baza wiedzy w Jira Service Management umożliwia zespołom:

 • Korzystanie z samoobsługi: pokazuj odpowiednie artykuły we właściwym miejscu i czasie, aby klienci i pracownicy mogli szybko uzyskać pomoc.
 • Promowanie ciągłego doskonalenia: dokumentuj zmiany, wykazy procedur dotyczących incydentów oraz podręczniki strategii, aby Twój zespół mógł stale się uczyć i doskonalić.
 • Wyświetlanie analiz dotyczących zgromadzonej wiedzy: monitoruj wykorzystanie wiedzy, aby rozpoznawać braki w treściach, optymalizować artykuły oraz wiedzieć, które z nich najbardziej przyczyniają się do ograniczenia liczby wniosków.
 • Centralizację bazy wiedzy: prezentuj w całej witrynie wyniki wyszukiwania w projektach usługowych, typach wniosków i artykułach bazy wiedzy.
 • Korzystanie z rozbudowanych opcji edycji i formatowania: zarządzaj treścią za pomocą zaawansowanego edytora Confluence i jego makr bez konieczności opuszczania Jira Service Management.
 • Dobór wyników wyszukiwania wspomagany przez technologię uczenia maszynowego: zapewnij swoim klientom i pracownikom odpowiednio dobrane wyniki wyszukiwania dzięki naszemu algorytmowi uczenia maszynowego.

Server / Data Center + migracje

Czy funkcje dostępnej w standardzie bazy wiedzy zostaną udostępnione w Jira Service Management Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Funkcje dostępnej w standardzie bazy wiedzy nie zostaną udostępnione w Jira Service Management Data Center. Aby utworzyć bazę wiedzy w Jira Service Management Data Center, należy zakupić odrębną licencję Confluence.

Mam produkty Confluence i Jira Service Management w różnych wdrożeniach. Czy mogę zintegrować instancję Confluence Server z instancją Jira Service Management Cloud (lub odwrotnie)? Copy link to heading Copied! Pokaż

Można połączyć przestrzeń Confluence Server / Data Center z projektami Jira Service Management Cloud. Dowiedz się więcej.

Można również połączyć przestrzeń Confluence Cloud z projektem Jira Service Management Data Center. Dowiedz się więcej.

Licencje/rozliczenia

Czy nadal potrzebuję licencji Confluence? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie musisz kupować planu Confluence dla użytkowników, którzy będą jedynie tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać artykuły w bazie wiedzy Jira Service Management.

Licencja Confluence będzie jednak potrzebna, jeśli chcesz uzyskać bezpośredni dostęp do Confluence lub przetestować funkcje Confluence poza bazą wiedzy w Jira Service Management.

 • Użytkownicy z dostępem do produktu Confluence poza środowiskiem Jira Service Management będą ponosić opłaty zgodnie z planem Confluence wybranym do obsługi ich bazy wiedzy.

W przypadku dodania więcej niż 10 administratorów witryny lub zaufanych użytkowników do witryny Atlassian, każdy administrator witryny lub zaufany użytkownik będzie traktowany jako licencjonowany użytkownik Confluence, a opłaty będą naliczane zgodnie z planem wybranym do obsługi bazy wiedzy.

Jakie rodzaje licencji/ ról użytkowników są potrzebne do tworzenia, edytowania i wyświetlania artykułów w Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Licencjonowani agenci w Jira Service Management mogą tworzyć, czytać, aktualizować i usuwać artykuły z poziomu Jira Service Management bez konieczności zakupu produktu Confluence.

Czy funkcje różnią się w poszczególnych planach wersji Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po dodaniu produktu Confluence do witryny podstawowe funkcje dostępnej w standardzie bazy wiedzy w Jira Service Management będą takie same dla wszystkich planów wersji Cloud.

 • Funkcja jurysdykcji danych i dzienników audytu jest dostępna zarówno w planie Confluence Standard, jak i Premium.
 • Funkcja listy dozwolonych adresów IP jest dostępna tylko w planie Confluence Premium.
Kiedy ta funkcja będzie dostępna w mojej instancji Jira Service Management Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Funkcje dostępnej w standardzie bazy wiedzy zostaną uwzględnione w każdej wersji Jira Service Management począwszy od stycznia 2022, a w ciągu kolejnych tygodni nastąpi wdrożenie we wszystkich instancjach. Wciąż trwają prace nad bardziej zaawansowanymi funkcjami, które zostaną wydane w wybranych planach Jira Service Management Cloud.

Mam już aktywne licencje Confluence. Czy otrzymam środki do wykorzystania za licencje Confluence w związku z faktem, że Jira Service Management oferuje teraz dostępną w standardzie bazę wiedzy za darmo? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie oferujemy środków do wykorzystania. Jeśli korzystasz z miesięcznego planu Confluence, a chcesz jedynie zachować dla użytkowników w Jira Service Management możliwość tworzenia, czytania, aktualizowania i usuwania artykułów bazy wiedzy, zalecamy anulowanie miesięcznej subskrypcji Confluence.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji lub chcesz zapewnić użytkownikom bezpośredni dostęp do Confluence, konieczne będzie zachowanie licencji.

Jeśli korzystasz z rocznej subskrypcji, skontaktuj się z działem wsparcia.

W jaki sposób funkcja dostępnej w standardzie bazy wiedzy wpływa na klientów, którzy mają już licencje Confluence? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie oferujemy środków do wykorzystania. Jeśli korzystasz z miesięcznego planu Confluence, a chcesz jedynie zachować dla użytkowników w Jira Service Management możliwość tworzenia, czytania, aktualizowania i usuwania artykułów bazy wiedzy, zalecamy anulowanie miesięcznej subskrypcji Confluence.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji lub chcesz zapewnić użytkownikom bezpośredni dostęp do Confluence, konieczne będzie zachowanie licencji.

Jeśli korzystasz z rocznej subskrypcji, skontaktuj się z działem wsparcia.