Close

Insight for Jira Service Management — ceny i licencje

Ikona informacji

Ważne zmiany dotyczące produktów Server i Data Center
Wycofaliśmy ze sprzedaży nowe licencje Server, a 15 lutego 2024 roku czasu PT zakończymy wsparcie techniczne dla wersji Server. Kontynuujemy nasze inwestycje w wersję Data Center, wprowadzając kilka kluczowych ulepszeń. Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Pytania ogóle

Do czego służy Insight? Copy link to heading Copied! Pokaż

Firma Atlassian zakupiła niedawno Mindville. W lutym włączyliśmy aplikację Insight firmy Mindville do naszej oferty Jira Service Management Data Center. Teraz wdrażamy możliwość zarządzania zasobami i konfiguracjami (w tym narzędzie Discovery) do naszej oferty Jira Service Management Cloud Premium i Enterprise.

Aplikacja Insight umożliwia zespołom śledzenie ich zasobów, elementów konfiguracji i środków, aby zyskać wgląd w krytyczne zależności między aplikacjami, usługami i podstawową infrastrukturą oraz inne kluczowe zależności.

Aplikacja Insight pozwala zespołom IT:

 • Lepiej reagować na wnioski o usługi dzięki szerszemu spojrzeniu na zgłoszenia
 • Minimalizować ryzyko IT poprzez zrozumienie wpływu zmian na inne procesy
 • Szybko wykrywać, usuwać i rozwiązywać poważne incydenty oraz problemy
 • Odkrywać i śledzić zasoby, aby usprawnić planowanie, audyty oraz zapewnianie zgodności

Insight pracuje na bazie systemu Jira, pozwalając zespołom łatwo i szybko łączyć zasoby, a także elementy konfiguracji (CI) z wnioskami o usługi, incydentami, problemami, ze zmianami oraz z obciążeniami pracą. Insight umożliwia szybkie wypróbowanie i uzyskanie wyników.

W przeciwieństwie do starszych baz CMDB elastyczna i otwarta struktura danych aplikacji Insight pozwala zespołom zarządzać dowolnym rodzajem zasobów istotnym dla realizacji ich praktyk ITSM. Zespoły ds. zasobów ludzkich, sprzedaży i marketingu, prawa, zaopatrzenia oraz innych spraw również mogą wykorzystać Insight do śledzenia swoich zasobów i środków oraz zarządzania nimi.

Co się stanie z Insight w Jira Service Management Server, Data Center oraz z aplikacją w sklepie Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Plan Server — sprzedaż nowych licencji Server została zakończona 2 lutego 2021 roku (dotyczy to również aplikacji Insight — Asset Management Server), a wsparcie techniczne dla dotychczasowych licencji zostanie zakończone 15 lutego 2024 roku czasu PT. W związku z tym aplikacja Insight i jej funkcje nie zostaną uwzględnione w Jira Service Management Server. Jednak użytkownicy posiadający dotychczasową licencję na wersję aplikacyjną Insight nadal będą mogli ją odnawiać aż do zakończenia okresu obsługi tej wersji 15 lutego 2024 roku czasu PT. Wtedy zalecamy przejście na wersję Jira Service Management Cloud lub Data Center.

Plan Data Center — począwszy od 2 lutego 2021 roku aplikacja Insight — Asset Management zostanie zintegrowana z systemem Jira Service Management Data Center w wersji 4.15. Aplikacja Insight Discovery będzie dostępna do pobrania za darmo ze sklepu Atlassian Marketplace. Użytkownicy Jira Service Management w wersji 4.14 lub starszej będą mogli pobrać aplikację Insight — Asset Management za darmo ze sklepu Atlassian Marketplace.

Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Co się stanie z rozwiązaniem Insight w systemie Jira Service Management Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

31 marca 2021 r. funkcje aplikacji Insight zostaną zintegrowane z planami Jira Service Management Premium i Enterprise. W ramach tej integracji dodanych zostanie wiele nowych funkcji aplikacji Insight, w tym możliwość importu danych z aplikacji Insight Discovery (dostępnej do bezpłatnego pobrania ze sklepu Marketplace), lepsza integracja danych Insight ze zgłoszeniami w systemie Jira, zaawansowane funkcje automatyzacji i nie tylko. Więcej szczegółów znajduje się poniżej, w sekcji funkcji.

Tego dnia nie będzie już możliwy zakup aplikacji Insight — Asset Management w wersji Cloud. W przypadku istniejących użytkowników zostanie ona wycofana z eksploatacji 31 marca 2022 r.

Kiedy te funkcje będą dostępne w mojej instancji Jira Service Management Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po ogłoszeniu 31 marca funkcje powinny zostać udostępnione w ciągu tygodnia. Kliknij to łącze, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji zarządzania zasobami i konfiguracjami w Jira Service Management.

Jakimi funkcjami różnią się rozwiązania Insight dla wersji Server i Data Center oraz aplikacja „Insight — Asset Management” dostępna w sklepie Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Informacje na temat różnic między wersją Data Center / Server a aplikacją „Insight — Asset Management Cloud” dostępną w sklepie Marketplace znajdziesz tutaj.

Cloud

Co się stanie z istniejącą aplikacją chmurową Insight - Asset Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Od 31 marca 2021 r. aplikacja ta nie będzie już sprzedawana.

Rok później, 31 marca 2022 r., aplikacja zostanie wycofana z eksploatacji i wyłączona. Do tego czasu użytkownicy muszą dokonać migracji danych z aplikacji do zintegrowanej wersji Insight for Jira Service Management Premium lub Enterprise.

Szczegóły zawiera sekcja Migracja.

Posiadam już produkt Jira Service Management Premium lub Enterprise. Jak uzyskam dostęp do nowych funkcji Insight? Copy link to heading Copied! Pokaż

Twoja instancja chmury automatycznie i bez dodatkowych opłat uzyska dostęp do Insight z chwilą uruchomienia usługi. Spodziewaj się, że funkcja Insight pojawi się w ciągu tygodnia, licząc od 31 marca 2021 roku.

Jeśli korzystasz już z aplikacji Insight — Asset Management Cloud, Twoje dane NIE zostaną przeniesione automatycznie do nowo zintegrowanej usługi Insight for Jira Service Management.

Obecnie pracujemy nad procedurami eksportu i importu schematów, aby pomóc klientom w przeniesieniu danych z aplikacji do nowo zintegrowanej usługi Insight for Jira Service Management i Enterprise. Więcej szczegółów zawiera sekcja Migracja.

Licencje na produkty Cloud

Czy wszyscy moi dotychczasowi użytkownicy produktu Jira Service Management Premium lub Enterprise zyskają dostęp do Insight? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, wszyscy użytkownicy produktu Jira Service Management Premium i Enterprise zyskają dostęp do Insight. Musisz jednak sprawdzić uprawnienia do schematu obiektów, aby upewnić się, że użytkownicy mogą je przeglądać.

Czy jeśli korzystam z produktu Jira Service Management Standard lub go zakupię, zyskam możliwość korzystania z dodatku Insight po 31 marca 2021 roku? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, funkcja Insight jest dostępna tylko w planach Premium i Enterprise usługi Jira Service Management. Aby zyskać dostęp do Insight, musisz posiadać jeden z tych planów.

Czy będzie można oddzielnie zainstalować aplikację Insight lub używać jej z programami Jira Software albo Jira Core? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, aby uzyskać dostęp do funkcji Insight, konieczna jest licencja Jira Service Management Premium lub Enterprise. Wówczas można używać obiektów Insight w projektach Jira Software i Jira Core (patrz pytanie poniżej).

Jeśli posiadasz już aktywną subskrypcję aplikacji „Insight — Asset Management Cloud” zakupioną w sklepie Marketplace, możesz korzystać z aplikacji Insight we współpracy z produktami Jira Software i Jira Core (nawet bez zakupu oprogramowania Jira Service Management Premium lub Enterprise) do 31 marca 2022 roku.

Czy posiadając produkt Jira Service Management Premium lub Enterprise, mogę korzystać z Insight w połączeniu z projektami Jira Software i Jira Core w ramach tej samej instancji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Obiekty Insight można połączyć ze zgłoszeniami w Jira Software lub Jira Core, pod warunkiem że ta sama instancja posiada aktywną licencję na produkt Jira Service Management w wersji Premium lub Enterprise.

W widoku zgłoszenia użytkownicy produktów Jira Software i Jira Core będą mogli przeglądać połączone obiekty i atrybuty obiektów.

Z kolei możliwość wyświetlania wykresu obiektu i aktualizacji obiektów Insight połączonych ze zgłoszeniem w Jira Software i Jira Core będzie dostępna tylko dla użytkowników posiadających licencję zarówno na produkt Jira Service Management Premium lub Enterprise, jak i Jira Software / Jira Core.

Dostęp do bazy danych Insight będą mieć wyłącznie licencjonowani użytkownicy produktu Jira Service Management Premium lub Enterprise posiadający niezbędne uprawnienia nadane przez administratorów.

Jakie warunki prawne mają zastosowanie do produktu Insight Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po 1 maja 2021 roku korzystanie z niezależnych aplikacji Insight App będzie podlegało Warunkom świadczenia usług Atlassian Cloud oraz Polityce prywatności Atlassian, które zastąpią umowę licencyjną dla użytkownika końcowego Mindville oraz politykę prywatności Mindville.

Produkt Jira Service Management Premium oraz funkcja Insight dla produktów Cloud będą podlegać Warunkom świadczenia usług Atlassian Cloud oraz Polityce prywatności Atlassian.

Rozliczenia usług Cloud

Jaki będzie koszt korzystania z funkcji Insight w Jira Service Management Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Funkcja Insight zostanie włączona w plany Jira Service Management Premium i Enterprise bezpłatnie. Cennik znajduje się tutaj.

Mam już aktywne licencje na aplikację Insight — Asset Management i produkt Jira Service Management Premium lub Enterprise. Czy otrzymam kredyt? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie oferujemy kredytu, jednak przy kolejnym odnowieniu aplikacji Insight — Asset Management licencja zostanie udostępniona za darmo do czasu wycofania produktu z eksploatacji 31 marca 2022 roku.

Użytkownicy, którzy zdecydują się przejść na niższy plan Jira Service Management Free lub Standard, utracą możliwość bezpłatnego dostępu do aplikacji Insight.

Użytkownicy będą musieli przenieść dane z niezależnej wersji aplikacji do zintegrowanej wersji Insight do 31 marca 2022 roku (więcej szczegółów zawiera sekcja Migracja poniżej).

Mam już aktywną licencję na aplikację Insight — Asset Management Cloud i korzystam z produktu Jira Service Management Standard lub Free. Jak wpłynie to na moją sytuację? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jako użytkownik aplikacji Insight Cloud musisz przenieść dane do Jira Service Management Premium lub Enterprise przez wycofaniem aplikacji z eksploatacji (31 marca 2022 roku). Pomagamy w takim przeniesieniu na kilka sposobów.

 1. Jesteś już użytkownikiem produktu Jira Service Management, dlatego automatycznie zarejestrujemy Cię do przedłużonego korzystania z darmowej wersji próbnej Jira Service Management Premium. Taki okres próbny potrwa co najmniej 6 miesięcy (zakończy się w październiku 2021 roku), jednak w zależności od daty odnowienia aplikacji Insight Cloud może być dłuższy. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie rozliczenia. Taki przedłużony okres próbny będzie darmowy, jednak przez cały ten czas nadal będziesz otrzymywać rozliczenie za korzystanie z aplikacji Insight Cloud.
 2. Po zakończeniu okresu próbnego użytkownicy planu Standard zostaną automatycznie zarejestrowani w usłudze Jira Service Management Premium. W dowolnej chwili można z niej zrezygnować, wybierając kolejno opcje Ustawienia → Rozliczenia → Zarządzaj subskrypcjami, a następnie klikając opcję Zmień plan w sekcji Jira Service Management.
 3. Jeśli korzystasz z planu Free, przywrócimy Twój plan Free i nadal będziesz płacić za korzystanie z aplikacji Insight aż do wycofania jej z eksploatacji 31 marca 2022 roku. Aby po zakończeniu okresu próbnego nadal korzystać z planu Premium, przejdź do sekcji Ustawienia → Rozliczenia → Zarządzaj subskrypcjami i kliknij opcję Zmień plan.
 4. Ponadto pozostanie przy planie Premium po zakończeniu darmowego okresu próbnego jest równoznaczne z dalszym bezpłatnym korzystaniem z aplikacji Insight Cloud aż do wycofania jej z eksploatacji (31 marca 2022 roku). Użytkownicy, którzy zdecydują się przejść na niższy plan Jira Service Management Free lub Standard, utracą możliwość bezpłatnego dostępu do aplikacji Insight Cloud do czasu wycofania jej z eksploatacji (31 marca 2022 roku).

Aby zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi dat odnowienia i długości okresu próbnego, zachęcamy do odwiedzenia strony rozliczeń (dostępnej w ustawieniach administracyjnych Twojej witryny) po 31 marca 2021 roku.

Instrukcje dotyczące sposobu migracji danych z aplikacji Insight do Jira Service Management Premium lub Enterprise opisano szczegółowo tutaj.

Nie chcę korzystać z darmowego przedłużonego okresu próbnego planu Premium. Co zrobić? Copy link to heading Copied! Pokaż

W dowolnej chwili możesz przejść na niższy plan. W tym celu wybierz w Jira Service Management kolejno opcje Ustawienia → Rozliczenia → Zarządzaj subskrypcjami, a następnie kliknij opcję Zmień plan. Pamiętaj, że w przypadku zakończenia przedłużonego okresu próbnego Jira Service Management Premium opłata za niezależną aplikację Insight będzie naliczana w dalszym ciągu aż do wycofania jej z eksploatacji.

Posiadam już aplikację Insight — Asset Management Cloud, ale korzystam z programów Jira Software lub Jira Core. Jakie mam możliwości? Copy link to heading Copied! Pokaż

Użytkownicy programów Jira Software lub Jira Core nadal mogą opłacać i odnawiać licencję na aplikację Insight Cloud aż do 31 marca 2022 roku. Wówczas zostanie ona wycofana z eksploatacji.

Zachęcamy wszystkich dotychczasowych użytkowników aplikacji Insight do wypróbowania usługi Jira Service Management Premium. Aby skorzystać z przedłużonego okresu próbnego, należy najpierw zatwierdzić okres próbny Jira Service Management Premium, a następnie skontaktować się z firmą Altassian, aby przedłużyć ten okres.

Funkcje w wersji Cloud

Czy funkcje produktu Insight w Jira Service Management Premium i Enterprise różnią się od siebie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, nie ma różnicy między funkcjami Insight w produktach Jira Service Management Premium i Enterprise, jednak w planie Enterprise dostępne są dodatkowe funkcje Jira Service Management, które znajdziesz tutaj.

Czy aplikacja Insight Discovery będzie dostępna w usłudze Jira Service Management Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Insight Discovery to darmowa aplikacja, którą można pobrać ze sklepu Marketplace i wykorzystać we współpracy z Insight w witrynie posiadającej użytkowników na licencjach Jira Service Management Premium i Enterprise.

Nie współpracuje ona z aplikacją Insight — Asset Management, ponieważ nie zawiera wymaganego narzędzia importu umożliwiającego odczyt danych.

Więcej informacji na temat aplikacji Insight Discovery znajdziesz na tej stronie.

Jakie narzędzia importu i integracje będą dostępne w Insight for Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Funkcja Insight dostępna w ramach planów Jira Service Management Premium i Enterprise będzie obsługiwała silnik importu i normalizacji podobny do tego dostępnego w dotychczasowych wersjach Server i Data Center.

W chwili uruchomienia obsługiwane będą następujące rodzaje importu (z czasem dodawane będą kolejne rodzaje importu i integracje):

 • Discovery
 • Przesyłanie plików CSV
 • Przesyłanie plików JSON

Scalanie i migracja w wersji Cloud

Jak uaktualnić plan Jira Service Management Cloud Standard do Jira Service Management Cloud Premium lub Enterprise? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jira Service Management Cloud można w dowolnym momencie uaktualnić z planu Standard do Premium na stronie Zarządzaj subskrypcjami w witrynie Atlassian Cloud lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym.

Zapytania o ofertę Enterprise należy kierować do przedstawiciela handlowego.

Mam już aplikację Insight — Asset Management Cloud. Czy mogę przenieść dane do nowej, zintegrowanej wersji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Instrukcje dotyczące użycia funkcji eksportu i importu schematów Insight, która ma za zadanie pomóc klientom w migracji danych z aplikacji Insight - Asset Management Cloud do Insight for Jira Service Management Cloud Premium lub Enterprise można znaleźć tutaj.

Będzie można nadal korzystać z aplikacji Insight — Asset Management Cloud do 31 marca 2022 roku, więc nie ma potrzeby natychmiastowej migracji. Po 31 marca 2022 roku uzyskanie dostępu do danych w starej aplikacji będzie niemożliwe.

Co stanie się z moimi danymi zapisanymi w aplikacji Insight — Asset Management Cloud, jeśli nie wykupię planu Jira Service Management Premium lub Enterprise? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zachowasz możliwość korzystania z aplikacji Insight — Asset Management do 31 marca 2022 roku.

Później aplikacja zostanie wycofana z eksploatacji i utracisz dostęp do zapisanych w niej danych.

Data Center

Licencje Data Center

Mam już aktywną licencję na aplikację „Insight — Asset Management” oraz produkt Jira Software. Jakie mam możliwości? Copy link to heading Copied! Pokaż

Możesz nadal korzystać z aplikacji Insight, tak jak dotychczas, do czasu zakończenia okresu subskrypcji, niezależnie od wersji Jira Software Data Center, której używasz.

Po wygaśnięciu subskrypcji, w przypadku korzystania z systemu Jira Software Data Center w wersji 8.15 lub nowszej, do używania tych aplikacji w systemie Jira Software Data Center konieczne będzie posiadanie w tej samej instancji subskrypcji Jira Service Management (z minimalnym poziomem użytkowników) w wersji Data Center.

W przypadku korzystania z systemu Jira Software Data Center w wersji 8.14 lub starszej do 15 lutego 2023 roku czasu PT można przejść na darmowe wersje aplikacji.

Później konieczne będzie wykupienie subskrypcji Jira Service Management w tej samej instancji.

Mam aktywną licencję na produkt Jira Software, ale obecnie nie posiadam aplikacji Insight — Asset Management. Jak mogę z niej skorzystać? Copy link to heading Copied! Pokaż

Klienci korzystający z systemu Jira Software Data Center w wersji 8.14 lub starszej nie będą potrzebowali licencji systemu Jira Service Management, aby uzyskać dostęp do aplikacji Insight i Insight Discovery. Będą mogli zainstalować bezpłatną wersję aplikacji ze sklepu Marketplace od 2 lutego 2021 roku.

Aplikacje te będą dostępne przez dwa lata i będą otrzymywać tylko krytyczne aktualizacje. Jeśli w tym czasie zdecydujesz się na aktualizację do systemu Jira Software Data Center w wersji 8.15 lub nowszej, będziesz potrzebować licencji systemu Jira Service Management Data Center, aby zapewnić użytkownikom dostęp do funkcji Insight - Asset Management i Insight Discovery.

15 lutego 2023 roku czasu PT aplikacje te zostaną usunięte ze sklepu Marketplace. Wtedy konieczne będzie wykupienie subskrypcji Jira Service Management Data Center (lub przejście na plan Jira Service Management Cloud Premium lub Enterprise).

Jakie warunki prawne mają zastosowanie do produktu Insight Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Niezależne aplikacje Insight Data Center podlegają już umowie licencyjnej na oprogramowanie Atlassian. Od 1 maja 2021 roku aplikacja Insight Data Center będzie także podlegać Polityce prywatności Atlassian, która zastąpi politykę prywatności Mindville.

Oprogramowanie Jira Service Management (Data Center) w wersji 4.15 podlega Umowie licencyjnej na oprogramowanie Altassian oraz Polityce prywatności Altassian.

Rozliczenia planu Data Center

Mam już aktywne licencje na aplikację Insight — Asset Management i produkt Jira Service Management. Czy otrzymam kredyt? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli zakupu aplikacji Insight — Asset Management dokonano przed 2 lutego 2021 roku, nie otrzymasz przeliczonego kredytu.

Nie musisz jednak odnawiać subskrypcji aplikacji.

Muszę przejść z planu Jira Service Management Data Center na Jira Service Management Cloud. Jak wpłynie to na ceny? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tutaj znajdziesz cennik usług Cloud. Jeśli Twoja licencja Data Center jeszcze nie wygasa, możesz skorzystać z naszych okresów próbnych migracji do chmury, przedłużając okres próbny korzystania z wersji Cloud, co pozwoli ułatwić proces migracji.

Server

Posiadam aplikację Insight — Asset Management dla planu Server. Jakie mam możliwości? Copy link to heading Copied! Pokaż

W miarę możliwości zalecamy migrację do Jira Service Management Cloud lub Data Center.

Obecni lub poprzedni użytkownicy aplikacji Insight — Asset Management dla planu Server nadal będą mogli normalnie korzystać z subskrypcji.

15 lutego 2023 roku czasu PT aplikacja Insight Asset Management dla wersji Server zostanie usunięta ze sklepu Marketplace. Wtedy konieczne będzie wykupienie subskrypcji Jira Service Management Data Center (lub przejście na plan Jira Service Management Cloud Premium lub Enterprise).

15 lutego 2024 roku czasu PT zostanie zakończone wsparcie techniczne dla wszystkich produktów Server. Po tym terminie nie będziemy już wydawać żadnych kolejnych aktualizacji produktów. Regularne uaktualnienia bezpieczeństwa pomagają chronić Twoją działalność przed zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach, dlatego zdecydowanie zalecamy migrację do wersji Cloud lub Data Center przed upływem terminu zakończenia wsparcia.